Glasgroentesector niet gezond

Zware coalitie moet glastuinbouw redden

15 September 2015

Vijf grote telersverenigingen, goed voor ruim 70 procent van het Nederlandse glasareaal, hebben afgelopen vrijdag een akkoord bereikt voor stevige onderlinge samenwerking. Het nieuwe samenwerkingsverband, dat de naam 'Federatie VruchtgroenteOrganisaties' draagt, heeft een coalitie gesloten met de overheid en de Rabobank.

Doel van de coalitie is herstructurering en ontwikkeling van de glastuinbouw. Voormalig minister Cees Veerman is gevraagd leiding te geven aan deze coalitie. 'Dit is geen traject van lange halen snel thuis, we kiezen een grondige en doordachte aanpak. De basis is nu gelegd', aldus Cees Veerman.
Glasgroentetelers, overheden en de Rabobank delen de conclusies zoals die eind 2014 door McKinsey zijn getrokken. De glasgroentesector is niet gezond. Ondanks dat een deel van de ondernemers nog steeds winst maakt, heeft een groot deel van de glasgroentebedrijven te maken met rode cijfers.

Verdergaande bundeling kan uit de samenwerking voortkomen

Vele partijen in de sector hebben de afgelopen periode indringend gesproken om tot noodzakelijke veranderingen te komen. Naast verbetering van de afzetstructuur zijn verbeteringen nodig op het gebied van infrastructuur, ruimtelijke herstructurering, agrologistiek en vernieuwing van het GMO-beleid. De gevormde coalitie gaat deze vijf onderwerpen gezamenlijk aanpakken waarbij elke partij haar verantwoordelijkheid neemt.

Vijf grote telersverenigingen; Best of Four, DOOR, The Greenery, Harvest House en Van Nature hebben de handschoen opgepakt en richten samen de Federatie VruchtgroenteOrganisaties op. De federatie gaat zich bezig houden met het verbeteren van de positie van glasgroentetelers. Onderwerpen met een gezamenlijk belang en die samenbinden worden opgepakt. Het betreft niet-concurrentiele onderwerpen. De federatie wil een constructieve rol spelen in de gevormde coalitie met betrokken overheden en de Rabobank. De federatie wordt bestuurd door de vijf directeuren van de telersverenigingen en verbindt de telersverenigingen. Verdergaande bundeling kan een gevolg zijn van de samenwerking.

Cees Veerman gaat leiding geven aan de coalitie. Voor herstructurering zal de Rabobank trekker zijn. Rob van den Ende is aangesteld als projectdirecteur glastuinbouw en vanuit de bank verantwoordelijk voor het faciliteren van de gewenste herstructurering.
Op lange termijn wil de sector zich blijvend manifesteren als dé vruchtgroentespecialist in Europa en de wereld: technologisch top, dominant in de belangrijkste productie- en afzetmarkten, met een sterke focus op producten met hoge toegevoegde waarde, ruim inhakend op kansen in nieuwe marktsegmenten en groei in groeimarkten.

Regenradar
Powered by Agroweer

Interview Roy Nillesen

'FDF maakt nú van verdienmodel topprioriteit'

Analyse Belangenbehartiging

Old boys trekken zonder boer de landbouw niet vlot

Nieuws landbouw

Veerman de boer op voor natuurinclusieve landbouw

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief