RVO

Opinie Jurphaas Lugtenburg

Leuker kunnen we het niet maken, wel moeilijker

28 Februari 2023 - 15 reacties

Net als de belastingaangifte staat de Gecombineerde Opgave -in de volksmond beter bekend als de meitelling- bij de meeste boeren niet bovenaan het lijstje met favoriete klussen. Met een beetje gezond verstand, een adviseur of eventueel met hulp van de helpdesk van de RVO lukte het altijd wel de percelen, gewassen en andere gegevens juist in het systeem van de overheid te krijgen. Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gaat dit jaar echter op de schop en daarmee gaat ook het hele systeem van de Gecombineerde Opgave op zijn kop.

ICT-systemen van de overheid staan doorgaans niet bekend als de meest gebruiksvriendelijke maar de 'Mijn percelen'-module van RVO was voor de meeste boeren een goed werkbaar systeem. Je voert de beteelde oppervlakte in, het hoofdgewas, een eventuele groenbemester, akkerrand, fosfaattoestand, juiste vinkjes niet vergeten en klaar was Kees. Was Kees, want dit seizoen kunnen/moeten ook niet productieve oppervlakten worden ingevoerd. Samen met de verplichte bufferstroken en de zogeheten conditionaliteiten, goede landbouw- en milieucondities (GLMC), is het er allemaal bepaald gezegd niet eenvoudiger op geworden.

Een eerste voorteken dat het dit seizoen allemaal minder makkelijk ging verlopen, kregen we vorig jaar al met de BGT-check (Basisregistratie Grootschalige Topografie). De RVO had de perceelsgrenzen opnieuw vastgesteld en iedere landbouwer kreeg een uitnodiging deze te controleren en indien nodig fouten door te geven. Op mijn eigen landbouwbedrijf zaten daar de nodige fouten in en ik heb maar heel weinig collega's gesproken die geen fouten ontdekten in de BGT. Die fouten moesten we op tijd doorgeven, want de nieuwe grenzen vormen de basis voor de meitelling. De standaardreactie van RVO luidde echter iets in de strekking van 'teken bij de volgende Gecombineerde Opgave de juiste grenzen maar in'. Waarom dan de BGT-check?

Teeltvrije zones hebben nodige stof doen opwaaien
Dat er dit seizoen het nodige ging veranderen, was bekend. Een beetje op tijd duidelijk daarover verschaffen door het ministerie van Landbouw is niet helemaal gelukt, kunnen we op zijn zachts gezegd wel stellen. De wintertarwe en tulpen zaten bij veel boeren al in de grond, voordat goed en wel duidelijkheid kwam over de teeltvrije zones. Die teeltvrije zones die in januari stonden ingetekend in de 'Mijn percelen'-module hebben al het nodige stof doen opwaaien. In theorie is het niet heel moeilijk. De basis is een teeltvrije zone van drie meter. Neemt een dergelijke strook meer dan 4% van het perceel in, dan mag deze worden verkleind tot uiteindelijk een halve meter. Maar op de hoofdregel zijn echter veel uitzonderingen. Langs een droge sloot is de teeltvrije zone altijd een meter, langs Kaderrichtlijn Water (KRW) waterlopen is de bufferstrook vijf meter die door de 4% regel eventueel kan worden versmald en bij ecologisch kwetsbare waterlopen is de bufferstrook altijd vijf meter. Los daarvan is het activiteitenbesluit ook nog steeds van kracht.

Een praktijkvoorbeeld: Op een perceel van 100 meter breed met aan beide kanten een watervoerende sloot mag op basis van het GLB een teeltvrije zone aangehouden worden van 1 meter. Een sloot op de wendakkers laten we voor het gemak even buiten beschouwing. Is het perceel 40 meter breed dan mag de teeltvrije zone verkleind worden naar 0,5 meter. Worden er bijvoorbeeld aardappelen gepoot of uien gezaaid op dit kleine perceel, en heeft de betreffende boer een spuit met 90% driftreducerende doppen, dan moet hij de 1 meter brede teeltvrije zone uit het activiteitenbesluit aanhouden en niet de 0,5 meter uit het GLB. Geen 90% driftreductie? Dan wordt het 1,5 meter. Dat is feitelijk zoals we de afgelopen jaren gewend waren.

Bij de droge sloten wordt het gek
Gek wordt het bij droge sloten waar van 1 april tot 1 oktober geen water in staat. Daar is vanuit het Activiteitenbesluit geen teeltvrije zone nodig, maar in de nieuwe situatie een verplichte bufferzone van 1 meter nodig. De 4% regel gaat hier dan weer niet op. Stel dat het kleine perceel in het voorbeeld aan één kant een droge en aan de andere kant een watervoerende sloot heeft. Je moet dan bij tarwe langs de droge sloot 1 meter laten liggen en langs de watervoerende sloot (waar de kans op uitspoeling naar het oppervlakte water logischerwijs groter is) maar 0,5 meter.

Kortom; de regels zijn er niet logischer en al helemaal niet eenvoudiger op geworden. Het vreet tijd om alles uit te zoeken en terug te rekenen naar je eigen bedrijf. Maar als je er goed voor gaat zitten, is het voor een groot deel te doen. Het wordt pas echt lastig als je het in wil tekenen bij RVO. Geheel naar deze tijd heeft de RVO de site volgeplempt met filmpjes en infographics over hoe je bijvoorbeeld bufferstroken en landschapselementen moet intekenen. Aanwijzen op welk knopje je moet klikken lukt in de filmpjes maar, daar houdt het ook wel op. Waar de grenzen van de BGT niet kloppen, kan je wel een nieuwe grens maken. Maar probeer daar dan maar weer eens de juiste bufferstrook er langs te krijgen. Om nog maar te zwijgen van het intekenen van landschapselementen met de juiste gewascode. En wat doe je als zowel een watervoerende sloot als droge sloot op de kaart staat of als greppels in een wei als sloten zijn ingetekend?

Kleine aanpassing van zilver naar goud
Niet verwonderlijk dat een deel van de boeren het allemaal maar even afwacht. Anderen zijn er wel mee aan het puzzelen geslagen, maar ik hoor van veel collega's dat je er niet uitkomt zonder telefonische hulp van RVO. Dat is ook mijn ervaring overigens. De medewerkers van RVO zijn over het algemeen vriendelijk en proberen zo goed en zo kwaad als het gaat te helpen. Ze hebben ook niet op alles een pasklaar antwoord en door vragen van boeren komen ook losse eindjes in de richtlijnen naar voren waar nog beleid voor moet worden gemaakt.

Nu is de deadline voor het invullen van de meitelling nog een paar maanden weg. Maar een juist ingevulde 'Mijn percelen' is wel nodig om een simulatie op bedrijfsniveau met het nieuwe GLB te doen. Dat is namelijk de eerste stap, schrijft RVO op de site. Met een kleine aanpassingen is het wellicht mogelijk om toch in aanmerking te komen voor de hectarepremie of om van zilver naar goud te gaan. Het pas laat beschikbaar komen van de simulatietool - met als ik het goed begrepen hebben nu nog niet alle functionaliteiten - is weer een ander verhaal. Als je als boer nog wijzigingen in het bouwplan moet/wil doen voor het GLB dringt de tijd.

Administratieve rompslomp tot een minimum beperken
Vorig jaar was het doembeeld op het ministerie dat door de vele regels en een lagere vergoeding vergeleken met het oude GLB een deel van de boeren af ging haken voor deelname aan het GLB. Als dat gebeurde, verloor het ministerie een belangrijk instrument om de sector te kunnen sturen. Dat heb ik verschillende keren voorbij horen komen bij RVO. Dan denk je toch dat op het ministerie alles-op-alles wordt gezet om de randvoorwaarden zo eenvoudig mogelijk te houden. En de administratieve rompslomp tot een minimum te beperken om de drempel aan die kant zo laag mogelijk te houden voor ondernemers. Maar misschien is dat te simpel gedacht. Waar de belastingdienst jaren de slogan gebruikte 'leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker' mag RVO de slogan adopteren: 'Leuker kunnen we het niet maken, wel moeilijker'.

boerenbusiness.nl

Jurphaas Lugtenburg

Jurphaas Lugtenburg is redacteur bij Boerenbusiness en focust zich vooral op de akkerbouwsectoren en de voer- en energiemarkt. Ook heeft Jurphaas zelf een klein akkerbouwbedrijf op Voorne-Putten (Zuid-Holland).
Reacties
15 reacties
Abonnee
captain gone 1 Maart 2023
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/column/10903087/leuker-kunnen-we-het-niet-maken-wel-moeilijker]Leuker kunnen we het niet maken, wel moeilijker[/url]
Bij het invullen van het glb verhaal kom ik erachter dat als ik een mooi groenbemesting mengsel met bloeiende planten waar de bijen op vliegen na mij tarwe zaai ik niet eens brons haal en op het moment dat ik Engels raaigras doorzaai in het voorjaar ik met gemak zilver haal, dus ik ga van een mooie bijenlokker naar een dooie grasgroenbemesting.
Abonnee
jk 1 Maart 2023
captain gone schreef:
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/column/10903087/leuker-kunnen-we-het-niet-maken-wel-moeilijker]Leuker kunnen we het niet maken, wel moeilijker[/url]
Bij het invullen van het glb verhaal kom ik erachter dat als ik een mooi groenbemesting mengsel met bloeiende planten waar de bijen op vliegen na mij tarwe zaai ik niet eens brons haal en op het moment dat ik Engels raaigras doorzaai in het voorjaar ik met gemak zilver haal, dus ik ga van een mooie bijenlokker naar een dooie grasgroenbemesting.
kijkend naar uitspoeling en os opbouw is onder zaai ook veel beter.
Het kan vriezen of dooien 1 Maart 2023
captain gone schreef:
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/column/10903087/leuker-kunnen-we-het-niet-maken-wel-moeilijker]Leuker kunnen we het niet maken, wel moeilijker[/url]
Bij het invullen van het glb verhaal kom ik erachter dat als ik een mooi groenbemesting mengsel met bloeiende planten waar de bijen op vliegen na mij tarwe zaai ik niet eens brons haal en op het moment dat ik Engels raaigras doorzaai in het voorjaar ik met gemak zilver haal, dus ik ga van een mooie bijenlokker naar een dooie grasgroenbemesting.
Dat is voor mij nieuw, ik heb me er ook nog niet echt in verdiept omdat de regels nog steeds veranderen.

De strooier is gewillig.
Abonnee
zuidwest 1 Maart 2023
Hoorde vorige week van m'n adviseur dat alles waarschijnlijk een jaar wordt uitgesteld....
Hier krijgen we voor 1 april nog duidelijkheid over..
Abonnee
gerard 1 Maart 2023
captain gone schreef:
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/column/10903087/leuker-kunnen-we-het-niet-maken-wel-moeilijker]Leuker kunnen we het niet maken, wel moeilijker[/url]
Bij het invullen van het glb verhaal kom ik erachter dat als ik een mooi groenbemesting mengsel met bloeiende planten waar de bijen op vliegen na mij tarwe zaai ik niet eens brons haal en op het moment dat ik Engels raaigras doorzaai in het voorjaar ik met gemak zilver haal, dus ik ga van een mooie bijenlokker naar een dooie grasgroenbemesting.
ik wil die bloeiende planten wel eens zien
ik krijg in mijn blad ram al geen bloei in en dat is na w tarwe
bij winter gerst lukt mij dit wel
gisteren belde er iemand op van RVO of ik bezig was en of ze er bij moest helpen ging voor al om landschap elementen zoals poelen en bos hagen
Abonnee
Zeeuw 1 Maart 2023
Het ligt aan mij of heb ik iets gemist? Ik snap niet dat een sector organisatie of vakbond met zo’n plan van aanpak akkoord zijn gegaan/of akkoord gaan. Neem van mij aan : dit is niet normaal en onacceptabel. Hier heb je je organisatie voor om dat te regelen cq te blokken.
Abonnee
juun 1 Maart 2023
Zeeuw schreef:
Het ligt aan mij of heb ik iets gemist? Ik snap niet dat een sector organisatie of vakbond met zo’n plan van aanpak akkoord zijn gegaan/of akkoord gaan. Neem van mij aan : dit is niet normaal en onacceptabel. Hier heb je je organisatie voor om dat te regelen cq te blokken.
uuhm naja hadden zegmaar geen keuze jammer genoeg. europese commissie heeft het ons door de strot gedrukt onder het mom van derogatie. ookal zal je geen allerbouwer horen klagen als de derogatie eraf gaat. maar dat is een andere discussie.
regelbedenker 1 Maart 2023
Hoe kan het waarheid zijn, dat we, als niet op 1 januari alle regel bekend zijn, dat er dan wel dat jaar aan moeten voldoen, die is toch totaal van de pot gerukt, vorig jaar met de derogatie, de meestal koeienboeren wisten pas na het uitrijdseizoen, wat ze hadden mogen rijden, wel is gesteld, ga maar van het slechtste uit, het slechtste wat ons kan overkomen, dat deze beleidsmakers nog langer ons leven onmogelijk maken

Ik ben zelf geen koeienboer, maar maak het nu wel mee, is dit het nieuwe normaal, rijd maar van Amsterdam naar Eindhoven, we gaan achteraf wel bepalen hoe hard je overal had mogen rijden, maar wel gaan je wel voor 1000 euro boetes opleggen, hou daar maar rekening mee.
Abonnee
Geert 1 Maart 2023
Ik ben hier nou al een poosje mee bezig en sommige dingen zoals het intekenen zijn wel te doen maar als je dan met de simulatietool bezig gaat ( waar ook fouten in zitten) dan wordt het pas echt een puzzel.
Ik heb onlangs ook nog twee informatie bijeenkomsten bijgewoond en daar uit blijkt dat de regels ook steeds weer anders worden uitgelegd.
De laatste bijeenkomst was maandag van RVO daar hebben we vooraf vragen heen gestuurd en in het half uur vooraf aan de bijeenkomst werd een bepaalde vraag met ja beantwoord en anderhalf uur later in de bijeenkomst werd dezelfde vraag door de heren van RVO met nee beantwoord en er zijn ook vragen waar ze geen antwoord op hebben .
Als de mensen van RVO het al niet weten en de programma's vol fouten zitten hoe moeten wij het dan zo optimaal mogelijk ingevuld krijgen?
Abonnee
Zeeuw 1 Maart 2023
Uit deze reacties blijkt overduidelijk dat dit een onduidelijke regeling is. Hiervoor moet de sector organisatie een blokkade geven en dusdanig aanpassen dat het normaal uitvoerbaar is en anders onacceptabel. Laat ze barsten met hun punten en premies, schort alles op. Wat is bijv wel werkbaar: KRW watergangen buffer 3 meter voor bemesting en gewasbescherming , alle andere waterhoudende sloten die op KWR uitstromen 1 meter en daarmee is het klaar . Droge sloten en greppels is onzin om in zo’n beheersplan op te nemen.
Laat je niet misbruiken, dat is strafbaar!
Abonnee
Tijdbom 2 Maart 2023
Zeeuw schreef:
Uit deze reacties blijkt overduidelijk dat dit een onduidelijke regeling is. Hiervoor moet de sector organisatie een blokkade geven en dusdanig aanpassen dat het normaal uitvoerbaar is en anders onacceptabel. Laat ze barsten met hun punten en premies, schort alles op. Wat is bijv wel werkbaar: KRW watergangen buffer 3 meter voor bemesting en gewasbescherming , alle andere waterhoudende sloten die op KWR uitstromen 1 meter en daarmee is het klaar . Droge sloten en greppels is onzin om in zo’n beheersplan op te nemen.
Laat je niet misbruiken, dat is strafbaar!
Klopt,maar wie gooit de knuppel in het hoenderkot? Is dit niet het werk van de minister? Denk je dat ze er bij rvo van wakker liggen dat er 100,of 1000 of 10.000 boeren mopperen?Het is de minister die rvo ter verantwoording moet roepen. Als we met z n allen niet invullen op 100 na,zijn wij met z n allen op 100 na de ...
Zo is het hier in Nederland. Die het hardst roepen:Ik lever hem niet in,die is al ingeleverd.
Van der Tak moet kontakt opnemen met Adema,en snel. We hadden een goed systeem.
Veel sterkte en geduld allemaal,en sla vooral je computer niet aan diggelen.
Het kan vriezen of dooien 2 Maart 2023
Dit gaat nog leuk worden want iedereen legt de regels anders uit.

De rechtbanken gaan het nog druk krijgen.
Claas 8 Maart 2023
Als de bufferstroken en landschaps elementen door deze regeling natuurwaardes krijgen dan moet het waterschap de aanslagen ook aan gaan passen. Voor natuur wordt maar een fractie betaald van bouwland.
Abonnee
Tijdbom 8 Maart 2023
Is een punt
Abonnee
Wilco 8 Maart 2023
zuidwest schreef:
Hoorde vorige week van m'n adviseur dat alles waarschijnlijk een jaar wordt uitgesteld....
Hier krijgen we voor 1 april nog duidelijkheid over..
Waarom stellen we geen deadline voor 1 april moet alles duidelijk zijn anders word het 2024
U kunt niet meer reageren.

Wat zijn de actuele noteringen?

Bekijk en vergelijk zelf prijzen en koersen

Nieuws Financieel

Investeerders pleiten voor groene landbouwsubsidies

BB TV Jaap van Wenum

'Kalenderlandbouw moet worden bijgestuurd'

Achtergrond GLB

Gecombineerde opgave blijft een grote slangenkuil

Achtergrond Europees beleid

Duitsland maakt de geesten rijp voor groener GLB

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox