Limagrain

Aangeboden door Limagrain

Divers bouwplan voor het melkvee

22 December 2023

Melkveebedrijf 'Het Lentink' van Ramon Hesselink en zijn gezin bevindt zich in het kenmerkende coulisselandschap in het noordwesten van de Achterhoek. Ramon is een creatieve ondernemer, die kijkt waar kansen liggen en daar zijn bedrijf doorlopend in ontwikkelt. Daarbij zoekt hij naar een balans in melk, kringloop en economie.

Ramon nam 'Het Lentink' in 2017 over van zijn schoonouders en breidde het gestaag uit. Nu melkt hij 125 koeien met 119 hectare grond in gebruik, waarvan een gedeelte in een akkerbouwtak. "Toen een buurman ging stoppen konden we er ineens 30 hectare bij pachten, waarmee we een stuk extensiever werden. Ik stelde me de vraag: hoe kunnen we die grond zo goed mogelijk rendabel maken? Ik wilde geen overdaad aan gras en maïs telen, omdat ik dan te afhankelijk werd van de ruwvoermarkt."

Krachtvoer voor melkvee
"We richtten een akkerbouwbedrijf op om het bouwplan flexibel in te richten, zonder graslandeis. Ik koos voor 9 hectare zetmeelaardappelen vanwege de stabiliteit in afzet. Op de rest telen we krachtvoer voor het melkvee: Tundra winterveldbonen, zomerveldbonen in mengteelt met tarwe, wintergerst en wintertarwe. De grond bij het melkveebedrijf gebruiken we voor snijmaïs en grasland, waarvan een gedeelte in ANLb-beheerpaketten."

De gemalen granen en veldbonen in een slurf.

Goud in GLB
Binnen de regelgeving pakt de strategie van Ramon goed uit. "Het ANLb vergoedt een mooie basis in de kosten en in het nieuwe GLB komen we met wat extra éénjarige akkerranden in goud uit. Het is elk jaar een behoorlijke puzzel, maar ik haal daar wel voldoening uit. Waar nodig schakel ik hulplijnen in, zoals ForFarmers, Groeikracht en Robert van LG."

Rustgewassen
Een passie voor het goed voeren van de koe én van de grond, zo verwoordt Ramon het mooi. "De krachtvoerteelten wintergranen en veldbonen zijn prachtige rustgewassen voor de bodem, waarna het land weer vroeg vrij is om grasklaver te zaaien. Dat zijn hele waardevolle nevenopbrengsten van deze teelten. Het voert bovendien super, de gemalen veldbonen en granen leveren enorm veel voederwaarde. Vorig jaar hebben we 20% van ons krachtvoer zelf geteeld."

Waardering
Ramon zit nog vol plannen. "Binnen de regelgeving blijven we bijschaven, om alles zo goed mogelijk te doen. Een potstal staat nog op mijn wensenlijst zodat we meer vaste mest krijgen. En als het lukt om wat te groeien in melk zijn we ook weer in evenwicht. Ik heb goede hoop dat de waardering voor ons als voedselproducent weer wat terugkeert. Het is nu zo eenzijdig, alles kan ook geen natuur worden. Ik denk dat we zoeken naar een nieuwe balans en als ondernemer probeer ik wat mee te bewegen."

Ramon steekt veel energie in de gewassen die hij teelt. "Om goede opbrengsten en kwaliteit te oogsten moet je er mee bezig zijn. Arbeid is een beperkende factor, daarom schakel ik voor veel piekwerkzaamheden de loonwerker in. Die heeft goede vaste mensen die mijn percelen inmiddels ook goed kennen. Maar ik stuur ze niet op pad zonder dat ik zelf ben gaan kijken."

Snijmaïs
Snijmaïs is een stabiele energiebron in het rantsoen. Ramon teelde op 17 hectare de rassen LG 31.219 en Meluseen. "Ik kies al jaren voor LG-maïsrassen vanwege de hoge celwandverteerbaarheid in combinatie met een goede zetmeelopbrengst. Bij alle percelen komt onderzaai of een nateelt van wintergraan, want ik weiger om aan kalenderlandbouw te moeten doen."

Deze businesscase is powered by:

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden