Nieuws Politiek

Kringlooplandbouw vraagt hulp Schouten

28 Mei 2018 - Herma van den Pol

De kringlooplandbouw vraagt de hulp van Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), om zich zodoende verder te kunnen ontwikkelen. Dit gebeurt via een open brief, waarin het gebrek aan samenhang en kennis op het boerenerf als zwakke plekken worden genoemd. Ook wil de sector de kans krijgen om meer te experimenteren.

In het regeerakkoord heeft de politiek zich positief uitgesproken over de kringlooplandbouw, maar er blijkt veel onduidelijk te zijn rondom dit onderwerp. "Hoe wordt deze vorm bijvoorbeeld gestimuleerd, en welke beleidsmaatregelen kunnen bijdragen aan een omschakeling naar kringlooplandbouw?" Dat schrijven Frank Verhoeven (Boerenverstand), Jan Willem Erisman (Louis Bolk Instituut) en Dirk Hart (secretaris Netwerk Vitale Landbouw & Voeding) in een open brief aan Schouten.

Samenhang ontbreekt
De schrijvers signaleerden 4 zaken die belangrijk zijn om de kringlooplandbouw te verbeteren; zo is er geen samenhang tussen ammoniak-, nitraat-, fosfaat-, klimaat- en voedselbeleid. Als gevolg daarvan ontbreekt een consistente koers, maar het frustreert ook bodemherstellende maatregelen.

Ook wijzen de mannen erop dat er onvoldoende oog is voor de kwaliteit van de voedselproductie, en volgens hen is het huidige beleid sterk gebaseerd op 'end-of-pipe-oplossingen' (zoals stalsystemen en zodebemesting). Ten slotte is er een grote behoefte naar meer onafhankelijke kennis op het boerenerf, om de kringlooplandbouw zodoende succesvol te implementeren.

Om de problemen aan te pakken, stellen zij voor om een omschakelprogramma naar 'Kringlooplandbouw 2030' op te tuigen. Binnen dit programma worden, in samenwerking met de provincies in de diverse regio's waarin de boeren actief zijn, gebieden aangewezen waar kringlooplandbouw "kan floreren". Die gebieden krijgen te maken met langetermijndoelen, maar ook met mechanismen om deze vorm van landbouw mogelijk te maken.

Vraag om ontwikkelfonds
Wat is daarvoor nodig? Volgens de schrijvers zijn dat de mogelijkheden om te experimenteren en een ontwikkelingsfonds. Het fonds moet helpen bij het verspreiden van kennis, het afbakenen van kringlooplandbouw (zodat duidelijk is wat wel/niet kringlooplandbouw is), het opzetten van een stimulerings- of risicofonds, bijeenkomsten organiseren voor rijksambtenaren, bijeenkomsten voor de landbouw en agribusiness en een onderwijsprogramma optuigen.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Herma van den Pol

Herma van den Pol werkt sinds 2011 bij Boerenbusiness en heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot marktexpert Melk & Voer. Daarnaast is zij wekelijks te zien in de marktflits over de zuivelmarkt.
Regenradar
Powered by Agroweer

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden