Agrifoto

Analyse Countus Melkvee Index

Dure maanden breken aan voor melkveehouders

9 April 2019 - 5 reacties

De Countus Melkvee Index laat nu al weken een stabiel beeld zien, wat betekent dat het rendement op de melkveebedrijven relatief stabiel lijkt. De traditioneel duurdere maanden breken nu aan, waardoor het volgens Countus verstandig is om een betrouwbare liquiditeitsplanning te hebben.

De Melkvee Index is over maart nagenoeg stabiel gebleven en noteert nu 92,4 punten, waarbij 100 punten het 5-jarig gemiddelde is. Het rendement van de melkveehouders ligt dus iets onder het gemiddelde van de vorige 5 jaar. Aan de kostenkant zijn de mestafzetprijzen gedaald, wat in lijn is met het seizoenspatroon op de mestmarkt. Ook de mengvoerprijzen lieten vooral dalingen zien.

Geen hoger rendement
Hoewel een deel van de kosten is afgenomen, laat de Index geen daling zien. Dit heeft te maken met het feit dat de grondstofwaarde van de melk over maart terrein heeft verloren. De garantieprijs van FrieslandCampina daalde daarom in april met €0,50 tot €36 per 100 kilo. De melkprijzen van diverse andere zuivelaars noteren overwegend stabiel. 

"In de laatste maanden zien we dat de melkprijs bij de meeste bedrijven voldoende was om de kosten te betalen, maar er zijn geen grote buffers opgebouwd", zo meldt Camiel Verhagen, adviseur bij Countus. "Daarnaast zijn afgelopen jaar veel liquide middelen gebruikt om fosfaatrechten aan te kopen." Op basis van de huidige noteringen van de zuivelfabricaten is er geen zicht op hogere melkprijzen. De prognose van de Index toont aan dat het rendement de komende weken gaat dalen.

Dure maanden in het verschiet
Volgens Verhagen vragen de komende maanden vragen daarom om een goede liquiditeitsplanning. Traditioneel zijn de voorjaarsmaanden 'dure' maanden, met name vanwege een piek in de loonwerkkosten en kosten voor mestafvoer. Ook moeten een aantal bedrijven rekening houden met een belastingaanslag over 2018. "Een liquiditeitsprognose op maandbasis voor de rest van het jaar is een goed hulpmiddel om grip te krijgen op de geldstromen."

"Bij het maken van de liquiditeitsplanning, is het eveneens verstandig om de bedrijfsspecifieke fosfaatruimte in beeld te brengen", meldt Verhagen. De liquiditeitsplanning is (mede) bepalend voor de mogelijkheden bij het aanschaffen van fosfaatrechten. "De planning kan bijvoorbeeld aangeven of er ruimte is om fosfaatrechten te kopen, of dat leasen toch een betere optie is."

Investering doorrekenen
De adviseur weet daarnaast uit de praktijk dat de banken nog steeds zeer terughoudend zijn in het financieren van fosfaatrechten. "Daarom is het waarschijnlijk dat de melkveehouders de rechten met eigen liquiditeiten moet financieren." Verhagen tipt dat het verstandig is om het rendement van de investering goed door te rekenen, alvorens tot aanschaf over te gaan.

De Melkvee Index is inmiddels al weken stabiel.
Het huidige rendement ligt onder het 10-jarig gemiddelde.
De verwachting is dat het rendement de komende weken gaat afnemen.
Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
boerenbusiness.nl

Tim Roetman

Tim Roetman werkt sinds november 2018 als junior redacteur veehouderij bij Boerenbusiness. Hij schrijft met name over de (prijs)ontwikkelingen op de varkens- en zuivelmarkt.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
5 reacties
vetmester patrick akkerbouwer 9 April 2019
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/melk/artikel/10882007/dure-maanden-breken-aan-voor-melkveehouders]Dure maanden breken aan voor melkveehouders[/url]
melkvee houders klagen altijd en ze verdienen het meest van heel de landbouwsektor ons hoort ge niet en we hebben wel nogthans reden genoeg
Abonnee
rubo 9 April 2019
ze werken ook het meest
geert 9 April 2019
Misschien kan Countus de tarieven wat verlagen,scheelt ook wat.
Harry 9 April 2019
Vetmester???
Als jij je school afgemaakt had,dan was je inkomen misschien ook beter geweest.
schoenmakers1 9 April 2019
was de kans wel groot dat hij minder goed logisch kon nadenken
U kunt niet meer reageren.

Wat doen de actuele melkprijzen?

Bekijk en vergelijk het
in de Melkprijsvergelijker

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox