Shutterstock

Achtergrond Farm-To-Fork

Farm-to-Fork laat veel potentie onbenut

18 September 2021

De Farm-To-Fork-strategie en de biodiversiteitstrategie leiden tot een flinke daling van de agrarische productie. De prijzen van levensmiddelen zullen daardoor stijgen, terwijl de beoogde milieuwinst nihil is. Toch hebben de strategieën weldegelijk de potentie een succes te worden, zowel voor de boer als de maatschappij. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de impactstudie die de Christian Alberchts Universiteit uit Kiel heeft gedaan in opdracht van de Grain Club en een aantal andere belangenverenigingen.

De onderzoekers becijferden dat rundvlees 60%, varkensvlees 50% en melk 30% duurder zullen worden. Groente, fruit, oliehoudende zaden en graan zullen naar schatting 10% tot 20% in prijs stijgen. Als de plannen zoals ze nu op tafel liggen volledig worden doorgevoerd wordt de EU in plaats van netto-exporteur van agrarische producten, netto-importeur.

Probleem verplaatsen
Ook over de beoogde milieuwinst zijn de onderzoekers kritisch. In het maatregelenpakket dat op tafel ligt krijgen 'eco diensten' een flinke stimulans. Daarmee wordt de uitstoot van broeikasgassen door de Europese agrarische sector weliswaar flink verminderd, maar dat effect wordt volgens de onderzoekers volledig teniet gedaan door verschuiving van de productie naar andere delen in de wereld.

"De Farm-To-Fork-strategie heeft in principe veel potentie voor boeren en voor de maatschappij", schrijft hoofd van het onderzoeksteam Christian Henning. "Maar dan moet er gewerkt worden aan de invoering van gericht innovatief agrarisch beleid om die potentie daadwerkelijk te benutten. Het huidige voorgestelde beleid is te veel een 'one size fits all' waardoor veel mogelijkheden onbenut blijven en de resultaten tegen vallen."

Gericht beleid
Alles aan de markt overlaten werkt niet volgens Henning. Maatregelen voor bijvoorbeeld klimaat- en waterbescherming laten zich moeilijk belonen via de vrije markt. De doelen dichttimmeren met wet- en regelgeving is ook geen optie. Dat blokkeert innovatie en leidt ertoe dat bedrijven met zo min mogelijk inspanning aan de eisen proberen te voldoen.

In plaats daarvan pleit Henning voor politieke mechanismen die de maatschappelijke wensen vertalen in de gewenste en haalbare doelen voor de boer. De milieudoelstellingen kunnen ook niet alleen bij de boer gelegd worden. De consument speelt een minstens zo belangrijke rol, die moet de duurzamere producten immers kopen. Daarvoor moeten prikkels gecreëerd worden die de consumenten stimuleren duurzaam en gezond voedsel te kopen en overmatige verspilling tegengaan.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
boerenbusiness.nl

Jurphaas Lugtenburg

Is redacteur bij Boerenbusiness en focust zich vooral op de akkerbouwsectoren en de voer- en energiemarkt. Ook heeft Jurphaas zelf een akkerbouwbedrijf op Voorne-Putten (Zuid-Holland). Wekelijks presenteert hij de Marktflits Granen
Regenradar
Powered by Agroweer

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox