Limagrain

Aangeboden door Limagrain

Video: vorstgevoeligheid groenbemesters in beeld

14 Maart 2024

Groenbemesters zijn niet alleen waardevol voor de bodem, ze leveren ook punten op in het GLB. Voor maximaal effect is een juiste keuze per perceel en volgteelt nodig. In onderstaande video kijken we naar de verschillen in vorstgevoeligheid van de diverse groenbemesters.

Een geslaagde groenbemester vervult allerlei functies: verbetert de bodemstructuur, levert organische stof, legt nutriënten vast en sommigen verminderen schadelijke aaltjes. Sinds vorig jaar is daar een functie bijgekomen, namelijk het invullen van eco-activiteiten in het GLB.

Groenbedekking
In eco-activiteit Groenbedekking moet het perceel van 1 januari tot 1 maart minstens 80% zichtbaar bedekt zijn met een levend gewas. Naast de punten in het GLB beschermt dit de bodem tegen weersinvloeden, voorkomt onkruidgroei, houdt bodemleven in stand en voorkomt uitspoeling van nutriënten.

Vorstgevoelige groenbemesters
Zoals in de video te zien bestaan er grote verschillen in vorstgevoeligheid van groenbemesters. Onder andere bladrammenas, Japanse haver, zonnebloemen, facelia en gele mosterd zijn vorstgevoelig en winteren gemakkelijk uit. Dit past perfect op percelen waar niet-kerend gewerkt wordt en het scheelt bewerkingskosten om de groenbemester te verkleinen. Bekijk groenbemestermengsel Greencover NKG >

Wintervaste groenbemesters
Naast wintergranen en grassen zijn bladkool en bladraap goed wintervast. In het mengsel LG Nitrafix combineren we bladkool en bladraap met vlinderbloemigen. Die laatsten binden stikstof uit de lucht, wat de bladkool en bladraap opnemen en pas na inwerken in het voorjaar vrijgeven aan de hoofdteelt.

Meer weten over de groenbemesterkeuze? Gebruik het keuzefilter of vraag je LG-teeltspecialist om advies.

Deze businesscase is powered by:

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden