Dossier | Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

akkerbouw platteland

Achtergrond GLB

LNV spekt met het nieuwe GLB vooral adviseurs

Met de invoering van het nieuwe GLB en het daar parallel aan lopende 7e actieprogramma (nitraatrichtlijn in 2023, staan er grote veranderingen op stapel voor de agrarische sector. Over de precieze uitwerking is echter nog veel onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat het systeem dat nu opgetuigd is zeer complex is.
17 November 2022
Dirk de Lugt

BB TV Interview Dirk de Lugt

'Ruim 80 procent van de boeren voldoet aan regels'

Een overgrote meerderheid van de akkerbouwers in Nederland voldoet aan de regels met betrekking tot de waterkwaliteit. Dat stelt BO Akkerbouw-voorzitter Dirk de Lugt. 'Des te vreemder is het dat de overheid met generieke maatregelen komt, in plaats van te focussen op de gebieden waar het beter moet.'
16 November 2022
akkerbouw grond perceel akkerbouwbedrijf

Achtergrond Landbouwbeleid

Akkerbouwer raakt verstrikt in web van regels

Grote veranderingen in de wet- en regelgeving staan opstapel voor de Nederlandse akkerbouwer. Het nieuwe GLB wordt uitgerold en het 7e Actieprogramma (7e AP) krijgt vorm. Veel moet nog nader uitgewerkt worden -rijkelijk aan de late kant aangezien de meeste akkerbouwers het bouwplan voor komende seizoen al grotendeels rond hebben en de eerste gewassen al in de grond zitten- maar enkele maatregelen doen nu al veel stof opwaaien.
27 Oktober 2022
akkerbouw windenergie windturbine windmolen energie

Nieuws GLB

Aanmelden GLB versoepeld, betaling later

Met grote vertraging heeft het Ministerie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit overeenstemming bereikt met de Europese Commissie voor wat betreft het Nationaal Strategisch Plan. De vorming daarvan duurde bijna een jaar. Grote wijzigingen zijn er niet. Waarnemend landbouwminister Carola Schouten meldt de kamer dat soepeler wordt omgegaan wanneer blijkt dat ondernemers niet aan de voorwaarden kunnen voldoen aan de eisen omdat ze bijvoorbeeld al een gewas hebben gezaaid.
3 Oktober 2022
akkerbouw grond Duitsland tarwe - agri graan - agri

Nieuws GLB

Duitsland versoepelt GLB-eisen voor meer productie

Boeren in Duitsland hoeven volgend jaar niet langer verplicht een deel van hun landbouwgrond braak laten liggen. Dat bevestigt landbouwminister Cem Özdemir. Ook wordt soepeler omgegaan met regels rond de gewasrotatie. Het zijn eisen uit het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid – dat in 2023 ingaat – en waarvoor nu derogatie wordt aangeboden.
22 Augustus 2022
koeien Polen

Nieuws Europese Rekenkamer

'EU moet meer doen tegen fraude met GLB-geld'

De Europese Commissie moet meer doen om fraude met geld uit het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) op te sporen en te voorkomen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Europese Rekenkamer naar de uitgaven in het GLB.
6 Juli 2022
graankorrels graanverwerking graan - food

Nieuws FAO

FAO: Aanpassing Europees landbouwbeleid begrijpelijk

Het is begrijpelijk en legitiem dat de Europese Unie het eigen landbouwbeleid nog eens goed tegen het licht houdt en beziet wat er nodig is om te zorgen voor een strategische autonomie. Dit zegt Maurizio Martina, plaatsvervangend directeur van de wereldvoedselorganisatie FAO en voormalig minister van landbouw van Italië.
11 April 2022
Brussel Europese Commissie

Nieuws GLB

Brussel maakt gehakt van Nederlandse invulling GLB

De Europese Commissie heeft forse kritiek op de Nederlandse uitwerking van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB), zoals dat is vastgelegd in het Nationaal Strategisch Plan (NSP). De Commissie kan zich vinden in de richting die in het Nederlandse NSP wordt gekozen - met de nadruk op natuurherstel en biodiversiteit - maar het NSP bevat veel hiaten en inconsistenties en moet substantieel verbeterd worden.
7 April 2022

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox