Nieuws Bodembeheer

'Bodemlabel kan financieel voordeel opleveren'

8 Juni 2018 - 3 reacties

Vitens, ASR en Rabobank willen een bodemlabel ontwikkelen. Dit label zal de vorm krijgen van het bekende energielabel voor huizen. Boeren zouden hiermee een beter inzicht in de bodem moeten krijgen.

Het doel van het label is beter bodembeheer en betaalbare grondwaterwinning. Echter, concreet gezien blijft het onduidelijk welke factoren meegenomen worden in het bodemleven. Uit navraag blijkt bijvoorbeeld dat het organisch stofgehalte van een bodem meegenomen kan worden, om zodoende de bodemkwaliteit van de bodem te bepalen.

Ook de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in de bodem kunnen een factor worden in het label, aldus Caroline van der Veeken, woordvoerder van Vitens. Dit is vooral belangrijk voor Vitens, omdat zij op deze manier de drinkwatervoorziening betaalbaar kunnen houden. Van der Veeken leg uit dat wanneer er geen vervuilde stoffen in het grondwater komen, deze er ook niet uitgehaald hoeven worden.

Financiële voordelen
Aan de hand van de informatie zal er een kwaliteitsoordeel gegeven worden. Niet alleen boeren krijgen door dit label een beter inzicht in de bodem, maar ook Vitens, ASR en Rabobank krijgen er een beter beeld van. "Het bodemlabel kan op die manier een middel worden om boeren, die goed omgaan met hun grond, financiële voordelen te bieden", aldus de partijen.

Gunstige rente bij beter bodembeheer

Een voorbeeld van een dergelijk voordeel is een gunstiger rentetarief voor boeren die hun bodem aantoonbaar beter beheren. Ook de beloningen via het meer resultaatgerichte Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zouden in de toekomst via dit systeem gegeven kunnen worden.

Te weinig data
Een dergelijk label is al eerder onderzocht, maar destijds is men tot de conclusie gekomen dat ASR, Vitens en Rabobank over te weinig data beschikten. Daarom doen de partijen een oproep om mee te doen aan het initiatief.

Op de vraag of een complexe bodem wel in een label gekwantificeerd kan worden, geeft Van der Veeken aan dat dit wel de bedoeling is. Het doel is dan ook om een real-time overzicht van de bodemkwaliteit te geven. Beter bodembeheer is ook iets wat hoog op de agenda van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit staat.

boerenbusiness.nl

Anne Jan Doorn

Anne Jan Doorn is expert Akkerbouw bij Boerenbusiness. Hij schrijft onder meer over de verschillende akkerbouwmarkten en focust zich daarnaast op de grond- en energiemarkt.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
3 reacties
bookeskook 8 Juni 2018
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/ondernemen/grond/artikel/10878838/bodemlabel-kan-financieel-voordeel-opleveren][/url]
Moet je ook nog lenen om er voordeel uit te halen?!
En worden veengronden automatisch goed geclassificeerdmet hun hoge organische stof? Wie gaat de onderzoeken naar de residuen betalen, Rabo ASR en Vitens zeker? Of toch niet?!
Kortom waar ze naar toe willen is niet verkeerd, maar dit verhaal met genoemde parameters is luchtfietserij van een paar bobo's met bar weinig landbouwkennis!!! Laat deze mensen ander werk zoeken dat zinvol is dan kunnen de kosten voor elke boer omlaag!
MOL 8 Juni 2018
Trap er niet in. Allemaal eigen belang van ASR en Rabobank. Laatste jaren hebben ze mooi positie gekozen met gronden aankopen en nu proberen ze de waarde van deze gronden te verhogen. En Vitens wordt mooi voor het karretje gespannen
Berry 8 Juni 2018
Uw standpunt is duidelijk
IJsselmeerklei 8 Juni 2018
De agenda van mevrouw van der Veeken is duidelijk, laatst was ze ook al in het nieuws tegen GBM: https://www.foodlog.nl/artikel/uitfilteren-round-up-kost-waterleidingbedrijf-vitens-geen-15-miljoen-extra/allcomments/.
Nu met partijen als Rabo en ASR aan haar zijde gaat ze voor een volgende poging. Net zo lang tot deze partijen de duitse gemeenten zullen volgen in een verbod op eerst round up en dan de rest van de middelen op de door hen gefinancierde gronden.
Volgende stap zal wel zijn dat de bodemlabels gaan meetellen voor de foodprint van Rabo en ASR om ze zo af te kunnen rekenen.
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Grootste tekort tarwemarkt in tien jaar stuwt prijs

Nieuws Tarwe

Grootste tekort tarwemarkt in tien jaar stuwt prijs

Rabobank: 'Voedselprijzen blijven in 2022 hoog'

Nieuws Voedselprijzen

Rabobank: 'Voedselprijzen blijven in 2022 hoog'

Varkensproductie krimpt, maar er is wél toekomst

Interview René Veldman

Varkensproductie krimpt, maar er is wél toekomst

Korting op pacht bij milieuvriendelijk boeren

Inside Grond

Korting op pacht bij milieuvriendelijk boeren

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief