Shutterstock

Nieuws Stikstof

FDF wil toetsingskader PAS afdwingen

25 Januari 2022 - Klaas van der Horst

Famers Defence Force (FDF) wil minister voor Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal dwingen om snel een toetsingskader te maken voor PAS-melders. Volgens de Wet natuurbescherming is de minister immers verplicht om zo snel mogelijk een legalisatieprogramma vast te stellen. De tijd dringt, omdat coöperatie MOB de minister juist wil dwingen tot handhaving op het niet hebben van een vergunning.

FDF verwijst naar artikel 1.13a van de Wet natuurbescherming (Wnb) als grond waarom de minister actie moet ondernemen. In artikel 2.15 van het Besluit natuurbescherming zijn bovendien de eisen neergelegd waaraan het door de minister op te stellen programma moet voldoen, zo weet FDF.

Te trage minister voor gerecht
Volgens de organisatie volgt uit de in de wet opgenomen woorden 'zo spoedig mogelijk' en de inmiddels verstreken tijd dat de minister te laat is. Daarom wil FDF op een zo kort mogelijke termijn de Staat aanschrijven en zo nodig voor het gerecht dagen. Dit met het doel om de minister te dwingen het hierboven bedoelde programma alsnog binnen enkele weken vast te stellen, op straffe van een dwangsom.

Doel van de actie is dat de 3.500 PAS-melders met succes kunnen aanvoeren dat sprake is van concreet zicht op legalisatie en er van handhaving, zoals MOB wil, wordt afgezien.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Klaas van der Horst

Klaas van der Horst is een gedreven volger van de zuivelmarkt en alles wat daarmee te maken heeft. Hij zoekt het nieuws en interpreteert de ontwikkelingen.
Regenradar
Powered by Agroweer

Achtergrond Stikfstofstemming

De boze blanke mannen zitten opeens links

Achtergrond Stikstofstemming

Stikstof lager op ladder kiezer, maar niet echt

Achtergrond stikstofstemming

Timmermans bindt thuis in en schaadt zijn imago

Achtergrond Stikstofstemming

Big data en kleine cijfertjes van het stikstofbeleid

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox