Nieuws Kengetallen

Productie per koe stijgt boven de 9.000 kilo uit

11 Juli 2018 - Kimberly Bakker

De melkveehouderijsector laat duidelijk zien dat zij in staat is om de mineralenefficiëntie te verbeteren. Daarbij is vooral de focus op de fosfaatproductie zichtbaar, waardoor de fosfaatefficiëntie van de veestapel hoger ligt. Dat blijkt uit de duurzaamheidskengetallen van de Vereniging van Accountants en Belastingadviseurs (VLB).

Naast de focus op de hogere fosfaatefficiëntie van de veestapel, is ook zichtbaar dat de stikstofefficiëntie is toegenomen. Ook het stikstofbodemoverschot is gedaald, wat een gunstige ontwikkeling is in het kader van schoon grondwater.

Melkproductie neemt toe
De melkproductie per bedrijf steeg over 2017 naar 1.028.002 kilo, waar dat in 2016 nog 1.004.473 kilo was. Dit is opvallend, omdat het aantal koeien (mede door het fosfaatreductieplan) is afgenomen. In 2016 kwam het aantal koeien per bedrijf nog uit op 114,2 stuks, waar dat in 2017 gedaald is naar 112,1. Dat betekent dus dat de melkproductie per koe gestegen is; die kwam over 2017 uit op 9.170 kilo, waar dat in 2016 nog 8.794 kilo was. Het is overigens voor het eerst dat de melkproductie per koe boven de 9.000 kilo uitstijgt.

Daarentegen is het wel opvallend dat de veedichtheid op hetzelfde niveau staat als vorig jaar (2,8 GVE per hectare). Dit zou namelijk betekenen dat, naast de daling in het aantal koeien, er ook minder grond beschikbaar was. Dat is echter niet direct terug te zien in de cijfers. Wat wel aangetoond wordt, is het feit dat het aandeel grasland afgenomen is. Dat percentage kwam over 2016 uit op 82,9%, maar is in 2017 gedaald naar 81,4%.

73,3

procent

van de melkveehouders past weidegang toe

Weidegang populairder, maar minder uren
Het percentage van de melkveehouders dat weidegang toepast, is in 2017 gestegen naar 73,3%. Dat percentage lag in 2016 nog op 72,1%. Daarentegen is het aantal dagen dat melkkoeien weiden wel afgenomen tot 141 dagen en daalde het aantal uren naar 6,8 per dag.

Ook valt op dat er minder stuks jongvee per 10 melkkoeien worden gehouden. Dit aantal daalde in 2016 naar 6,5 en heeft die daling in 2017 doorgezet naar 5,84 stuks jongvee per 10 melkkoeien. Daarnaast zijn er nog een aantal nieuwe cijfers bekendgemaakt. Zo blijkt dat 61% van de eiwitbehoefte van het eigen land wordt gehaald. 

Fosfaat- en stikstofefficiëntie
De fosfaatefficiëntie van de veestapel is tussen 2016 en 2017 met 1,5% toegenomen tot 35,1%. De stikstofefficiëntie van de veestapel nam met 0,7% toe tot 36%. Uit de cijfers blijkt tevens dat het stikstofoverschot in de bodem fors is afgenomen. Deze kwam in 2016 nog uit op 140,5 kilo per hectare, waar dat in 2017 afgenomen is tot 124,6 kilo per hectare.

Als laatste blijkt dat de reserveringscapaciteit afgelopen jaar bovengemiddeld goed heeft gescoord (€11,17 per kilo melk), ten opzichte van 2016 (€4,41 per kilo melk). Het betekent dat de sector ruimschoots heeft kunnen voldoen aan de verplichte aflossingen en vervangingsinvesteringen. 

Klik hier voor alle cijfers.​

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Kimberly Bakker

Kimberly Bakker is allround redacteur bij Boerenbusiness. Daarnaast heeft ze oog voor de social mediakanalen van Boerenbusiness.
Regenradar
Powered by Agroweer

Analyse Melk

Melkaanvoer Nieuw-Zeeland schiet omlaag

Nieuws Melk

Melkproductie daalt 13 tot 20 procent in West-Europa

Nieuws Melk

Duitse melkaanvoer pakt stijgende trend weer op

Interview David Kennedy (Bord Bia)

Herstel Ierse melkproductie in het verschiet

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden