Nieuws Zonne-energie

Dit zijn 5 nadelen van zonneakkers

21 Juni 2018 - Anne Jan Doorn - 18 reacties

De landbouwgrond die gebruikt wordt voor zonnepanelen vormt een heikel punt. Landbouworganisaties en overheden zijn er vaak niet blij mee, want deze grond zou wel de laatste grond moeten zijn waarop zonnepanelen moeten komen. Althans, zo wordt betoogd.

In een brief aan de Tweede Kamer ging minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) dinsdag 19 juni ook op het bovenstaande onderwerp in. Maar wat zijn nou de nadelen van zonneakkers?

1. Er worden onevenredig hoge bedragen per hectare betaald
De boeren ontvangen soms tot €8.000 per hectare per jaar voor het beschikbaar stellen van hun grond. Bedragen van €4.000 tot €6.000 per hectare per jaar zouden normaler zijn. De hoge bedragen worden vooral betaald voor gunstige locaties; een voorbeeld daarvan is een locatie waar de aansluiting op het elektriciteitsnetwerk goed is. Deze prijzen zijn echter niet in verhouding tot de opbrengsten die normaliter verkregen worden per hectare.

Het is een kwestie van vraag en aanbod

In de Kamerbrief stelt minister Wiebes echter dat boeren met zonneakkers niet overgecompenseerd worden. Volgens de minister is het een kwestie van vraag en aanbod en is het logisch wanneer de vergoedingen hoger zijn als de locatie gunstiger is.

2. Oneerlijke concurrentie met gebruik van belastinggeld
De hoge bedragen die betaald worden voor zonneakkers worden deels betaald door subsidies vanuit de overheid. Als die bedragen stijgen, dan stijgen ook de kosten voor de energietransitie. De subsidies vormen sowieso een heikel punt, want de boeren krijgen de beloofde sommen geld voor de langere termijn. Echter, er kan natuurlijk ook een moment komen dat de subsidies stevig teruggedraaid gaan worden.

Dat is in China het geval. Daar is het beleid rondom zonneparken omgeslagen, omdat de groei ervan de spuigaten uitliep. De forse subsidies die gegeven werden, worden nu verkleind of helemaal niet meer gegeven. Het is nog maar de vraag of de bedragen die beloofd waren, gerealiseerd kunnen worden wanneer de subsidies in Nederland verlaagd worden.

3. Ze kunnen milieu- en bodemverontreiniging veroorzaken
Uit een Duits onderzoek blijkt dat zonnepanelen (door regen) giftige en zware metalen kunnen uitspoelen in de grond; voorbeelden daarvan zijn koper, cadmium, lood en tin. Dit zou bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, die zeker op landbouwgrond niet gewenst is. Het vreemde is wel dat hier Europese regels voor gelden, maar dat zonnepanelen hiervan vrijgesteld zijn. Het genoemde onderzoek gaat over in stukken geknipte zonnepanelen en zegt dus niet per definitie iets over complete panelen. Desondanks wordt er wel genoemd dat schade aan zonnepanelen deze uitspoeling kan veroorzaken. Ook de verzegeling van panelen moet intact blijven en de recycling moet correct gebeuren. De meeste Nederlandse zonnepaneelleveranciers staan hiervoor in, dat is echter een ander verhaal voor buitenlandse aanbieders.

4. Elektriciteitsnetwerk kan nieuwe aanvragen niet aan
Vooral in het noorden van het land is het een probleem dat het elektriciteitsnet niet voldoende capaciteit heeft om nieuwe aanvragen te kunnen realiseren. Zo berichtte het Financieele Dagblad dat netbeheerder Liander in Friesland zoveel aanvragen (voor aansluiting van nieuwe zonneparken) krijgt, dat slechts 10% daarvan kan worden gehonoreerd.

Er is meer regie vanuit de overheid nodig om de problematiek op te lossen, zo stelt Liander. Uit de Kamerbrief van minister Wiebes blijkt echter dat hij met sturing vanuit de overheid wil wachten tot het nieuwe klimaatakkoord.

Het plan is alleen niet tegen te houden

5. Het drijft de grondprijs op
Grond is gewild en schaars tegelijk. Als er ook nog eens veel grond in beslag wordt genomen door zonneakkers, dan neemt het aanbod af en zal de grondprijs stijgen. Diverse makelaars in het noorden van het land merken hier echter nog niet direct het effect van. Wel zegt Hans Peters, voorzitter van VBO Makelaar, dat je het vroeg of laat gaat merken. "De energiedoelen moeten gehaald worden, het is dus niet tegen te houden dat er steeds meer grond voor deze doeleinden gebruikt wordt."

Minister Wiebes ziet het risico van een stijgende grondprijs ook. Hij is vooral bang voor de gevolgen die dit heeft voor jonge boeren. Wiebes wil daarom eenduidige kaders om de belangen van de projectontwikkelaars en boeren te sturen.

Voorzichtigheid geboden
Er liggen dus verschillende gevaren op de loer. Er zijn natuurlijk nog wel meer nadelen te noemen, zoals de ontsiering van het landschap. De aanbeveling vanuit het ministerie waarin staat dat eerst andere gebouwen vol gezet moeten worden met zonnepanelen, voordat de landbouwgrond gebruikt wordt, is dan ook niet gek. Ook is het verstandig om niet te snel te handelen, want als de zonnepanelen er eenmaal liggen dan krijg je ze niet zo snel meer weg.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Anne Jan Doorn

Anne Jan Doorn is expert Akkerbouw bij Boerenbusiness. Hij schrijft onder meer over de verschillende akkerbouwmarkten en focust zich daarnaast op de grond- en energiemarkt.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
18 reacties
jan veltkamp 21 Juni 2018
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/grond/artikel/10878982/dit-zijn-5-nadelen-van-zonneakkers][/url]
Als op een akker mais geteeld wordt voor bio-energy dan is dat verspilling van voedsel. Als op die zelfde akker zonnepanelen liggen dan is het in eens goed. Terwijl dit evengoed ten koste gaat van de voedselvoorziening
gijs 21 Juni 2018
mensen hebben de mond vol van goede cultuur grond voor voedsel.
ze vergeten er alleen een redelijke prijs voor te betalen.of de groot grutter pak te veel marge. zolang de tarwe geen 25 euro is teel je met verlies,en alla andere teelten zijn daar aan gekoppeld,direct of indirect.
Westbrabander 21 Juni 2018
Argument 2 en 3, daar zou ik me als boer druk over maken, de andere argumenten zijn niet jouw probleem. Die hoge vergoeding ga je echt niet lang krijgen als de wispelturige overheid het beleid weer veranderd. Plannen zijn er genoeg voor zonneparken, maar ik denk dat er niet veel gerealiseerd gaan worden, subsidiepotten zijn zo leeg. Rendement is vergeleken met een windmolen ook erg laag.
Jan 21 Juni 2018
Boeren moeten eens een beetje commerciëler gaan denken. Er is veel te veel landbouwgrond in gebruik. Afgelopen jaren brengen veel te veel producten veel te weinig op. Hoe minder grond in gebruik hoe beter de financiële opbrengsten. Dit is nog eens hard nodig ook want bij overdracht van generatie op generatie wordt slechts een fractie betaald van de marktwaarde.
Abonnee
vrijbuiter 21 Juni 2018
Nu komt er koper, cadmium en lood in de grond !?!
En als ze op een dak staan komt het regenwater in de sloot voor drinkwater, beregening of loopt recht de rivieren in.!?! DAT KAN WEL. Wat een zever, ambtenaren gelul.
Einstein 21 Juni 2018
Ik pleit voor een greppelverbod rond zonneparken!
peer 21 Juni 2018
vlas en hennep zijn ook geen voedsel voor mens en of dier mag dat dan ook niet
als je er goed bij bent voor zonne energie zet het land dan maar vol mee
Abonnee
info 21 Juni 2018
Waarom zouden we de zonneparken niet in de natuurgebieden plaatsen daar zijn genoeg open plekken beschikbaar . Deze gebieden zijn vaak van groot grond bezitters zoals Natuurmonumenten en Gelderslandschap en of particulieren en zo meer, zij ontvangen jaarlijks al vreselijk veel geld aan subsidies waar ze niets voor doen . Zij moeten verplicht gesteld worden om een percentage van hun oppervlakte aan zonnecollectoren beschikbaar te stellen , tevens kunnen zij ze plaatsen waar geen mens ze ooit ziet alleen vanuit de lucht. Zo verliezen we geen landbouwgrond , we verliezen er per jaar al 8000 ha. aan steden- en wegenbouw en dergelijke. Het moet maar eens afgelopen zijn met die grond jatterij , een boer heeft grond nodig voor zijn voortbestaan.
schoenmakers1 21 Juni 2018
gemiddeld liggen de natuurgronden te ver weg van het net om de stroom te leveren om dit rendabel te maken, ga er maar van uit als het interessant was dat ze ons boertjes niet nodig hadden, maar je kunt ook weer gewoon de natuurgronden omzetten in landbouw, als deze tenminste niet verpest is door afgraven en zo
Abonnee
info 21 Juni 2018
Ten zuiden van en tegen Groningen ligt al een groot gebied van meer dan enkele 100 tal aan natuurgrond daar kan de stroom zo naar de stad, tussen Harderwijk en ZWOLLE , rond de Veluwe kan je met de stroom naar al de vrij kleine plaatsen die er zijn . Brabant heeft div. plaatsen waar heide tegen steden aan ligt dus geen probleem. Het is volgens mij alleen maar proberen het boertje zo min mogelijk speelruimte te verschaffen en van Ned. een land zonder dieren en land te maken, we halen ons eten wel uit de fabriek of buitenland.
Piet 21 Juni 2018
Liever maatschappelijk verantwoord de voedselproducent om zeep helpen.
Ben online 22 Juni 2018
Zolang er lege daken zijn van de grond afblijven of is iedereen bereid 100 euro voor een kilo aardappelen te betalen omdat er te weinig grond is. En waar er krapte is stijgt de prijs. Lekker tv kijken op zonnestroom van het land met honger in je buik dat is vooruitgang! Daar moet je hoog voor opgeleid zijn om dat niet te zien.
Kjol 22 Juni 2018
Non-discussie. Gewoon volleggen die percelen landbouwgrond, wil je nu geld verdienen of niet? Als de consument meer geld kwijt is aan voedsel, who care’s? Krijgen ze mss een keer door dat een boer ook nog betekenis heeft.
Drent 22 Juni 2018
Dat vind ik ook, dat doen waar je meeste geld mee kunt verdienen, ik hoef toch niet voor anderen te zorgen, zij zorgen nl ook niet voor mij door mij een betere prijs te betalen.
Jim van de Heuvel 22 Juni 2018
Het aangehaalde Duitse onderzoek naar gifstoffen wordt onjuist geïnterpreteerd / compleet verdraaid. In het Duitse artikel waarschuwt men voor de gevaren van inadequate recycling of dump van zonnepanelen waarvan als gevolg zware metalen in het grondwater zouden kunnen belanden. Pure stemmingsmakerij.
Sjakie 22 Juni 2018
info schreef:
Waarom zouden we de zonneparken niet in de natuurgebieden plaatsen daar zijn genoeg open plekken beschikbaar . Deze gebieden zijn vaak van groot grond bezitters zoals Natuurmonumenten en Gelderslandschap en of particulieren en zo meer, zij ontvangen jaarlijks al vreselijk veel geld aan subsidies waar ze niets voor doen . Zij moeten verplicht gesteld worden om een percentage van hun oppervlakte aan zonnecollectoren beschikbaar te stellen , tevens kunnen zij ze plaatsen waar geen mens ze ooit ziet alleen vanuit de lucht. Zo verliezen we geen landbouwgrond , we verliezen er per jaar al 8000 ha. aan steden- en wegenbouw en dergelijke. Het moet maar eens afgelopen zijn met die grond jatterij , een boer heeft grond nodig voor zijn voortbestaan.


Onzin. Met de huidige hoeveelheid grond wordt te veel geproduceerd om fatsoenlijk te kunnen leven.

De vergoedingen voor zonneweide zijn prima, dus wat is het probleem nou eigenlijk?

Naar wat ik begrepen heb, is dat voor realisatie van de energie doelstellingen 40.000 hectare zonnepanelen nodig is op termijn. Zeg maar 2% van ons landbouwoppervlak, of een equivalent van slechts vijf jaar onttrekking van landbouwgrond voor natuur...
Abonnee
joost 26 Juni 2018
info schreef:
Waarom zouden we de zonneparken niet in de natuurgebieden plaatsen daar zijn genoeg open plekken beschikbaar . Deze gebieden zijn vaak van groot grond bezitters zoals Natuurmonumenten en Gelderslandschap en of particulieren en zo meer, zij ontvangen jaarlijks al vreselijk veel geld aan subsidies waar ze niets voor doen . Zij moeten verplicht gesteld worden om een percentage van hun oppervlakte aan zonnecollectoren beschikbaar te stellen , tevens kunnen zij ze plaatsen waar geen mens ze ooit ziet alleen vanuit de lucht. Zo verliezen we geen landbouwgrond , we verliezen er per jaar al 8000 ha. aan steden- en wegenbouw en dergelijke. Het moet maar eens afgelopen zijn met die grond jatterij , een boer heeft grond nodig voor zijn voortbestaan.
tseard zoethout 2 Juli 2018
Wat ik dus niet begrijp, is dat energie- en klimaatdoelstellingen niet aan biodiversiteitsdoelstellingen (weidevogels, flora en fauna, nestbescherming, etc.) zijn gekoppeld, ook financieel (d.z.w. een evenredige vergoeding voor zowel E&K als biodiversiteit). Je kan onder die zonneparken toch bodemleven, teelt en dergelijke aanleggen? Of ben ik nu zo stom.
Hans 2 Juli 2018
Als ik 6 tot 8000 euro per ha kan vangen doe ik het ook, net als bijna al mijn collega's.
Ik zie daarnaast toch een paar kleine probleempjes opdoemen.
- Dit bedrag kan alleen opgehoest worden met ongelofelijk veel SDE subsidie.
Dus de hele grondmarkt cq. wordt dus door subsidie ontwricht.
lees je eigen belastinggeld.
- Zonnepanelen produceren alleen overdag stroom, in de zomer veel en in de winter weinig.
Dus alle zonnestroomcapaciteit moet ook nog een keer vanuit een centrale beschikbaar zijn.
Een windmolen draait dag en nacht, zomer en winter.
Kost ook veel maar lijkt mij veel efficiënter.
Daarnaast is er nog iets wat mij in deze discussie flink steekt:
Elke ha grasland legt in ons land gemiddeld 20.000 kg CO2 vast, dit doen ze niet meer onder de zonneakkers.
Ik begin ondertussen sterk te twijfelen aan de verstandelijke vermogens van de belastinggeld en ruimt verkwistende overheid in ons land.
Een beetje nuchter boerenverstand in den Haag zou ze niet misstaan!
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox