Shutterstock

Nieuws Energie

Opmars zonneparken gestuit?

4 Juni 2020

Ondernemers die in Friesland een zonnepark op een landbouwperceel willen bouwen, moeten hun plannen in de ijskast zetten. Vorige week woensdag besloten Provinciale Staten van Friesland dat deze plannen voorlopig niet behandeld mogen worden.

De beperking die is ingevoerd vanaf woensdag 3 juni, is bedoeld om het areaal landbouwgrond in Friesland te beschermen.

Tijd om zonneladder in te passen
De provincie Friesland oordeelt dat er meer tijd nodig is om de zogenaamde zonneladder beleidsmatig in te passen. Met de zonneladder wordt aangegeven met welke prioriteitsvolgorde en op welke locaties zonneparken op landbouwgrond kunnen komen.  

Dat is nodig, omdat met de huidige wetgeving (Verordening Romte) weinig mogelijkheden bestaan om zonneparken op ongewenste locaties te voorkomen. Lopende initiatieven komen met het nu genomen voorbereidingsbesluit even stil te staan. Als de nieuwe verordening klaar is, zullen ze beoordeeld worden op basis van de zonneladder. De Ontwerp Wijziging Verordening Romte komt rond de zomer van dit jaar ter inzage te liggen. Vanaf dat moment zullen lopende en nieuwe initiatieven worden getoetst aan dit beleid.

Geen tijd voor effect rapportage
Wat LTO betreft geeft de provincie Friesland het goede voorbeeld. Landelijk gezien heeft de ‘zonneladder visie’ van LTO tot nu toe niet kunnen voorkomen dat er in hoog tempo zonneparken op landbouwgrond tot stand komen, beaamt specialist Klimaat & Energie Auke Jan Veenstra. Ondanks het Regionale Energie Strategie (RES) beleid, waarin bestuurlijke regio’s aan de tekentafel in gezamenlijk overleg tussen de verschillende betrokken partijen waaronder ook de agrarische sector, bepalen welke plaats duurzame energie krijgt en hoe het ruimtelijk wordt ingepast.

Met het besluit van de provincie Friesland om de realisering van zonnepanelen op landbouwgrond op te schorten is er hopelijk een trend gezet, aldus Veenstra. “Bij ons bestaat de indruk dat er verhoudingsgewijs veel meer gekozen wordt voor zonne-energie dan voor windmolens, die veel maatschappelijke weerstand oproepen. Maar zonneparken hebben ook veel effect op landbouw en natuur. Er zou eerst een effectrapportage gemaakt moeten worden. De tijd die daarvoor nodig is wordt echter niet genomen.”

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
Regenradar
Powered by Agroweer

Nieuws Grond

Grondprijs naar 550.000 euro door dubieuze handel

Opinie Krijn J. Poppe

Verloop grondprijzen een geliefd item aan borreltafel

Achtergrond Grondmarkt

Onzekerheid in landbouw voedt grondhonger

Nieuws Grond

Pensioenfonds voor de landbouw stapt in grond

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox