KWS

Aangeboden door KWS

Herken onkruiden en schade in maïs

10 Juni 2024

De extreme weersomstandigheden waarbij veel regen viel in korte tijd zorgden afgelopen weken voor plassen op het land en een kletsnatte bodem. Degenen die hun maïs nog moeten zaaien, zien hiermee hun plannen in het water vallen en de zaai nog verder opschuiven.

Om opbrengstverliezen door een korter groeiseizoen te voorkomen, of in ieder geval zo veel mogelijk te beperken, is het belangrijker dan ooit om goede afwegingen te maken bij de start van de zaai tot aan de oogst. Dit begint bij de keuze voor zeer vroege rassen met een FAO tot 210. Doordat deze rassen minder groeidagen nodig hebben, komen zij in kortere tijd tot een goede afrijping.

Hier stopt het echter niet. Zorg dat ook tijdens het seizoen, in de diverse groeistadia, het gewas goed gemonitord wordt en onkruiden en schade tijdig herkend en behandeld worden. De tools 'Onkruidherkenning' en de 'Schadebeeldherkenner' in uw myKWS-account kunnen u daarbij helpen. Mocht u door de slechte omstandigheden toch moeten besluiten tot overzaai, dan biedt de KWS Maïszaadservice – die in dit geval 50% korting geeft op geselecteerde rassen – uitkomst!

Onkruidbestrijding
Onkruid simpelweg laten staan is geen optie, want in dit geval zal de onkruidplant met de maïsplant de concurrentie aangaan en vocht en nutriënten uit de bodem onttrekken, wat resulteert in minder voeding voor de maïsplant. Ook kunnen maïsplanten als gevolg van een grote onkruiddruk overwoekerd worden en letterlijk en figuurlijk in de schaduw komen te staan. Het gebrek aan licht en het voedingstekort zal leiden tot een lagere opbrengst en voederwaarde. Een tijdige en juiste onkruidbestrijding in maïs is dus ontzettend belangrijk.

Een onkruidbestrijding uitgevoerd tussen het derde en vijfde bladstadium geeft normaal gesproken het beste resultaat. De op het perceel aanwezige onkruiden bevinden zich dan nog in een relatief jong stadium, waardoor vaak een wat lagere dosering van het onkruidbestrijdingsmiddel volstaat. Bovendien wordt door de bespuiting in dit stadium een mogelijke groeiremming van het maïsgewas zoveel mogelijk voorkomen.

Beter zicht krijgen op de verschillende onkruiden en het stadium waarin deze onkruiden zich bevinden, zodat onkruiden op uw maïsperceel tijdig en effectief bestreden kunnen worden? Maak gebruik van de gratis myKWS-tool 'Onkruidherkenning'.

Schade herkennen
Het natte voorjaar heeft de slakkenpopulatie een enorme boost gegeven wat in diverse teelten problemen oplevert, zo ook in de maïs. Of het nu gaat om slakkenschade, opkomstproblemen of plagen in de teelt, het is te allen tijde essentieel om schade tijdig op te merken. Zo kan hierop in een vroeg stadium geanticipeerd kan worden, voordat de schade tot onomkeerbare gevolgen leidt.

De myKWS Schadebeeldherkenner kan hierbij van dienst zijn. Deze praktische tool geeft namelijk een uitgebreid overzicht van de belangrijkste schadebeelden in maïs, zodat u deze snel kunt herkennen. Na het selecteren van een ontwikkelingsfase krijgt u een overzicht van de verschillende, mogelijke schades die in deze groeifase kunnen optreden. De tool toont een beschrijving, schadedrempels én advies over welke maatregelen het beste getroffen kunnen worden om de betreffende schade of ziekte tegen te gaan.

Maak gebruik van de gratis myKWS-tool 'Schadeherkenner'.

Garantie met de KWS maïszaadservice
Mocht u door schade toch tot herzaai van het perceel over moeten gaan, dan komt u via de KWS Maïszaadservice mogelijk in aanmerking voor een korting van 50% op geselecteerde rassen. Hiervoor dient u uw percelen met KWS-maïs uiterlijk zeven dagen na zaai geregistreerd te hebben in myKWS. Deze service is uitsluitend van toepassing op de volgende rassen: KWS Nevo, KWS Emporio, KWS Curacao, KWS Arturello, Papageno, Megusto KWS, Benedictio KWS, KWS Johaninio, Genialis KWS, KWS Corazon, Haiko, KWS Camillo en KWS Monumento. Dit betekent dat u zowel voor de eerste inzaai als voor de tweede inzaai na het ploegen gekozen moet hebben voor één of meerdere van voorgenoemde rassen. De service geldt niet voor eco-zaden.

Kijk voor meer informatie over de service en de voorwaarden op de website van KWS en registreer direct.

Deze businesscase is powered by:

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden