Limagrain

Aangeboden door Limagrain

Veldbonencheck maakt rendement inzichtelijk

19 Augustus 2020

De belangstelling voor de teelt van veldbonen neemt de laatste jaren toe. Lokaal geproduceerd veldboneneiwit is duurzaam. Als hoogwaardige krachtvoervervanger vermindert het de afhankelijkheid van met name soja in de veehouderij.

Het zuivere eiwit uit veldbonen levert ook een waardevolle grondstof voor humane voeding. Volop kansen dus voor zowel veehouders als akkerbouwers, maar wat is het rendement? Welke meerwaarde kunnen veldbonen geven aan jouw bedrijfsvoering? Met de nieuwe veldbonencheck van Limagrain reken je het nu snel en makkelijk zelf uit.

Financieel rendement veldbonen voor akkerbouwers
Veldbonen zijn heel goed inpasbaar in het akkerbouwplan, maar dan gaat het vaak om het omslagpunt veldbonenopbrengst waarbij de bonenteelt financieel interessanter wordt dan wintertarwe of een alternatief gewas. Met de veldbonencheck kun je die vergelijking voor jouw bedrijf zelf maken en verschillende scenario's doorrekenen. Zo ontdek je welke streefopbrengst je voor je veldbonen minimaal moet aanhouden of welk voordeel je bij een topopbrengst hebt (8 ton en meer per hectare wordt behaald in Nederland). Houd ook rekening met andere bijkomende voordelen van veldbonen voor je bouwplan zoals de bevordering van de bodemstructuur en de N-nawerking waarvan de volgvrucht profiteert!

Download de veldbonencheck akkerbouw

Netto voordeel veldbonen voor veehouders
Veldbonen zijn met hun hoge eiwit- en zetmeelgehalte een ideale krachtvoervervanger in veerantsoenen. Maar wat is nu precies het netto voordeel ten opzichte van krachtvoer aankopen? Met de veldbonencheck krijg je meer inzicht in de verhouding tussen je krachtvoerbesparing en teeltkosten veldbonen. Door verschillende scenario's door te rekenen ontdek je de streefopbrengst en het financieel voordeel voor jouw veehouderijbedrijf. Houd ook rekening met de stro-opbrengst en andere bijkomende voordelen van veldbonen zoals de N-nawerking waarvan het volggewas profiteert!

Download de veldbonencheck veehouderij

Er zijn winter- en zomerveldbonen. Het opbrengstpotentieel van winterbonen in Nederland is 5 tot 8,5 ton/ha en voor zomerbonen 4,5 tot 7 ton/ha.

Deze businesscase is powered by:

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden