Limagrain

Aangeboden door Limagrain

Aaltjes en ritnaalden onder controle zonder granulaat

25 Maart 2024

Met het wegvallen van chemische middelen groeit de uitdaging om schadelijke aaltjes in de bodem onder controle te houden. Om grote derving in opbrengst en kwaliteit van onder andere aardappelen en uien te voorkomen moet je in bouwplanverband de juiste keuzes maken. Hoe pak je dat aan?

Als je niet meer bij aanvang van de teelt chemisch kunt ingrijpen, is het van belang vooruit te kijken. Bemonster de bodem voor inzicht in de populaties schadelijke aaltjes. Op percelen waar gevoelige gewassen zoals onder andere aardappelen en uien komen wil je starten met zo laag mogelijke populaties. Dit bereik je met een voorteelt die deze aaltjes niet vermeerdert of liever nog sterk vermindert.

Aaltjes bestrijden met groenbemesters
Zonder chemie is een aaltjesresistente groenbemester het sterkste wapen tegen schadelijke aaltjes. De meest effectieve groenbemesters zijn:

  • Multiresistente bladrammenas (Doublet): de enige juiste keuze voor cysteaaltjes en wortelknobbelaaltjes (M. Chitwoodi, fallax, hapla, naasi).
  • Tagetes patula: zorgt met zijn wortels die giftige verbindingen uitscheiden voor actieve doding van wortellesieaaltjes (P. Penetrans) en drukt zo de populatie voor meerdere jaren met 50% tot 100%.
  • Japanse haver (Silke): heeft op P. Penetrans hetzelfde effect als zwarte braak, namelijk een afname van 50% tot 80%.

Pas op met mengsels van groenbemesters. Meestal zitten hier waardplanten voor schadelijke aaltjes in, waardoor de populatie zich sterk kan vermeerderen. Mobiele aaltjes gaan namelijk actief op zoek naar hun waardplanten in deze mengsels.

Vroeg zaaien van groenbemesters
Voor een optimaal effect is het van belang om de groenbemesters zo vroeg mogelijk in de zomer te zaaien. Tagetes moet bijvoorbeeld minstens 8 tot 10 weken groeien voor de hoogste aaltjesdoding en is zeer vorstgevoelig. Je hebt dus een hoofdteelt nodig die vroeg ruimt, zoals:

  • Wintergerst: begin juli oogstrijp, de nieuwste rassen zoals LG Zorica (voergerst) en LG Zelda (brouwgerst) halen hoge praktijkopbrengsten tot ruim 11 ton met zeer lage teeltkosten.
  • Erwten: deze vlinderbloemigen zaai je tot half april en oogst je vanaf half juli. Erwten zijn een vrij gemakkelijke teelt die veel punten opleveren in het GLB en stikstof naleveren aan de volgteelt.
  • Winterkoolzaad: bedrijfszeker rustgewas, oogst in juli. Extra voordelen: heeft een relatief hoge N-gebruiksnorm én vermindert problemen door ritnaalden, want er worden geen eitjes in afgezet. De nieuwste LG koolzaadrassen leveren hoge opbrengsten en zijn zeer hauwvast, waardoor er veel minder opslag van zaad achterblijft. Bekijk de rassen >

Houd je bouwplan dus goed tegen het licht en leg de puzzel voor de komende jaren om je bodem gezond en weerbaar te houden. Meer weten? Bekijk onze groenbemesters of vraag je LG teeltspecialist om advies.

Deze businesscase is powered by:

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden