Shutterstock

Nieuws Grond

Grote spreiding in hogere en lagere pachtprijzen

1 Juni 2021 - Jurphaas Lugtenburg

De nieuwe pachtnormen die vanaf 1 juli 2021 van kracht worden zijn bekend gemaakt. In 8 van de pachtprijsgebieden komt de pachtprijs lager uit in vergelijking met een jaar eerder en in 6 gebieden gaat de pachtprijs omhoog. Dit meldt minister Schouten in een brief over de pachtnormen aan de Tweede Kamer.

In het gebied de Veenkoloniën en het Oldambt is de daling van de pachtprijs met 14% het grootst. In Westelijk Holland en het Hollands/Utrechts weidegebied daalt de pachtprijs met 11%. In het Zuidwestelijk akkerbouwgebied is de pachtprijs het sterkst gestegen met 25%, gevolgd door de IJsselmeerpolders met 16%.

Grote regionale verschillen
"Voor de akkerbouw was 2014 landelijk gezien een jaar met een matig gemiddeld inkomen", schrijft Schouten. 2014 is in de berekening van de pachtnorm vervangen door 2019 waarin het gemiddelde inkomen in de akkerbouw hoger lag. In de melkveehouderij was 2014 juist een relatief goed jaar dat vervangen is door het mindere jaar 2019. Achter de gemiddelde gaan echter grote regionale verschillen schuil, zij het in de akkerbouw iets extremer dan in de veehouderij.

De hoogst toelaatbare pachtprijzen voor agrarische bedrijfsgebouwen is 2,44% hoger dan in 2020. Dit percentage is gelijk aan de bouwkosten index over 2016 tot en met 2020. De maximale pachtverhoging voor agrarische woningen met een pachtovereenkomst van voor 1 september 2007 is 0%. Dit vanwege het besluit om de huurprijsverhoging voor de sociale woningbouw op 0% te zetten. Voor de agrarische woningen met een pachtovereenkomst van op of na 1 september stijgt de hoogst toelaatbare pachtprijs met 1,3%, gelijk aan het inflatiepercentage over het kalenderjaar 2020.

De pachtprijzen worden door Wageningen Economic Research jaarlijks berekend aan de hand van de agrarische inkomens over een periode van de voorgaande 5 jaar.

Kritiek
De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) uit - net als vorig jaar -  forse kritiek op de nieuwe pachtnormen. De FPG vindt de "pachtopbrengst niet in verhouding tot belasting", zo meldt de organisatie in een bericht. "De fiscale normen zijn gebaseerd op de grondprijs. De pachtnormen worden daarentegen vastgesteld op basis van de gemiddelde bedrijfsresultaten in de agrarische sector in een gemeten periode van vijf jaar (nu tot 2019). Die pachtnormen staan daardoor ook steeds verder af van de ontwikkelingen op de grondmarkt".

De kamerbrief en de pachtprijsberekening zijn hier te vinden.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Jurphaas Lugtenburg

Is redacteur bij Boerenbusiness en focust zich vooral op de akkerbouwsectoren en de voer- en energiemarkt. Ook heeft Jurphaas zelf een akkerbouwbedrijf op Voorne-Putten (Zuid-Holland). Wekelijks presenteert hij de Marktflits Granen
Regenradar
Powered by Agroweer

Nieuws Grond

Nieuwe Vlaamse pachtwet steunt jonge boer

Achtergrond Grond

Staatsbosbeheer zet in op natuurinclusieve pachters

Podcast Grondcast

'Voorstel pachtwet komt er aan, dit zijn de kenmerken'

Grondcast Eelco Terpstra

'RVB wil grondportefeuille flexibel inzetten'

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden