De pootafstand is 33 centimeter (foto: 15-05-2018).
De maat pootgoed is 45/50 (foto: 16-05-2018).
De voorvrucht is graszaad (foto: 23-05-2018).
Er is gepoot op 15 mei (foto: 05-06-2018).
In mei is er 240 kilo stikstof per hectare toegediend (foto: 09-06-2018).
De grondsoort van het perceel is klei, 36% afslibbaar (foto: 13-06-2018).
Het organische stofgehalte is 5,6 (foto: 13-06-2018).
Het perceel heeft een pH-waarde van 7,2 (foto: 13-06-2018).