Shutterstock

Nieuws Verenigd Koninkrijk

Regering wil Britse melker meer beschermen

29 Juni 2020

De Britse regering gaat op zoek naar oplossingen voor oneerlijke praktijken binnen de Britse zuivelsector. De regering wil in een overleg kijken of er een regelgeving is, of kan komen, die melkveehouders eerlijke behandeling garandeert.

Aanleiding voor dit overleg is een onderzoek uit 2016 waaruit blijkt dat er regelmatig sprake is van oneerlijke praktijken in de zuivelsector, veelal ten nadele van melkveehouders. Een voorbeeld hiervan zijn prijsafspraken bij vaste contracten. Opkopers van melk sluiten contracten af met een prijsgarantie, maar veranderen deze prijs soms zonder verdere aankondiging.

Voorstel
Er liggen al voorstellen vanuit de regering om melkveehouders beter te beschermen. Een voorbeeld daarvan is het introduceren van een verplicht prijssysteem waar elke verwerker, opkoper en melkveehouder zich aan moet houden. Hiermee kan de melkprijs veiliggesteld worden zonder dat er veranderingen plaats vinden.

Contracten worden bij dit voorstel dus niet in de ban gedaan. Wel wil de regering dat alle onderhandelingen rondom de contractprijzen zo transparant en duidelijk mogelijk plaatsvinden.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
boerenbusiness.nl

Jorine Cosse

Redacteur bij Boerenbusiness die zich verdiept in de markten van zuivel, varkens(vlees) en voer. Jorine analyseert onder meer wekelijks de ruwvoermarkt en periodiek de markt van mengvoer.
Regenradar
Powered by Agroweer

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox