BB Landbouwcongres

Meuffels: 'Zuivel zal klimaatafspraken nakomen'

14 November 2017

Oscar Meuffels, directeur van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), debatteert mee in het debat op het Nationaal Economisch Landbouw Congres, dat donderdag 30 november georganiseerd wordt door Boerenbusiness in samenwerking met het CBS, Rabobank, NZO, Cosun en Accon avm. Meuffels neemt alvast stelling en beantwoordt 5 vragen. 

De afgelopen jaren zijn de duurzaamheidsregels van de zuivelaars voor de melkveehouders toegenomen. Komen er de komende jaren nog meer regels?
"Als zuivelsector zullen wij in elk geval een bijdrage leveren aan de realisatie van het internationale klimaatakkoord, zoals dat is afgesproken in Parijs en zoals dat ook in het regeerakkoord staat. Verder zie ik het als onze verantwoordelijkheid om de wensen van de markt en de maatschappij zo goed mogelijk te vertalen naar de veehouders. Dat is nodig om de melk van de veehouders tot waarde te kunnen blijven brengen."

Welke visie op grondgebondenheid in de melkveehouderij heeft u?
"Wij kiezen voor een grondgebonden melkveehouderij die zich op een verantwoorde manier ontwikkelt. Daarmee bedoel ik dat de melkveehouderij binnen de milieurandvoorwaarden blijft. Over de invulling van het begrip grondgebondenheid en hoe dat gerealiseerd moet worden, hebben we samen met LTO advies gevraagd aan een speciale Commissie Grondgebondenheid. Daarin zitten vertegenwoordigers uit de melkveehouderij, zuivelsector, maatschappelijke organisaties en de overheid. Zij zetten een stip op de horizon."

Aandacht voor het uitdragen van het belang van de sector

Vindt u dat de zuivelsector, bijvoorbeeld door middel van grote gezamenlijke campagnes, meer kan en moet doen aan promotie van de melkveesector?
"De zuivelindustrie heeft veel aan collectieve promoties gedaan. Denk inderdaad aan succesvolle campagnes als 'Joris Driepinter' en 'Melk de Witte Motor'. Dat gebeurde via het voormalige zuivelbureau. Onze leden richten zich nu met hun reclame op consumenten. Vanuit de NZO is de afgelopen jaren veel gedaan aan het uitdragen van het belang van de sector. Wij richten ons daarbij vooral op politici, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties. Niet alleen op economisch gebied, maar ook wat betreft voeding, kwaliteit en duurzaamheid. Recent is besloten om hier nog meer op in te zetten. Overigens is het niet alleen de rol van de NZO, maar van allen die werkzaam zijn in de sector."

Met het nieuwe regeerakkoord lijkt een verplichte weidegang afgewend, maar de 'dreiging' is niet helemaal weg. Gelooft u dat een (gedeeltelijke) verplichting kan worden afgewend met de huidige inzet?
"Wij willen weidegang in 2020 terug op het niveau van 2012 hebben gebracht. Het regeerakkoord geeft ons de kans om ons eigen doel te behalen. Niet alleen wij spannen ons daarvoor in, maar zoals bekend doen we dat met nog ruim 70 andere partijen in het Convenant Weidegang. Ik heb er alle vertrouwen in dat we daar met elkaar in slagen. De afname van weidegang is tot staan gebracht en vorig jaar was al een lichte toename van weidegang te zien. We zien dat de inspanningen van onder meer de zuivelondernemingen helpen, zoals hogere weidepremie voor veehouders."

Recent is het voeren van pensbestendige vetten grotendeels aan banden gelegd. Leveranciers wijzen erop dat Nederland hiermee andere normen hanteert dan in andere landen. Zij noemen dit onterecht. Deelt u deze kritiek?
"Wij hebben samen met de diervoerindustrie voorzorgsmaatregelen genomen. Beide partijen zijn ervan overtuigd dat de kwaliteit van onze producten niet ter discussie mag komen te staan. De kwaliteit van Nederlandse zuivelproducten wordt overal in de wereld geroemd. De basis voor dat succes ligt mede in de nauwe samenwerking tussen alle schakels van de keten. Elke partij neemt daarin zijn verantwoordelijkheid."

Kom ook naar het Nationaal Economisch Landbouw Congres op 30 november in Bunnik (Utrecht). Klik hier voor meer informatie.

Regenradar
Powered by Agroweer

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief