eigen foto

Gewastour uien - week 19

Droogte zet Nederlandse uienteelt onder druk

7 Mei 2022

Haspels die overuren draaien en een plantenaantal die niet overal meevalt. Dat is het beeld bij een gedeelte van de uientelers in Nederland. Ook op de percelen die er goed opstaan, heerst enige onzekerheid. Een topopbrengst lijkt daarom vooralsnog ver weg.

Landelijk gezien zijn de verschillen niet per direct groot in de zaaiuien. De vroegst gezaaide uien, en dat is met name in het zuiden van ons land, staan er op dit moment gemiddeld het beste. Op de klei heeft korstvorming dit voorjaar flink huisgehouden, waardoor plantaantallen tegenvallen. Desalniettemin zijn er percelen ook hier goed doorheen gekomen. Iedere regio kent echter met deze droogte haar nadelen en hindernissen, zo is te zien bij de uientelers die deelnemen aan de Boerenbusiness Gewastour.

Wisselend beeld op kleigronden
Door de korstvorming zijn er dit seizoen behoorlijk wat kiempjes gesneuveld en er zijn er nog steeds zoekende. Verschillende telers in Nederland hebben daarop geanticipeerd door te beregenen of het machinaal breken van de korst. Soms met veel succes, andere keren viel het tegen.

Zo was het bij Dirk Binnema uit Eenrum (Gr) niet goed mogelijk om de korst te breken, doordat deze werkte als een betonplaat. Ook was beregenen niet mogelijk door de kans op bruinrot in de omliggende aardappelpercelen. Binnema meldt dat de eerste uien zijn begonnen aan het eerste pijpje: "Een gedeelte van de uien is door de korst heen gekomen. Het andere deel zit er nog onder en mag daar blijven wat dat betreft. Deze worden toch maar zwakke planten als ze boven komen".

Een andere uienteler uit het noorden is Reinder Hogenhout uit Kimswerd (Fr). Hogenhout heeft de uien nagenoeg allemaal boven staan en is tevreden over de stand: "We komen uit op zo'n 80 planten per vierkante meter." Korstvorming was hij dit voorjaar de baas met een korstenbreker. Wat betreft het vocht zit er nog voldoende in de grond. Beregenen is volgens hem nog zeker niet aan de orde.

De stand van de zaaiuien lijkt veelbelovend bij Hogenhout in Kimswerd (Fr).

In Kortgene (Zl) zijn er de eerste uien met een pijpje van ongeveer 10 centimeter groot, vertelt Klaasjan Boer. Hij is tevreden over zijn perceel uien, maar ziet wel wat tweewassigheid. "Sommigen staan al lang boven en zijn bezig met het tweede pijpje. Andere staan zelfs nog in het vlaggenblad stadium." Ondanks de droogte is hij ook onkruid goed de baas.

Mais er in voor pas gezaaide uien
Het voordeel van de harde laag bovenop is wel dat het onderin minder snel uitdroogt. Toch blijkt dat lang niet overal het geval. Insiders melden dat de grond snel uitdroogt en het prille kiempje weinig doet. In sommige gevallen komen deze droog te liggen en sterven ze dus af. Beregenen is daarom de enige optie, wat telers die deze mogelijkheid niet hebben in het nauw brengt. Volgens insiders is het in enkele gevallen zelfs zo droog en de stand dusdanig slecht, dat zij ervoor gekozen hebben om de kopeg in de percelen te zetten. Zij geven aan dat de teeltkosten te hoog zijn om hier nog een rendabel gewas van te maken. In plaats daarvan poten ze nog wat extra aardappelen of zaaien zij snijmaïs.

Een gewastourperceel waar de groei ook wat mager verloopt, is het perceel in Dronten (Fl) van de Aeres Hogeschool. Daar was een behoorlijke korst voordat de uien het licht zagen. Zij hebben deze korst gebroken door te eggen, wat redelijk is gelukt. Het plantaantal valt wel wat tegen en het lijkt er niet op dat er nog iets aan zit te komen.

Gewasgroei doorzetten
Op de zandgronden staan de zaaiuien bij de Gewastour er gemiddeld zeker goed op. De planten zijn bezig uit hun tweede pijp en tellen een prima aantal. Maar dat geeft niet aan dat het allemaal soepel verloopt. Alle uientelers op de lichte gronden geven aan dat vocht hard nodig is om de gewasgroei in stand te houden. Zeker met de hogere temperaturen van komende week en het uitblijven van neerslag. Uienteler Geert Jilissen verwacht daarom binnenkort met de haspel aan de gang te gaan. Zijn perceel in Oeffelt (Noord-Brabant) heeft als grondsoort zand en hij ziet dat het erg snel opdroogt. Op zijn zwaardere percelen, die later zijn gezaaid, hebben de jonge scheuten ook behoefte aan vocht. Al is het niet voor een optimale groei, dan wel voor een betere werking op onkruidbestrijding. Vooral melde is een probleem vertelt een teler.

De haspel is draaiende in Veelerveen (Groningen) op het perceel bij René Haaijer.

In Ysselsteyn (Li) heeft Martijn Derikx druppelirrigatie aangelegd in zijn gewastour perceel. Deze heeft hij al drie keer gebruikt en zo de uien voorzien van 5 tot 10 millimeter per keer. Door deze druppelirrigatie hebben de uien genoeg vocht en zijn deze al bezig aan hun derde pijp.

Tweede beregening in Wezup
In Wezup (Dr) bij Arjen Jakobs komen de uien net boven en heeft de rest al een groen kiempje. Hij heeft vlak na de zaai het perceel al beregend en is van plan komende week de haspel er opnieuw bij te halen: "Beregenenis nodig zodat er een harder laagje bovenop ontstaat. Die zorgt dat het daaronder minder snel uitdroogt. Ik denk dat het met een volgende beregening goed moet lukken".

De eerste zaaiuien zien licht op het perceel in Wezup (Dr).
Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
boerenbusiness.nl

Robin de Winter

Stagiair bij de Boerenbusiness Gewastour
Ziektedruk - Phytophthora
Powered by Agroweer

Gewastour Weer - week 40

Willen boeren gaan rooien, is het weer niet goed

Gewastour Weer - week 27

Flinke plensbuien van juni nog altijd onvoldoende

Gewastour uien - week 21

Zaaiuien groeien flink door, beregenen al weer gestart

Gewastour Leon en Thomas Zandee

'Vrije handel aardappelen hoort bij ondernemen'

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox