Analyse Countus Melkvee Index

Oplopende voerprijzen laten zich gelden

12 September 2018

De voerprijzen hebben gedurende de zomermaanden een stijgende trend ingezet. Het maakt dat de voerprijzen zich op het hoogste punt in jaren bevinden en dat heeft gevolgen voor de rendementen in de melkveehouderij. Of dit gecompenseerd wordt door een hoge melkprijs is nog maar de vraag, zo blijkt uit de Countus Melkvee Index.

De Countus Melkvee Index laat in week 34 een stabiel beeld zien, maar de lijn ligt wel ruim onder die van vorig jaar. Dat de verliezen op het erf beperkt blijven, is te danken aan de boterprijs. Die komt namelijk bijna €1.500 onder het record van september 2017 uit, maar is met ruim €5.300 per ton nog steeds tot de hoogste in jaren. De oplopende prijzen voor magere melkpoeder kunnen de verliezen in boter niet compenseren.

Relatief stabiele periode voor melkprijs
De grote zuivelfabricaten krijgen richting het najaar te maken met een relatief stabiele periode. Traditioneel gezien moeten de versproducten het dan overnemen. Dit geeft weinig aanleiding om in de komende periode een verdere stijging van de melkprijs te verwachten.

Voerprijs op hoogste niveau sinds 2013

Het maakt dat de kansen aan de inkomenskant beperkt zijn, maar aan de kostenkant is er wel degelijk het gevaar van oplopende kosten. Dit omdat de droogte grote invloed heeft gehad op de opbrengsten van tarwe, koolzaad en korrelmaïs. Dat betekent hogere prijzen voor krachtvoeders en enkelvoudige grondstoffen.

Ook de diverse structuurproducten zijn minder goed beschikbaar dan andere jaren en gaan daarmee voor het tweede seizoen op rij een krap aanbod tegemoet. Dat betekent dat de prijzen al direct na de af landperiode opmerkelijk hoog liggen. De voerprijzen noteren zelfs de hoogste prijzen sinds 2013. Wat de weerslag op de individuele melkveehouder wordt, is lastig te zeggen. Dit omdat er grote verschillen zijn in de voorraden op het erf. 

Verschillen uitvergroot
De verschillen in het rendement worden dit seizoen (mede door de fosfaatrechten) waarschijnlijk pijnlijk duidelijk. Nu de rechten door de grens van €250 per recht zijn gebroken, zijn het voornamelijk de topbedrijven die mee kunnen komen. Voor de bedrijven met minder liquide middelen wordt compenseren met de aankoop van rechten steeds lastiger en blijven er maar weinig opties over.

Index aangepast
De Countus Melkvee Index kent per september een nieuwe samenstelling. Uit een validatie van de Melkvee Index bleek dat deze niet meer representatief was voor het gemiddelde Nederlandse melkveebedrijf. Dit is een direct gevolg van de extreme prijsstijging van boter op de termijnmarkt. Met de nieuwe samenstelling wordt ook meer recht gedaan aan de melkprijssystematiek van Nederlandse verwerkers.

boerenbusiness.nl

Herma van den Pol

Herma van den Pol werkt sinds 2011 bij Boerenbusiness en heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot marktexpert Melk & Voer. Daarnaast is zij wekelijks te zien in de marktflits over de zuivelmarkt.
Regenradar
Powered by Agroweer

Inside Melk

DCA Melkvee Index zet duidelijke stap omhoog

Inside Melk

DCA Melkvee Index duikt onder 5-jarig gemiddelde

Inside Melk

Rendement zuivel stapje terug, perspectief zwakker

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief