Shutterstock

Nieuws Stikstof

Expansie melkveestapel bij natuur aan banden gelegd

9 Oktober 2019 - Redactie Boerenbusiness - 11 reacties

Als een bestemmingsplan het mogelijk maakt dat melkveebedrijven mogen uitbreiden, dan moet de gemeente de gevolgen daarvan voor beschermde Natura 2000-gebieden onderzoeken. Ook de gevolgen van extra beweiding moeten daarin worden meegenomen. Dit kan betekenen dat de uitbreidingsmogelijkheden worden geschrapt.

Dit blijkt uit een uitspraak van de Raad van State over de wijziging van een bestemmingsplan voor het buitengebied van Halderberge. De hoogste bestuursrechter heeft geoordeeld dat de gemeente onvoldoende de gevolgen van extra beweiding op de Natura2000-gebieden heeft onderbouwd. De uitbreidingsmogelijkheden die het bestemmingsplan daarvoor biedt, zo meldt de Raad van State, worden daarom geschrapt.

Verplicht onderzoek
In de uitspraak staat dat bij het onderzoek van de gemeente ook de gevolgen van het beweiden moeten worden meegenomen. De gemeente is verplicht om onderzoek te doen, zowel voor het geval het extra vee in de stal blijft als voor de situatie waarin de dieren de wei in gaan.

De Raad van State benadrukt dat de uitspraak niet betekent dat de altijd op stal moeten staan en niet meer de wei in mogen. 'Als uit het onderzoek blijkt dat de gevolgen acceptabel zijn, dan is uitbreiding van de veestapel mogelijk. De dieren kunnen dan ook in de wei lopen en hoeven niet altijd op stal te staan', motiveert de raad.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
11 reacties
Abonnee
betweter 9 Oktober 2019
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/melk/artikel/10884272/expansie-melkveestapel-bij-natuur-aan-banden-gelegd]Expansie melkveestapel bij natuur aan banden gelegd[/url]
wie zit er eigenlijk in de raad van state?
zijn dat allemaal linkse domme geitenwollen sokken dragende niksnutten?
Abonnee
betweter 9 Oktober 2019
heb even gegoogeld
Thom de Graaf D66 zit er in, das verdacht
ook onze koning zit erin
maar er zit geen landbouwkundige in
bob 9 Oktober 2019
wat een gelul, ik doe vanaf nu geen koe meer in de wei!!!!
Pieter 9 Oktober 2019
Nederland je laat je vruchtbare grond toch niet afpakken onder het mom van (het gelogen) klimaat probleem, opgelegd door de VN.
Met als doel complete controle over de aarde en de mensen.
google het eens. vn agenda21
Maxwell 10 Oktober 2019
Hardnekkige misverstanden over duurzame landbouw (1)

Koeien binnen houden is beter voor het milieu… door intensivering van de landbouw kunnen we natuur behouden…

Als u weer eens geconfronteerd wordt met één van de bovenstaande uitspraken dan is het belangrijk om even naar het bredere plaatje te kijken om te bezien wat er dan nog van deze uitspraken overblijft. Voorafgaand daaraan; vrijwel alle onderzoeksgeld gaat naar de industriële landbouw, de lobby wordt gedomineerd door toeleverende (kunstmest en chemie) en de grootschalige voedingsmiddelenindustrie en retail en er zijn nog maar weinig echt onafhankelijke media waar u de feiten krijgt gepresenteerd. Achter veel programma’s zitten financiers/sponsoren als Unilever et cetera. Altijd goed om te weten als u iets leest of hoort. Follow the money.

Dat vraagt nogal wat van mensen die bewust willen leven en daarin daadwerkelijk duurzame keuzes willen maken. Daarom even een paar misverstanden de wereld uit.

Echt duurzame landbouw zorgt ervoor dat dieren hun voedsel zoveel mogelijk halen uit gebieden dichtbij en met voedselstromen die niet of zo min mogelijk concurreren met voeding voor mensen. Dus koeien op graslanden en varkens en kippen op voedsel van de boerderij en deels op reststromen. Zo zat de landbouw van oudsher in elkaar. De dierenmest werd weer gebruikt voor de bodemvruchtbaarheid en zo is het in de biodynamische landbouw nog steeds.

Als je miljoenen dieren wilt houden zonder dat ze 'grondgebonden zijn' maar afhankelijk van importen van vooral soja uit Zuid-Amerika , ja dan kan je ze vanwege de uitstoot van methaan misschien beter binnen houden, zeker als je koeien veel krachtvoer gaat voeren zodat ze voortdurend aan de diarree en aan het scheten zijn. Maar dat is sowieso een volstrekt onduurzaam model. Dieren moeten hun plek in de kringloop hebben en dan kun je af en toe een stukje vlees eten of melk en eieren gebruiken. Dat is beter voor het milieu en onze gezondheid. En dieren hebben recht op een diereigen bestaan, dus wel lekker buiten scharrelen of grazen. Dankzij weidegang blijven net als in de natuur bovendien urine en ontlasting gescheiden waardoor minder ammoniak vrijkomt. Ofwel echte regionale kringlooplandbouw en geen kringloop via importen van diervoer via Argentinië of Brazilië met ook nog een gigantisch mestoverschot in ons land als gevolg. Een probleem wat afgeschoven wordt op de gemeenschap en niet op de handelaren.

Nog eens iets, als we heel intensief landbouw zouden bedrijven, dan houden we volgens de zelfverklaarde ‘eco-modernisten’ grond over voor natuur. Maar bij de huidige weersextremen gaat de productie van biologisch die van gangbaar evenaren of zelfs ruim overtreffen, want alleen zorg voor biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid kan de productie op peil houden. Langjarige vergelijkende veldproeven tussen gangbare en biologische teelten wezen dit uit. (Rodale Institute farm trials) De kunstgrepen met kunstmest en diepploegen raken uitgeput, de bodemvruchtbaarheid loopt in de gangbare landbouw vrijwel overal terug. Het gaat dus wel degelijk over natuurinclusieve landbouw, zoveel mogelijk denken en werken in kringlopen op bedrijfs- of regionaal niveau en het verhogen van de biodiversiteit en de bodemvruchtbaarheid via gebruik van compost en een ruime vruchtwisseling met ook bodemverbeterende gewassen om de veerkracht van het systeem te verhogen. Al is daar voor toeleveranciers helaas weinig aan te verdienen. Het geld moet ook weer veel meer op en rond de landbouwbedrijven worden verdiend.

Volgende keer over de vanuit de lobby verzonnen ‘frames ‘ dat biologisch niet gezonder zou zijn, technologische sprookjes en het wereldvoedselvraagstuk waar Nederland voor zou zorgen.

Bert van Ruitenbeek, directeur Demeter, het kwaliteitskeurmerk voor biodynamische landbouw en voeding


Publicatiedatum: Mon, 30 Sep 2019
Maxwell 10 Oktober 2019
Eerst de gezondheidskwestie. Als iemand me kan uitleggen hoe het bestrijden van onkruid en insecten met chemische middelen een gezonde aanpak is, dan hoor ik het graag. De enige echt duurzame weg is investeren in bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit om ziekten en plagen te beheersen en de kracht van de natuur te benutten. Dat zorgt voor een gezond systeem wat schoon water, frisse lucht, schone aarde en vitale voeding kan verzorgen. De basis voor een leefbaar milieu. Maar 'gezondheid' wordt vaak versmald tot het eindproduct. Kun je daar bewijzen dat het directe gezondheidseffecten heeft aan de hand van inhoudsstoffen. Voor dat laatste zijn tal van aanwijzingen, maar er is nog weinig onderzoek gedaan. Voor nu kunnen we vaststellen dat er geen restanten opzitten van stoffen die we immers afzweren. En vooral over de cocktails van toxische stoffen die we - in weliswaar lage doseringen binnenkrijgen - zijn veel zorgen, vooral voor opgroeiende kinderen. De voedingsmiddelenindustrie verdient aan bewerkt voedsel gemaakt van zo goedkoop mogelijke grondstoffen, niet aan onbespoten sla.. Maar laten we vooral begrijpen dat gezondheid een veel breder begrip is en dat we alleen gezond kunnen blijven in een schoon milieu. Misschien dat we meer ‘technologisch’ schone kasproductie zullen krijgen, maar die produceren met komkommers en tomaten vooral water en weinig nutriëntrijke en calorierijke gewassen, die zullen toch uit de volle grond moeten blijven komen.

En dan het wereldvoedselvraagstuk. Dat heeft niets te maken met opvoeren van productie in ons land. Sterker nog dat werkt averechts. Het gaat erom dat een Afrikaanse boer van 2 ton naar 4 ton per hectare opbrengst gaat en niet dat wij nog meer dan 8 ton per hectare gaan produceren om daarmee vervolgens de markten in ontwikkelingslanden te overspoelen. Hetzelfde geldt voor onze plofkippen en intensieve veehouderij. Daar zijn kunstgrepen voor nodig, met grootscheepse inzet van fossiele brandstoffen. Minder vlees produceren (en dus veel minder importeren van diervoeder) en eten, minder verspilling en juist extensiveren in ons land, schept ruimte voor ontwikkeling landbouw elders waar de monden gevoed moeten worden. Voor landen met voedseltekorten gaat het vooral over verbetering van de positie van vrouwen, van de infrastructuur en hulp aan kleine boeren met kennis over bodemvruchtbaarheid en kredieten voor investeringen in zaden, bemesting en gereedschappen. Heel belangrijk daarbij is ook dat armere landen de ruimte krijgen om hun eigen markt te beschermen met importheffingen. Zodat keuzes gemaakt kunnen worden vanuit de ecologische en sociale context in plaats van vanuit de lobby van multinationals in zaden en chemie.

Onze biologische en biodynamische boeren halen opbrengsten die hoog genoeg zijn om met een meer op plantaardig dieet in Europa helemaal over te kunnen schakelen, voedselzekerheid te garanderen en ook nog bij te dragen aan behoud biodiversiteit en opslag van koolstof in de bodems. Het gezond en duurzaam voeden van ‘stadstuin’ Nederland met behoud van natuur en landschap is de belangrijkste uitdaging en zorgt voor verschuiving van een aandeelhouderseconomie van multinationals naar directe belangen van boeren en burgers in eigen land.

Bert van Ruitenbeek, directeur van Demeter, het kwaliteitskeurmerk voor biodynamische landbouw en voeding


Publicatiedatum: Wed, 02 Oct 2019
Bert de Boer 10 Oktober 2019
Terecht de strenge regelgeving! Potdorie, nu zet populist Jaco Geurts vraagtekens bij uitgeteste meetmethoden. Nu wordt het imago van boeren nog slechter, door ons non-constructieve gedrag. Jarenlang hebben wij boeren maatregelen voor ons uitgeschoven en de overheid heeft dat gedrag gedoogd. Nu jammeren! De advertentie "trots op boeren" van de voerfabrikanten was ook één grote leugen. Hebben wij boeren hen nodig, echt niet. Wij boeren worden gecompenseerd door de belastingbetalers uit de Randstad. De voerfabrikanten verliezen bij krimp direct omzet. Over onze boerenruggen willen zij hun verdienmodel overeind houden. Puur boerenbedrog, en zet ons in een kwaad daglicht. Wees ondernemer en geen handophouder.
rode geus 10 Oktober 2019
Maxwell als je ziek wordt ga jij ook niet naar de apotheek, want dan ga je dood van de chemie
Maxwell 10 Oktober 2019
Goed gezegd Bert de Boer. Die grote bedrijven gaan inderdaad al jaren over de ruggen van hardwerkende boeren. Ze misbruiken jullie, zo ook de Rabobank en chemische industrie. Ze hebben echt géén hart voor de boeren maar alleen voor hun eigen verdienmodel.
Laat je niet voor hun kar spannen.
Een omslag naar echte duurzame landbouw oplossingen is de enige weg voor een betere toekomst voor de boeren en een gezonde landbouw en betere boeren inkomsten. Ook beter voor de natuur en ALLE mensen.
Ga niet de revolutionaire populistische gedrag van Geurts, Wilders, Lodders of Farmers Defence Force opvolgen WANT DIE REVOLUTIE WIN JE NOOIT!!!!
???!!! 10 Oktober 2019
maxwell even terug naar rode geus.

boeren in de buurt van urbanisatie hebben geen veilig oppervlaktewater, omdat de medicijnen, CHEMISCHE vervuiling van de mens!!!!!!!!!! het water verontreinigen.

daarom: antwoord geven:
wanneer jij kunt blijven leven dankzij chemie, neem je een pilletje of ga je dood???????
JWL 21 Oktober 2019
Maxwell.
Laten we de diverse productie wijzen en de betreffende ondernemers respecteren. Wil men BD, regulier of anderszins geproduceerd voedsel? Laat de keuze aan de consument. Ons voorgeslacht heeft in het verleden voedselproductie op een bepaalde wijze ontwikkeld. Met de huidige kennis zouden we dat misschien anders gedaan hebben maar in hun tijdsgewricht werd dat het meest gewenste model geacht en ook dat moeten we respecteren. Maar zie wat er momenteel gebeurd, veel aandacht en maatregelen voor bodemvruchtbaarheid, minder gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen, gebruik van dierlijke mest gemaximaliseerd, sinds 1984 forse krimp van de veestapel, minder kunstmestgebruik, beperking van uitstoot ammoniak, agrarisch natuurbeheer en stimuleren van biodiversiteit enz. Biologische en reguliere productiewijzen benaderen elkaar steeds dichter. Niet alles kan, maar de landbouw vernieuwd als geen ander en dat zal voortgezet worden de komende jaren. Daarvoor is het niet nodig om de boer verder te knechten zoals dat in de middeleeuwen door de toenmalige adel geschiedde. Stimuleer de critici van de huidige landbouw om zelf een bedrijf te starten. Dan kunnen ze op een positieve wijze, zonder verkettering van de huidige landbouw methode, laten zien dat ze al of niet gelijk hebben. En, stop met de vinger wijzen. Dat doe ik als reguliere producent ook niet naar de BD of biologische collega. Maar nogmaals, laten we de diverse productie wijzen respecteren, de door de samenleving meest gewenste vorm zal dan het meest floreren.
Jan Willem Lagerweij.
Zoogkoeienhouder in combinatie met agrarisch natuurbeheer.
U kunt niet meer reageren.

Wat doen de actuele melkprijzen?

Bekijk en vergelijk het
in de Melkprijsvergelijker

Achtergrond Stikstofstemming

Omtzigts ministersplannen lonken na landbouwdebat

Achtergrond Stikstofstemming

Lang schaduwregeren geeft irritatie en chagrijn

Achtergrond Stikstofstemming

De missiegerichtheid van gehavend Rutte IV

Interview Marijn Dekkers

Hoge grondprijs grootste uitdaging extensivering

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden