Van Andel voor zijn laatste uien van oogst 2019. Terwijl hij deze uien nog moet verkopen zijn de uien van 2020 al verkocht.
Het bedrijf van Van Andel ligt onder de rook van Emmeloord.
De kleur van de trekker is duidelijk.
Vanwege de tijd van het jaar is er weinig op de percelen te zien. Van Andel probeert zoveel mogelijk groenbemesters te telen.
Deze uienrooier gebruikt Van Andel samen met zijn biologische buurman.
Een foto van de spuit mag natuurlijk niet ontbreken bij van Andel, die het gebruik daarvan als onontbeerlijk ziet.
De beregeningshaspel is met name belangrijk voor de witlofteelt. Daarbij komt met name het opkomen van het gewas heel precies.
De typische bewaarschuren van de Flevopolders.
Van Andel nam het bedrijf op 27-jarige leeftijd van zijn vader over. Hij beboert 50 hectare.
Van Andel is aangesloten bij Boerbewust.

Bedrijfsreportage Michiel van Andel

'Als het om geld ging, was ik allang biologisch'

21 Februari 2020 - Anne Jan Doorn - 25 reacties

Akkerbouwer Michiel van Andel was al lang biologisch akkerbouwer geweest als hij dat uit principe niet weigert. “Ik wil zelf bepalen wat duurzaam is en me niet in een bepaald hoekje laten drukken. Het hokjesdenken van 'bio is goed en gangbaar is fout' is veel te kort door de bocht”, zo stelt hij.

Van Andel is een bekende Twitterboer die opkomt voor de gangbare akkerbouwpraktijk, zoals het toepassen van chemie. Door middel van wetenschappelijke studies en een op ratio gebaseerde discussie probeert hij negatieve berichten over onder meer glyfosaat en kunstmest te ontkrachten. “Ik kan er niet tegen dat er allerlei onwaarheden worden geroepen over de gangbare akkerbouw en de landbouw in het algemeen. Dat ervaar ik als onrecht en daar kom ik tegen in opstand.”

Gebaat bij veilige middelen
Tijdens het bezoek op zijn bedrijf komen deze onderwerpen dan ook al gauw ter sprake. Van Andel steekt van wal door te zeggen dat hij zelf ook gebaat is bij een veilige landbouw. “Het wordt wel eens vergeten dat wij als boeren zelf ook baat hebben bij veilige middelen, die een zo laag mogelijke impact hebben op mens en milieu. Ik heb zelf ook 4 kleine kinderen en daar heb ik het beste mee voor.”

In zijn nabije kring heeft Van Andel mensen verloren aan kanker. Hij praat dan ook niet gevoelloos over de beschuldiging dat glyfosaat kanker zou veroorzaken. “Maar ik zie dat er ontzettend veel nepnieuws en zelfs nepwetenschap wordt verspreid over glyfosaat. Het is een gevaarlijke trend als sentiment en de burger gaan bepalen over wat gevaarlijk is of niet. Een huismiddel als azijn is bijvoorbeeld gevaarlijker dan glyfosaat.”

Voedsel is een geloof geworden
“Het wordt allemaal veel te ongenuanceerd voorgeschoteld. Kunstmest en pesticiden zijn slecht en biologisch is goed. In werkelijkheid is het veel complexer. Rondom voedsel is een geloof ontstaan. Zelfs voedselprofeten, in de vorm van verschillende voedselgoeroes, ontbreken niet. Het gevaar is dat er allerlei dogma’s vanuit dit geloof aan de maatschappij worden opgedrongen.”

Van Andel wil geen complotdenker worden, maar hij ziet wel dat er een enorme marketingcampagne gevoerd wordt waarbij rationele overwegingen buiten beschouwing worden gelaten. “Er zijn bijvoorbeeld genoeg studies die aantonen dat als kunstmest verdwijnt, de wereldvoedselvoorziening op het spel staat. Natuurlijk begrijp ik dat de boer gediend is bij biologisch boeren, want mindere opbrengsten betekenen hogere prijzen. Het algemeen belang is er zeker niet bij gebaat.”

Bedrijfsgegevens
Michiel van Andel heeft een akkerbouwbedrijf van ongeveer 50 hectare. Daarop teelt hij 1-op-6 witlof, uien, bieten en tarwe. Een deel van zijn land ruilt hij. Behalve het akkerbouwbedrijf is hij ook actief op de termijnmarkten. Ook is hij actief pleitbezorger van duurzame landbouwpraktijken. Daar hoort volgens van Andel ook deels kunstmest en (synthetische) gewasbeschermingsmiddelen bij.

“Ik kan goed rekenen en was al lang biologisch aan het boeren als ik niet zo principieel tegen het hokjesdenken was geweest. Per jaar loop ik zo €50.000 tot €100.000 mis, omdat ik niet biologisch wil zijn. Het is niet zo dat ik iets tegen biologisch heb, maar ik wil wel zelf kunnen bepalen wat duurzaam is.”

Gestopt met aardappelen
Van Andel rekent ook op andere vlakken goed uit wat hij doet en maakt daardoor bijzondere keuzes. Hij stopte bijvoorbeeld met de aardappelteelt. “Toen ik ging rekenen bleek dat ik beter kon kiezen voor de combinatie van uien en witlof. De aardappelteelt is relatief duur door het pootgoed en de mechanisatie, terwijl ik goed ben in de witlofteelt. Daarnaast verdien ik alsnog mijn geld met aardappelen, maar dan op de termijnmarkt. Natuurlijk zijn aardappelen een mooi gewas om te telen, maar na een tijdje kwam ik los van die emotie.”

Naast de aardappeltermijnmarkt is Van Andel ook actief op de termijnmarkten van andere commodity’s en verdient daarmee een inkomen naast zijn akkerbouwbedrijf. “Het begon met een termijnmarktcursus van DCA en na een paar jaar handelen op de aardappeltermijnmarkt heb ik dat verder uitgebreid.”

Uienoogst 2020 al verkocht
Het handelen op de termijnmarkten had tot gevolg dat Van Andel veel rationeler werd. “Ik beslis nu veel minder op emotie. Al mijn uien van oogst 2020 heb ik bijvoorbeeld al verkocht, terwijl ik een deel van oogst 2019 nog niet heb verkocht. Het is een kwestie van statistiek: al jaren op rij groeit het uienareaal. Twee droge zomers op rij hebben ons gered, maar het is nooit eerder voorgekomen dat er 3 droge zomers op rij zijn. Collega’s verklaren me voor gek en zeggen dat ik tenminste nog een deel vrij moet houden als risicospreiding. Maar die risico’s spreid ik wel door op de termijnmarkten actief te zijn.”

De ondernemer hanteert een bouwplan van 1-op-6. “In totaal heb ik 30 hectare witlof, deels op geruild land. Daarnaast heb ik 14 hectare uien, 8 hectare tarwe en 8 hectare bieten. Ook verhuur ik een deel voor tulpen, al doe ik daar zelf ook nog werk voor. Een deel van mijn land ruil ik voor pootgoed, daar heb ik verder geen werk aan. In de witlof zit wel veel werk: daarin moet veel geschoffeld worden en dat vind ik prachtig werk, tot verbazing van mijn biocollega’s”, lacht Van Andel.

De akkerbouwer is met zijn 35 jaar een relatief jonge ondernemer. Op 27-jarige leeftijd werd hij eigen baas op het akkerbouwbedrijf. “Mijn vader gaf me al jong de vrije hand. Hij heeft altijd keihard gewerkt op de 100 hectare die we ooit hadden, maar doordat de kans zich voordeed een deel van het land te verkopen, is het areaal kleiner geworden. Dit was niet lang voor de overname. Er is toen voor gekozen om geen land terug te kopen. Mede ook met het oog op de andere kinderen, en de komende bedrijfsovername.”

Lokaal produceren
Dan komt Van Andel weer terug op maatschappelijke thema’s. “Het hele idee van lokaal produceren is natuurlijk een bedreiging voor de akkerbouw en niet op ratio gebaseerd. Verkopen op de plek waar je produceert, is absoluut niet per definitie het beste. Als je hier 80 ton uien produceert ten opzichte van 30 ton in Afrika, dan is dat een stuk efficiënter en is de CO2 van het transport te verwaarlozen.”

“En het is natuurlijk veel duurzamer om een maximale opbrengst te halen op onze goede kwaliteit gronden dan genoegen te nemen met 70% van de opbrengst. Het is niet duurzaam om een gewas te zaaien, bemesten, beregenen, verzorgen, kortom al die input te geven, en vervolgens toestaan dat een belangrijk deel weer verloren gaat door insecten of onkruid. We hebben onze mond vol over voedselverspilling in de keten, maar voedselverspilling op het land word bijna bewierookt.”

Melina, de vrouw van Van Andel, zegt wel eens gekscherend dat hij een moraalridder is. In het gesprek is te merken dat de aanvallen op de gangbare landbouw Van Andel niet koud laten. “Een paar jaar geleden had ik te maken met verschijnselen van een burn-out en dat komt volgens mij deels door mijn verontwaardiging over de onjuiste informatieverspreiding over landbouw en milieu.” 

Onjuiste informatie
Behalve dat Van Andel in de pen klimt als verweer, spande hij ook een rechtszaak aan tegen Bionext wegens het verstrekken van onjuiste informatie. “Je kunt hun verhaal over True Cost Accounting beter Fake Cost Accounting noemen. Er wordt heel erg geshopt in welke parameters ze wel en niet meenemen. Het feit dat de opbrengsten van gangbaar hoger zijn, wordt bijvoorbeeld niet meegenomen.”

“Een ander voorbeeld van het verspreiden van onjuiste informatie is dat er geschermd wordt met cijfers waaruit blijkt dat er ieder jaar tienduizenden mensen sterven door pesticidengebruik. Dit zijn cijfers gebaseerd op een onderzoek uit de jaren ‘70/’80. Bovendien is zeker 70% van deze doden te wijten aan zelfmoord door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Ja, ik maak me zorgen over dit soort informatiegebruik. Het is belangrijk dat er beleid gemaakt wordt op basis van juiste informatie”, besluit Van Andel.

 

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van deze fotoreportage? Laat het ons weten

Anne Jan Doorn

Anne Jan Doorn is expert Akkerbouw bij Boerenbusiness. Hij schrijft onder meer over de verschillende akkerbouwmarkten en focust zich daarnaast op de grond- en energiemarkt.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
25 reacties
peter34 22 Februari 2020
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/fotoreportage/10885852/als-het-om-geld-ging-was-ik-allang-biologisch]'Als het om geld ging, was ik allang biologisch'[/url]
Ook met beperkte kennis en informatie kan men nog steeds bewust boeren.

Net zomin als 'het publiek' iets weet over werking en gevaren van middelen weten boeren dat. Het werkt en het is toegestaan. Als akkerbouwer heb je niet meer nodig, maar is wel beperkt.
Waar zou van Andel de kennis over risico en werkingsmechanisme willen opdoen? Van de industrie krijg je hoogstens gefilterde berichten. Dat filter stelt is in handen van de industrie.
bestrijdigingsmiddel 22 Februari 2020
Van Andel haalt de theorie op zijn schouders en zelfs het totale wereldvoedselprobleem.

Dit is het huiswerk van politici / Europa overdoen en goedkeuring vragen aan onze haagse obers van Europa.

Dit probleem vergt een andere aanpak, (Britten hebben hun land terug).
Carola Schouten 22 Februari 2020
Gratis waarbij we zelf bepalen met wie we praten.
Theo 22 Februari 2020
Een ondernemer die zomaar 100.000 euro laat liggen?
Een ongeloofwaardig verhaal.
hans 22 Februari 2020
Vreemd verhaal.

Hij heeft 50ha, maar beteelt 60 ha plus nog de nodige ha verhuurt hij voor tulpen en pootgoed.
Plus speculeren op de termijnmarkt, daar waar de collega boer bedondert wordt, en Afrikaanse boeren het leven onmogelijk maken door zgn "efficientie". Ik heb een ander beeld van een moraalridder.

Waarschijnlijk boert hij van de opbrengst van een gedeelte van de 50 verkochte ha. (toch niet toevallig voor stadsuitbreiding oid?).
gewone boer 23 Februari 2020
geen een systeem heeft alleen maar voor of nadelen
dus laat lekker iedereen doen wat bij hem of haar past
graanteler 23 Februari 2020
hij heeft helemaal gelijk! 50 ha of minder of meer doet er niet toe! ik ga ook niet biologisch telen!
sta ik als persoon niet achter omdat het niks beter is!
niet te doen voor mijn bedrijf wat vooral om graanteelt gaat.
Abonnee
Michiel van Andel 24 Februari 2020
@hans weinig vreemds aan. Ik heb 50 ha. Op eigen grond een 1 0p 6 rotatie. Door middel van huur en ruilen beteel ik komend jaar zelf 66 hectare: 36 ha witlof, 14 ha. uien, 8 ha tarwe, 8 ha suikerbieten. (er is recent nog 6 ha witlof bij gekomen) Enfin.

Leg me eens uit Hans hoe ik collega's bedonder door actief te zijn op de termijnmarkt? De termijnmarkt is een mooi instrument voor telers om je prijs in te dekken (je oogst te hedgen) Helaas word er veel te weinig (in de aardappels iig.) gebruik van gemaakt. Je bent dan namelijk als ondernemer flexibeler en vrijer als met vaste prijs contracten. Als ik producten koop op de termijnmarkt geef ik een ondernemende boer de kans zijn oogst in te dekken. (op mijn risico!) en als ik verkoop geef ik een verwerker of handelaar of speculant de kans om handel te doen/koopprijs vast te zetten. Dat is vrije handel, vraag en aanbod. (termijn)markten werken bij de gratie van mensen die risico's nemen door te kopen en te verkopen. Zoals ik al zei helaas begrijpen te weinig mensen dat en worden er veel te veel vaste contracten getekend in de aardappelen. Maargoed, iedereen is gelukkig Vrij om wel of niet gebruik te maken van de kansen die de markt bied.

En ik zou Afrikaanse boeren het leven onmogelijk maken?! Beetje kort door de bocht niet? Hans? Helaas is er wel eens sprake van overvoering vd lokale markt geweest door bepaalde exporteurs, daar is niemand bij gebaad wij als exporterend land ook zeker niet. Daar worden dan ook maatregelen op genomen door de Afrikaanse landen door meer importquotas. Maar door de bank genomen is de Afrikaanse bevolking heel dankbaar voor goede NL uien in tijden dat ze er daar niet in voldoende mate zijn.

Vertel me eens Hans, als er een biologisch uitje van hiervandaan naar Scandinavië word gereden met de vrachtauto (hogere co2 afdruk per kg. dan het gangbare uitje met de boot naar afrika) is dat dan onderdrukking van de lokale boeren in Scandinavië?

En nee ik boer niet op de inkomsten uit de verkoop van een deel vh/land. (niet voor huizen overigens maar voor glastuinbouw) Ik heb bij overname gewoon de prijs moeten betalen die gangbaar is bij overname's binnen de familie en forse leningen aan moeten gaan. De inkomsten van die verkoop zijn naar mijn ouders gegaan en worden nu opgegeten door de ECB met haar idiote beleid ;-) Wat er straks van over is zal na overlijden van mijn vader verdeeld worden over de belastingdienst en de 5 kinderen in het gezin. Ja dat is een bevoorrechte situatie. Maar wel het gevolg van ondernemers risico's die mijn vader nam door in 94 een erfpacht bedrijf erbij te kopen en zich diep in de schulden te steken. En, niet te vergeten zich een slag in de ronte te werken om dat bedrijf goed te beboeren, de bank te betalen ;-) en zijn gezin te onderhouden.

Nee Hans ik heb een prima draaiend akkerbouwbedrijfje en doe daarnaast termijnhandel. Thats it.

Hans ik ken je niet en jij kent mij niet. Maar kom gerust eens langs, stuur me een emailtje, dan maken we een afsrpaak en dan zal ik je uitleggen hoe landruil en huur werkt, hoe termijnhandel werkt en hoe de wereld niet zo zwart wit in elkaar zit als jij soms lijkt te denken gezien je reacties op dit forum.... (of is dat een andere anonieme hans?)

@Theo ongeloofwaardig idd! net zo ongeloofwaardig als een gangbare akkerbouwer in de Noordoostpolder die 1/6 aardappels in zijn bouwplan heeft. Ik ken er geen één behalve mezelf. Sommige ongeloofwaardige verhalen zijn toch waar. Iedereen die kan rekenen en een beetje bekend is met de materie weet dat het verhaal klopt. Ook voor jou zeg ik, stuur een mailtje, kom een keer langs dan zal ik het je voorrekenen met de boekhoudrapporten erbij. Het is geen hogere wiskunde. Ik zie je mailtje tegemoet!

@peter 34 Ook jij bent welkom! Je vraagt je af hoe ik aan mijn informatie kom. Ga graag het gesprek met je aan daarover en over trade-offs, over al dan niet onafhankelijk onderzoek, over belangengroepen en over risico en gevaar. Zijn leuke en belangrijke onderwerpen. Ik wacht je mailtje af!
kikker 24 Februari 2020
Michiel van Andel schreef:
@hans weinig vreemds aan. Ik heb 50 ha. Op eigen grond een 1 0p 6 rotatie. Door middel van huur en ruilen beteel ik komend jaar zelf 66 hectare: 36 ha witlof, 14 ha. uien, 8 ha tarwe, 8 ha suikerbieten. (er is recent nog 6 ha witlof bij gekomen) Enfin.

Leg me eens uit Hans hoe ik collega's bedonder door actief te zijn op de termijnmarkt? De termijnmarkt is een mooi instrument voor telers om je prijs in te dekken (je oogst te hedgen) Helaas word er veel te weinig (in de aardappels iig.) gebruik van gemaakt. Je bent dan namelijk als ondernemer flexibeler en vrijer als met vaste prijs contracten. Als ik producten koop op de termijnmarkt geef ik een ondernemende boer de kans zijn oogst in te dekken. (op mijn risico!) en als ik verkoop geef ik een verwerker of handelaar of speculant de kans om handel te doen/koopprijs vast te zetten. Dat is vrije handel, vraag en aanbod. (termijn)markten werken bij de gratie van mensen die risico's nemen door te kopen en te verkopen. Zoals ik al zei helaas begrijpen te weinig mensen dat en worden er veel te veel vaste contracten getekend in de aardappelen. Maargoed, iedereen is gelukkig Vrij om wel of niet gebruik te maken van de kansen die de markt bied.

En ik zou Afrikaanse boeren het leven onmogelijk maken?! Beetje kort door de bocht niet? Hans? Helaas is er wel eens sprake van overvoering vd lokale markt geweest door bepaalde exporteurs, daar is niemand bij gebaad wij als exporterend land ook zeker niet. Daar worden dan ook maatregelen op genomen door de Afrikaanse landen door meer importquotas. Maar door de bank genomen is de Afrikaanse bevolking heel dankbaar voor goede NL uien in tijden dat ze er daar niet in voldoende mate zijn.

Vertel me eens Hans, als er een biologisch uitje van hiervandaan naar Scandinavië word gereden met de vrachtauto (hogere co2 afdruk per kg. dan het gangbare uitje met de boot naar afrika) is dat dan onderdrukking van de lokale boeren in Scandinavië?

En nee ik boer niet op de inkomsten uit de verkoop van een deel vh/land. (niet voor huizen overigens maar voor glastuinbouw) Ik heb bij overname gewoon de prijs moeten betalen die gangbaar is bij overname's binnen de familie en forse leningen aan moeten gaan. De inkomsten van die verkoop zijn naar mijn ouders gegaan en worden nu opgegeten door de ECB met haar idiote beleid ;-) Wat er straks van over is zal na overlijden van mijn vader verdeeld worden over de belastingdienst en de 5 kinderen in het gezin. Ja dat is een bevoorrechte situatie. Maar wel het gevolg van ondernemers risico's die mijn vader nam door in 94 een erfpacht bedrijf erbij te kopen en zich diep in de schulden te steken. En, niet te vergeten zich een slag in de ronte te werken om dat bedrijf goed te beboeren, de bank te betalen ;-) en zijn gezin te onderhouden.

Nee Hans ik heb een prima draaiend akkerbouwbedrijfje en doe daarnaast termijnhandel. Thats it.

Hans ik ken je niet en jij kent mij niet. Maar kom gerust eens langs, stuur me een emailtje, dan maken we een afsrpaak en dan zal ik je uitleggen hoe landruil en huur werkt, hoe termijnhandel werkt en hoe de wereld niet zo zwart wit in elkaar zit als jij soms lijkt te denken gezien je reacties op dit forum.... (of is dat een andere anonieme hans?)

@Theo ongeloofwaardig idd! net zo ongeloofwaardig als een gangbare akkerbouwer in de Noordoostpolder die 1/6 aardappels in zijn bouwplan heeft. Ik ken er geen één behalve mezelf. Sommige ongeloofwaardige verhalen zijn toch waar. Iedereen die kan rekenen en een beetje bekend is met de materie weet dat het verhaal klopt. Ook voor jou zeg ik, stuur een mailtje, kom een keer langs dan zal ik het je voorrekenen met de boekhoudrapporten erbij. Het is geen hogere wiskunde. Ik zie je mailtje tegemoet!

@peter 34 Ook jij bent welkom! Je vraagt je af hoe ik aan mijn informatie kom. Ga graag het gesprek met je aan daarover en over trade-offs, over al dan niet onafhankelijk onderzoek, over belangengroepen en over risico en gevaar. Zijn leuke en belangrijke onderwerpen. Ik wacht je mailtje af!
Het is inderdaad jammer dat er over mensen/ bedrijven geoordeeld wordt zonder dat men het naadje van de kous weet. Wel weer jammer dat je een sneer moet uitdelen aan de contract teler, ik begon namelijk net respect voor je te krijgen!
Abonnee
Michiel van Andel 24 Februari 2020
kikker schreef:
Michiel van Andel schreef:
@hans weinig vreemds aan. Ik heb 50 ha. Op eigen grond een 1 0p 6 rotatie. Door middel van huur en ruilen beteel ik komend jaar zelf 66 hectare: 36 ha witlof, 14 ha. uien, 8 ha tarwe, 8 ha suikerbieten. (er is recent nog 6 ha witlof bij gekomen) Enfin.

Leg me eens uit Hans hoe ik collega's bedonder door actief te zijn op de termijnmarkt? De termijnmarkt is een mooi instrument voor telers om je prijs in te dekken (je oogst te hedgen) Helaas word er veel te weinig (in de aardappels iig.) gebruik van gemaakt. Je bent dan namelijk als ondernemer flexibeler en vrijer als met vaste prijs contracten. Als ik producten koop op de termijnmarkt geef ik een ondernemende boer de kans zijn oogst in te dekken. (op mijn risico!) en als ik verkoop geef ik een verwerker of handelaar of speculant de kans om handel te doen/koopprijs vast te zetten. Dat is vrije handel, vraag en aanbod. (termijn)markten werken bij de gratie van mensen die risico's nemen door te kopen en te verkopen. Zoals ik al zei helaas begrijpen te weinig mensen dat en worden er veel te veel vaste contracten getekend in de aardappelen. Maargoed, iedereen is gelukkig Vrij om wel of niet gebruik te maken van de kansen die de markt bied.

En ik zou Afrikaanse boeren het leven onmogelijk maken?! Beetje kort door de bocht niet? Hans? Helaas is er wel eens sprake van overvoering vd lokale markt geweest door bepaalde exporteurs, daar is niemand bij gebaad wij als exporterend land ook zeker niet. Daar worden dan ook maatregelen op genomen door de Afrikaanse landen door meer importquotas. Maar door de bank genomen is de Afrikaanse bevolking heel dankbaar voor goede NL uien in tijden dat ze er daar niet in voldoende mate zijn.

Vertel me eens Hans, als er een biologisch uitje van hiervandaan naar Scandinavië word gereden met de vrachtauto (hogere co2 afdruk per kg. dan het gangbare uitje met de boot naar afrika) is dat dan onderdrukking van de lokale boeren in Scandinavië?

En nee ik boer niet op de inkomsten uit de verkoop van een deel vh/land. (niet voor huizen overigens maar voor glastuinbouw) Ik heb bij overname gewoon de prijs moeten betalen die gangbaar is bij overname's binnen de familie en forse leningen aan moeten gaan. De inkomsten van die verkoop zijn naar mijn ouders gegaan en worden nu opgegeten door de ECB met haar idiote beleid ;-) Wat er straks van over is zal na overlijden van mijn vader verdeeld worden over de belastingdienst en de 5 kinderen in het gezin. Ja dat is een bevoorrechte situatie. Maar wel het gevolg van ondernemers risico's die mijn vader nam door in 94 een erfpacht bedrijf erbij te kopen en zich diep in de schulden te steken. En, niet te vergeten zich een slag in de ronte te werken om dat bedrijf goed te beboeren, de bank te betalen ;-) en zijn gezin te onderhouden.

Nee Hans ik heb een prima draaiend akkerbouwbedrijfje en doe daarnaast termijnhandel. Thats it.

Hans ik ken je niet en jij kent mij niet. Maar kom gerust eens langs, stuur me een emailtje, dan maken we een afsrpaak en dan zal ik je uitleggen hoe landruil en huur werkt, hoe termijnhandel werkt en hoe de wereld niet zo zwart wit in elkaar zit als jij soms lijkt te denken gezien je reacties op dit forum.... (of is dat een andere anonieme hans?)

@Theo ongeloofwaardig idd! net zo ongeloofwaardig als een gangbare akkerbouwer in de Noordoostpolder die 1/6 aardappels in zijn bouwplan heeft. Ik ken er geen één behalve mezelf. Sommige ongeloofwaardige verhalen zijn toch waar. Iedereen die kan rekenen en een beetje bekend is met de materie weet dat het verhaal klopt. Ook voor jou zeg ik, stuur een mailtje, kom een keer langs dan zal ik het je voorrekenen met de boekhoudrapporten erbij. Het is geen hogere wiskunde. Ik zie je mailtje tegemoet!

@peter 34 Ook jij bent welkom! Je vraagt je af hoe ik aan mijn informatie kom. Ga graag het gesprek met je aan daarover en over trade-offs, over al dan niet onafhankelijk onderzoek, over belangengroepen en over risico en gevaar. Zijn leuke en belangrijke onderwerpen. Ik wacht je mailtje af!
Het is inderdaad jammer dat er over mensen/ bedrijven geoordeeld wordt zonder dat men het naadje van de kous weet. Wel weer jammer dat je een sneer moet uitdelen aan de contract teler, ik begon namelijk net respect voor je te krijgen!
Kikker, Er werd mij om een mening gevraagd, dat is het idee van die reportage en van mijn reactie hier. Dat is wat het is, geen sneer. Gewoon mijn mening dat het jammer is dat er zo weinig gebruik word gemaakt van dit instrument. Misschien heb ik het wat ongelukkig geformuleerd enfin. Ik begrijp heel goed de motivatie en redenen om te contracteren en er is ook zeker wat voor te zeggen om dat met een deel vd oogst te doen.

Als het geven van mijn mening ervoor zorgt dat ik jou respect verlies so be it ;-) maar Ik spreek mij niet uit over dingen om van de hele goegemeente respect te verdienen ;-)
hans 24 Februari 2020
Michel,
1) het is dus in het basis-artikel een onjuiste weergave van je bedrijfsomvang!

2) de termijnmarkt is dus iets voor speculanten in tijd, daar waar boeren genoodzaakt zijn (grote delen van) hun oogst direct te verkopen. Naast indien nodig je markt te verpesten door invoer (en hier, en in oa Afrika) van slechts in verhouding kleine hoeveelheden, word je als boer gewoon door die handel in grote partijen vastgezet

Waarom mogen boeren geen afspraken maken over volumes (worden die (en ramingen internationaal) zelfs steeds openbaar gecommuniceerd), maar mogen speculanten ongehindert de markt met oneidig grote partijen bespelen?

3) internationale importquota worden in vele (arme) landen verboden door het IMF, de westerse nieuwe kolonisator. Smeer een land een "lening" aan en je kunt het maken of breken, oftewel hun rijkdom ruilen tegen onze met subsidies geproduceerde overschotten, wat dan ook hun boeren nog eens de kop kost en onze multinationals een verzekerde afzetmarkt geeft.
Naast dat de vervuilende uitstoot van schepen vaak niet bekend is, qua hoeveelheden alsmede welke stoffen ("verontreinigde" brandstof) en waarschijnlijk veel te laag wordt ingeschat, is (nota bene bio) voedselzekerheid vooral een lokale zaak, wanneer je boeren ook een normaal leven gunt.

4) Idioot ECB beleid, inderdaad, volledig mee eens!

Bedankt voor je reaktie Michel, hoe de wereld in elkaar steekt kom je met je jonge leeftijd nog wel achter, ik hoop dat het je (en alle andere boeren op onze planeet, eten is een eerste levensbehoefte wat velen lijken te zijn vergeten) goed gaat.
Groninger graanteler 24 Februari 2020
Beste Hans,

Een opgaande of dalende prijs ontstaat door marktwerking, deze word veroorzaakt door de vrije telers en de speculanten.

Mocht iedereen een kontrakt van te voren afsluiten, dan zal je oogst gemiddeld verkocht zijn. Met de nodige problemen als de prijs gezakt is en als de prijzen gestegen zij zit je mooi voor een zacht prijsje te leveren.

Maar als jij je goed voelt bij vaste prijzen moet je dat zeker doen.
Denk dat meeste akkerbouwer het risico van een keer een minder jaar nog zeker kunnen dragen.

Met kontrakten voor iedereen kan het fdf z’n nieuwe verkoop strategie ook wel staken. Lijkt mij Het proberen waard als je veel rooivruchten teelt.
Abonnee
Michiel van Andel 24 Februari 2020
1 Hans... op het moment van interview een kleine 2 weken geleden was er sprake van 30 ha witlof. Vandaag kwam er nog een stukje huurland op mijn pad. Het basis artikel spreekt over 60 ha is dus correct..

2. Hans, van termijnmarkten heb je nog steeds weinig begrepen. het is bij uitstek ook iets voor boeren om hun prijzen mee te hedgen.

als je het een probleem vind dat boeren geen afspraken mogen maken over prijzen, en daar kan ik goed inkomen. Dan moet je juist een voorstander zijn voor termijnmarkten waar je juist een stukje regie op prijs kan terugpakken als ondernemer.

3. kan wezen. Maar ik sprak over uien en jij veroordeelde mij op het exporteren van uien.... geloof mij nou maar die landen voeren gewoon import quota in als ze te veel uien binnen krijgen. Krijgen we steeds meer mee te maken. En is uiteindelijk hun goed recht.

4. fijn dat we het nog ergens over eens zijn!

Hans de uitnodiging staat. Met je klaarblijkelijke wat oudere leeftijd? Kan het wellicht geen kwaad de oogkleppen af te doen en in gesprek te gaan met een jongere ondernemer. Ik snap het wel als je wat ouder word word je wat minder flexibel ook in het denken. Je laat een hele smalle denkrichting zien in je reacties. En een erg kinderachtige reactie bovendien dat het artikel niet klopt. Je zou kunnen beginnen toe te geven dat je er niet zoveel van hebt begrepen hoe dat gaat met landruilen en huren ;-) je beschuldigd me van het bedonderen van mijn collega's. Je insinueert dat ik in het artikel maar wat zit te liegen en ik in werkelijkheid leef op geld verkregen dmv. landverkoop. Misschien zou een excuus je meer passen? Enfin, resume iets beter nadenken voor je schrijft en iets minder oordelen.
peter 34 24 Februari 2020
@Michiel van Andel,
Bedankt voor je reaktie. In mijn eerste bericht ging het niet om specifieke middelen. Het gaat mij erom dat 'bewwust boeren' wel iets over de instelling en inspanningen van de teler (zouden moeten) zeggen, maar dat het over de kwaliteit ervan niet zoveel zegt, omdat het bewustzijn door de kennis beperkt wordt.
Die kennis is m.n. beperkt omdat bijv. over GBM weinig bekend is. Jij krijgt die niet, ik krijg die niet. En als je het al zou krijgen is interpetatie ervan nog een probleem. De producenten geven je net zoveel/weinig als zij willen en jij kunt bevatten. Zowel het verdienmodel als de eigenlijke middelen (werkingsmechanisme, 'ingredienten', schadelijkheid, residuen, alternatieven, reden om al dan niet te registeren) gaan ons boven de pet en het is niet jouw/mijn zaak.
Wat voor de bewuste boer belangrijk is, is dat het is toegestaan en het werkt. En daarmee basta.
Over de waarde van 'bewust' is hiermee niets gezegd.
Net zomin als bioboeren alle mechanismen en interacties op hun bedrijf kennen. En daarvan is een aantal zeer bewust en een ander deel gaat het 'om de centen'. Dat is een ander soort bewust, maar ook bewust.
Zouden boeren die niet zo'n bord op de dam hebben bewusteloos zijn of onbewust bezig zijn?
Abonnee
Michiel van Andel 24 Februari 2020
peter 34 schreef:
@Michiel van Andel,
Bedankt voor je reaktie. In mijn eerste bericht ging het niet om specifieke middelen. Het gaat mij erom dat 'bewwust boeren' wel iets over de instelling en inspanningen van de teler (zouden moeten) zeggen, maar dat het over de kwaliteit ervan niet zoveel zegt, omdat het bewustzijn door de kennis beperkt wordt.
Die kennis is m.n. beperkt omdat bijv. over GBM weinig bekend is. Jij krijgt die niet, ik krijg die niet. En als je het al zou krijgen is interpetatie ervan nog een probleem. De producenten geven je net zoveel/weinig als zij willen en jij kunt bevatten. Zowel het verdienmodel als de eigenlijke middelen (werkingsmechanisme, 'ingredienten', schadelijkheid, residuen, alternatieven, reden om al dan niet te registeren) gaan ons boven de pet en het is niet jouw/mijn zaak.
Wat voor de bewuste boer belangrijk is, is dat het is toegestaan en het werkt. En daarmee basta.
Over de waarde van 'bewust' is hiermee niets gezegd.
Net zomin als bioboeren alle mechanismen en interacties op hun bedrijf kennen. En daarvan is een aantal zeer bewust en een ander deel gaat het 'om de centen'. Dat is een ander soort bewust, maar ook bewust.
Zouden boeren die niet zo'n bord op de dam hebben bewusteloos zijn of onbewust bezig zijn?
Nee dat bord ansich zegt niks over hoe bewust men wel of niet is van wat hij of zij doet. Daar zijn we het over eens.

Waar het mij omgaat en waarom ik zeg kom eens langs dan praten we erover; Het is onzin om te zeggen dat er niks bekend is over de veiligheid van middelen. Jij en velen met jou willen volgens mij naar een samenleving waar we dingen gaan beslissen op basis van wat we niet weten ipv op basis van wat we wel weten. Nou dat vind ik problematisch. Alsook de houding bij velen dat het het leven en de landbouw niet bestaat uit trade offs. Maar op deze manier annoniem via een forumpje over deze dingen praten gaat niet werken. Kom gewoon eens langs. Kunnen we kijken waar we het eens en oneens zijn!

nb. helaas is mijn ervaring telkens is het via twitter of welke weg dan ook dat er nooit op een uitnodiging in gegaan word. Men blijft liever in hun eigen dogma hangen dan er eens een goed gesprek aan te keukentafel over te hebben.

hans 24 Februari 2020
Michel, in het artikel staat (volgens mij, domme oude boer) toch echt bedrijfsgegevens 50 ha .... en je beteelt er 60. Ik beticht jou niet van liegen, maar het artikel klopt niet.

Termijnmarkten zijn speculatie-verdienmodellen. Net als de beurs, winners en losers. Moet je vooral doen, ook nog met geleend geld. Goed advies voor jonge boeren. Ik zou zeggen, ga speculeren maar laat je boerenbedrijf dan voor wat het is.
Maar ja, ik ben niet van deze tijd, ik zie meer en meer boeren in de problemen, maar heb kennelijk de verkeerde cursus gevolgd.
peter 34 25 Februari 2020
@ Michiel van Andel
Nee dat bord ansich EN DIE BOOSCHAP DAARVAN UITGAAT zegt niks over hoe bewust men wel of niet is van wat hij of zij doet. Daar zijn we het over eens. DAT WAS DE OPZET VAN MIJN EERSTE BERICHT.

Wat ik daar ter illustratie bij schreef was niet de aanleiding, hoewel je kennelijk categorische afwijzing van Bio me wel verbaast. Maar je staat hierin niet alleen.
Dat je de middelen, methoden en inzichten die de biolandbouw ook afwijst is jou keuze.
Toen ik een aantal jaren geleden de korte cursus bodemleven bij Mulder Agro, af en toe met gekromde tenen, bijwoonde heb ik veel geleerd, eerstens over de gebrekkige inhoud hieromtrent op de HAS (nog meer de MAS), ten tweede over de bedenkelijke, ja schadelijke rol van de chemische industrie en horige handel.
Maar met jou een gesprek over GWB aangaan is verdoen van tijd, want je bent bewust koppig (weet het beter), tenzij de reguliere handel (die langzamerhand de steven wendt) je overtuigt.
Zo zingt iedere boer/ondernemer zijn eigen lied. Daar schaam je je, getuige het artikel, niet voor.
De tijd zal het leren. Bedenk wel dat, los van alle wetenschap en commercie de detailhandel en wetgeving de reguliere landbouw steeds meer knevelen, leuk of niet.
de fries 25 Februari 2020
peter 34 schreef:
@ Michiel van Andel
Nee dat bord ansich EN DIE BOOSCHAP DAARVAN UITGAAT zegt niks over hoe bewust men wel of niet is van wat hij of zij doet. Daar zijn we het over eens. DAT WAS DE OPZET VAN MIJN EERSTE BERICHT.

Wat ik daar ter illustratie bij schreef was niet de aanleiding, hoewel je kennelijk categorische afwijzing van Bio me wel verbaast. Maar je staat hierin niet alleen.
Dat je de middelen, methoden en inzichten die de biolandbouw ook afwijst is jou keuze.
Toen ik een aantal jaren geleden de korte cursus bodemleven bij Mulder Agro, af en toe met gekromde tenen, bijwoonde heb ik veel geleerd, eerstens over de gebrekkige inhoud hieromtrent op de HAS (nog meer de MAS), ten tweede over de bedenkelijke, ja schadelijke rol van de chemische industrie en horige handel.
Maar met jou een gesprek over GWB aangaan is verdoen van tijd, want je bent bewust koppig (weet het beter), tenzij de reguliere handel (die langzamerhand de steven wendt) je overtuigt.
Zo zingt iedere boer/ondernemer zijn eigen lied. Daar schaam je je, getuige het artikel, niet voor.
De tijd zal het leren. Bedenk wel dat, los van alle wetenschap en commercie de detailhandel en wetgeving de reguliere landbouw steeds meer knevelen, leuk of niet.
Ahh.... U bent een bekeerling van de groep Mulder Agro, daar hebben we ook een paar van in Fryslan, en ik moet zeggen die bedrijven draaien als een trein sinds ze het roer om gegooid hebben, NOT. Beginnen van ellende weer met ploegen en geven mondjesmaat toe dat Glyfosaat toch niet zo verkeerd is.
Abonnee
Michiel van Andel 25 Februari 2020
beste hans en peter... jullie beiden doen weinig anders dan aannames zonder mij te kennen of te weten hoe ik over één en ander denk. Hans een onderneming draaien bestaat uit winnen en verliezen. Vrijhandel bestaat uit winnen en verliezen. Wat wil je nu precies zeggen? Termijnmarkten zijn een kans voor boeren om vrij te telen en een marktprijs boven contractprijs te bedingen. Zonder aan iemand vast te zitten.

ik blijf erbij je hebt weinig van termijnmarkten begrepen, en nee ik zou niemand aanraden om met geleend geld op termijnmarkten te beginnen. Zelf ben ik begonnen met 10.000 euro spaargeld 8 jaar geleden.


50 ha is mijn bedrijf, dat is mijn grond in eigendom. Dat is een feit. De opp. die ik beteel kan jaarlijks verschillen.

welke curus heb je gevolgd Hans?


Peter? Categorische afwijzing van Bio ? schei uit. Nogmaals je oordeelt zonder je in de zaak te verdiepen. Er zitten hele goede uitgangspunten en werkwijzen vast aan biologische landbouw. Dat vind ik ook en dat zou je weten als je me zou kennen.

wat ik categrorisch afwijs is het zwartwit denken, het hokjes denken. keuzes maken op basis van syntetisch/natuurlijk. crisprcas fout/mutagenese goed. Kunstmest slecht/gegreenwaste pius florus kunstmest goed. Biouitje met vrachtwagen naar scandinavie rijden goed/gangbaar uitje met boot naar afrika slecht. De zaken liggen allemaal wat genuanceerder peter.

nogmaals Heren kom eens langs dan praten we erover dit werkt niet.
en als niet, lees op zijn minst dit verhaal van mijn hand even peter:

https://bloggendeboer.com/2017/12/14/eerste-blogbericht/#more-4

misschien begrijp je dan wat beter waar ik vandaan kom.

peter 34 25 Februari 2020
@ de fries. Die zullen er ook zijn. Maar wat als glyfosaat verboden wordt? Met die mogelijkheid kun je maar beter rekening houden en maar tijdig op voorsorteren.
Ook nu al, met de huidige mechanisatie heb je geen oranje percelen meer nodig.
Dat ik geen 'bekeerling' ben betekent niet dat ik er geen nuttige infomatie over bodemleven heb opgedaan. Tonnen meer als op de HAS of in de reguliere voorlichting = verkoopinfo.
Daarin onderscheid Mulder Agro zich van de meeste leveranciers: geen verkoop'lessen'.
Flip 25 Februari 2020
Michiel, een jonge vent met visie en wat mij betreft een duidelijk verhaal, mijn complimenten.

Persoonlijk denk ik dat de gangbare teeltmethode voor het klimaat een zegen is. De bioboeren in Flevoland spuiten bijna evenveel als de gangbare, over GBM met betrekking tot alleen de gangbare teelt sla je de plank dus mis.
De bioboer heeft meer land nodig voor dezelfde hoeveelheid voedsel, veel meer werknemers uit vooral Oost-Europa. Dit vraagt extra woonruimte die er niet is, meer auto's (file), meer schoolgaande kinderen ( leraren tekort), meer inzet politie en ziekenhuispersoneel.
Er is landelijk een ontzettend tekort aan arbeidskrachten, het is toch van de zotte dat we voor de biologische voedselvoorziening zoveel mensen nodig hebben. Ik pleit voor een premie voor de gangbare ( lees klimaatvriendelijke) boer of een boete voor de biologische teler......

peter34 26 Februari 2020
@flip "De bioboeren in Flevoland spuiten bijna evenveel als de gangbare" Toon aan of herroep je bewering.
Flip 27 Februari 2020
Vraag de loonwerkers maar, ze spuiten veel bij bioboeren. Er worden in Flevoland bio aardappels geteeld die net zo lang op het veld blijven staan als gangbare, de spuitsporen zijn zelfs nog dieper.... In de aardappelteelt wordt er zoals bekend veel koper gespoten, bij het fruit worden er grote hoeveelheden zwavel gebruikt om het fruit mooi genoeg te houden voor de kritische consument. De nieuwe Flevo trend is bio naast gangbaar, ik zeg niks maar heb er mijn bedenkingen over. Er zijn echter best bioboeren die het op een verantwoordelijkere manier doen maar dat is in de gangbare landbouw eveneens het geval. In Nederland zijn we van hoog naar laag van links naar rechts in 1 ding allemaal goed en dat is ; Alle zogenaamde issues in de overtreffende trap groter maken dan dat ze zijn en er op een gegeven moment achter komen dat we alles kapot gemaakt hebben. Ik denk dat ik geen voorbeelden hoef te noemen.

Michiel in het stuk hierboven is een jonge gast met zijn kijk op de toekomst, prima toch? Dat gezeik en gezever van een aantal reageerders voegt werkelijk helemaal niets toe....
gerard 27 Februari 2020
heb wel eens begrepen dat je bij de bio boeren alleen koper mocht spuiten als het een gebrek was en dus niet ter bestrijding van de aardappelziekte
ik denk niet dat het onkruid het probleem is bij de bio boeren maar de schimmels
gps schoffelmachines met camera en weet ik nog meer zal wel veel onkruid wegnemen er zal altijd nog handwerk over blijven
bah 27 Februari 2020
wat een slechte foto's
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden