Shutterstock

Nieuws Rundveefraude

Wat verandert er in de I&R-registratie?

10 December 2018 - 1 reactie

Welke aanpassingen in het Identificatie- & Registratiesysteem (I&R) voor runderen zijn wenselijk? Dat is de vraag waar een werkgroep uit de sector de afgelopen maanden een antwoord op heeft willen geven. Vrijdag 7 december laat minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) weten wat de conclusie van de werkgroep is.

Afgelopen jaar werden er diverse onregelmatigheden in het I&R-systeem geconstateerd. "Ongeacht de vraag of de onregelmatigheden bewust of onbewust in het systeem zijn gekomen, is van belang dat een dergelijk systeem juiste gegevens bevat. Daarom is de werkgroep opgezet", zo laat Schouten weten. De werkgroep is eveneens gevraagd om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn de kans op onjuiste registraties in het I&R-systeem voor rundvee te verkleinen. 

Conclusie van de werkgroep
De werkgroep laat weten dat het I&R-systeem voor rundvee robuust is. Er zijn echter voldoende mogelijkheden om de kans op onjuiste registraties terug te dringen. De grootste risico’s op onjuistheden zitten volgens de werkgroep bij het invoeren van de gegevens na de geboorte van een kalf. "Als een dier eenmaal goed geregistreerd staat, is het risico op fouten een stuk kleiner", zo laat de minister weten.

Op basis van deze informatie heeft de werkgroep een maatregelenpakket opgesteld. "Het gaat daarbij om maatregelen die de sector zelf zal nemen (of al heeft genomen) en maatregelen die de overheid zal instellen." Een overzicht van de maatregelen vind je hieronder.

1. Aanpassing van het KalfVolgSysteem
De eerste maatregel die de sector heeft genomen en onderdeel is van het maatregelenpakket, is de aanpassing van het KalfVolgSysteem (KVS). "Met ingang van 1 juni 2018 is niet langer de opgegeven geboortedatum, maar de datum van melding van de geboorte bepalend voor het moment waarop de termijn van 14 dagen gaat lopen", zo schrijft Schouten. "Bij een correctie van een eerder gedane geboortemelding start de termijn opnieuw. Veehouders hebben er daarom baat bij om de kalveren tijdig en correct in te voeren in het systeem."

2. Merken voor melden
Een tweede maatregel betreft het merken voor het melden. Het betekent dat een kalf eerst een oormerk moet krijgen, voordat de geboortemelding in het systeem wordt gedaan. Schouten schrijft dat wanneer kalveren eerst gemerkt worden, de kans op foutieve registraties kleiner wordt. "De kans op verwisseling van dieren (na registratie) wordt namelijk verkleind", zo schrijft zij in haar Kamerbrief.

Echter, uit de consultatie kwam naar voren dat het merken voor melden praktische problemen met zich mee kan brengen (onder andere voor de bestaande managementsystemen). "Om de sector de tijd te geven zich voor te bereiden op deze wijziging, ben ik voornemens deze maatregel 1 april 2019 in te laten gaan (in plaats van 1 januari 2019)." Daarbij meldt de minister dat het aanbrengen van de oormerken en het melden van de geboorte binnen 3 werkdagen moet plaatsvinden (zie ook punt 4).

3. Bestuurlijke boete
Volgens Schouten was het opstellen van het maatregelenpakket niet de reden om de bestuurlijke boete voor de Regeling I&R in te voeren. "Dit heeft de invoering echter wel naar voren gehaald", zo schrijft ze. "De I&R-regelgeving wordt op termijn onder de Wet Dieren gebracht en daar zal de bestuurlijke boete breed ingevoerd worden." Schouten zegt daarbij wel dat ze de maatregel ook in wil voeren voor andere landbouwhuisdieren. "Dit om een consistente wijze van toezicht en handhaving mogelijk te maken."

Niet elke afwijking zal direct worden bestraft met een boete

- Carola Schouten

"De boete wordt aan het totale handhavingsinstrumentarium van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), dat loopt van het geven van een waarschuwing tot en met vervolging via het strafrecht, toegevoegd", zo laat Schouten weten. "Echter, niet elke afwijking in de I&R-registratie zal direct worden bestraft met een boete; een vergissing is immers mogelijk."

Over de hoogte van de boetes is nog maar weinig bekend. Schouten: "Een overtreding met mogelijke gevolgen voor de voedselveiligheid valt in een hogere categorie dan een administratieve overtreding. De hoogte van de bestuurlijke boete is daarom niet te vergelijken met de boetes die in het strafrecht worden opgelegd", zo schrijft ze. Ook zal er onderscheid worden gemaakt tussen commerciële en niet-commerciële dierhouders. "In de regeling zal een matigingsclausule worden opgenomen." Die regelt dat de hoogte van de bedragen bij particulieren gehalveerd wordt (ten opzichte van de bedragen die in de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren staan).

Minister Schouten is van plan om de bestuurlijke boetes per 1 juli 2019 in te voeren. "De NVWA heeft nog wat tijd nodig om zich voor te bereiden op het werken met deze boetes, bijvoorbeeld omdat zij het specifieke interventiebeleid moeten opstellen en omdat zij de sectoren hierover moeten informeren", zo meldt Schouten.

4. Geen verkorting van meldtermijn
In eerste instantie meldde Schouten dat de meldtermijn van 3 werkdagen naar 3 dagen zou worden verkort. Op deze manier telt het weekend ook mee voor de termijn. De gedachte was dat de kans op fouten kleiner is als de periode tussen de geboorte en het melden van de geboorte zo kort mogelijk is. Echter, Schouten heeft besloten deze maatregel terug te draaien.

"Het verkorten van de termijn blijkt veel bezwaren te kennen, onder meer voor vleesvee." Vleesvee wordt vaak extensiever gehouden en kan minder mak zijn, wat implicaties heeft voor het merken van een kalf. "Een kortere meldtermijn in combinatie met de plicht om het dier te merken vóór het melden maakt dat het voor de veehouder lastig is om voldoende mensen beschikbaar te hebben. Ik vind dit reden genoeg om de verkorting van de meldtermijn niet in te voeren."

Daarentegen geven verschillende sectorpartijen (met uitzondering van de vleesveesector) aan veel waarde te hechten aan de invoering van deze maatregel. "Het is echter niet mogelijk deze alleen voor melkveebedrijven in te voeren, gezien het I&R-systeem geen onderscheid maakt. Na overleg met de sector heb ik besloten het verkorten van de meldtermijn nu niet in te voeren, maar te onderzoeken of het mogelijk en verstandig is om onderscheid te maken tussen melkvee- en vleesveebedrijven." Indien dat het geval is, zal Schouten het verkorten van de termijn specifiek voor melkveebedrijven heroverwegen.

5. Geen beperking hermerken geiten en schapen
Ook liet Schouten eerder weten het hermerken van geiten en schapen te willen beperken tot 1 keer. Deze maatregel heeft ze ook teruggedraaid. "De maatregel zou tot praktische problemen leiden. Schapen en geiten verliezen namelijk met enige regelmaat 1 of beide oormerken. Daarbij is het voor een houder niet altijd makkelijk na te gaan hoe vaak een dier al hermerkt is."

Robuustheid verminderen
"Door het maatregelenpakket worden er prikkels ingebouwd die het tijdig en juist invoeren van gegevens stimuleren. Dit zal de robuustheid van het I&R-systeem ten goede komen. De invoering van de gegevens blijft echter mensenwerk en daarom kan niet verwacht worden dat het 100% foutloos is", zo sluit Schouten haar brief af. 

Bekijk hier de volledige Kamerbrief.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
boerenbusiness.nl

Kimberly Bakker

Kimberly Bakker is allround redacteur bij Boerenbusiness. Daarnaast heeft ze oog voor de social mediakanalen van Boerenbusiness.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
1 reactie
arda 11 December 2018
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/melk/artikel/10880735/wat-verandert-er-in-de-i-r-registratie]Wat verandert er in de I&R-registratie?[/url]
en weer niets te lezen over het via i&r melden van uitscharen/ inscharen van eigen vee?
U kunt niet meer reageren.

Wat doen de actuele
melk & voer noteringen

Bekijk en vergelijk zelf prijzen en koersen

Politiek Kabinet Rutte IV

BBB juicht niet voor keuze Staghouwer tot minister

Politiek Kabinet Rutte IV

Henk Staghouwer wordt minister van Landbouw

Nieuws Stikstof

Ambtenaren LNV wilden knallen met opkooprapport

Nieuws stikstof

Schouten wil 180 bedrijven opkopen in eerste slag

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief