Shutterstock

Nieuws NZO

Handreiking economisch belang zuivel aan politiek

17 Juli 2020 - Jorine Cosse

De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) komt met een handreiking over het belang van de zuivelsector aan de Tweede Kamer voor het verkiezingsjaar in 2021. In deze bijdrage benadrukt NZO het belang van zuivel in de Nederlandse economie.

In de bijdrage benadrukt NZO het feit dat de Nederlandse zuivelsector voor 7% bijdraagt aan het Nederlandse handelsoverschot. Daarbij worden er 49.000 voltijd banen bemand in deze sector. De zuivelsector draagt dus niet alleen een steentje bij aan de (internationale) handel, maar ook zeker aan de binnenlandse economie. Daarnaast benoemd de belangenbehartiger dat de FAO zuivel tot een belangrijk onderdeel van de basisvoeding schaart.

Infrastructuur
De handreiking is gevuld met 3 basisonderwerpen: noodzakelijke infrastructuur, duurzaam en gezond voedsel en klimaatopgave zuivelindustrie. Onder noodzakelijke infrastructuur is onder andere een alinea gewijd aan het belang van handelsverdragen voor de Nederlandse zuivelsector. Er wordt benadrukt dat vrijhandel belangrijk is en dan handelsverdragen bedrijven en overheden kunnen dwingen tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarbij vindt NZO dat de Nederlandse overheid zich in de Europese Unie hard moet maken voor deze akkoorden en het belang ervan beter uit moet dragen. In het stuk wordt tevens benoemd dat landbouwminister Carola Schouten in dit alles de regie moet nemen. 

Ook wordt het internationaal belang van de Nederlandse zuivelsector verder onderstreept, het behoud van de basisinfrastructuur van de voedselveiligheid en een verruiming van de Algemeen Verbindend Verklaren (AVV's). Met dat laatste geeft NZO aan dat de sector meer ruimte moet krijgen om te verduurzamen.

Zuivel en klimaat
Naast de belangen van het onderhouden van het duurzame en gezonde voedsel dat in Nederland geproduceerd wordt, waar zuivel dus ook onder valt, benadrukt NZO ook de klimaatopgave in de zuivelindustrie. Zo vindt de belangenbehartiger dat de Nederlandse overheid meer maatwerk moet leveren bij de klimaatopgaven in de industrie. De overheid moet voorkomen dat bedrijven de dupe worden van klimaatdoelen die elkaar overlappen, dit brengt namelijk een enorme kostenpost met zich mee die over het algemeen niet opgevangen kan worden met de opbrengsten.

Ook komt NZO op voor de zuivelindustrie onder de visie 'minder dierlijk, meer plantaardig'. De belangenbehartiger vraagt hier meer nuancering in aan te brengen en goed te kijken naar de gemiste dierlijke voedingsstoffen die met deze visie gecompenseerd moeten worden met plantaardige voedingsstoffen. In zijn algemeenheid vergt dat namelijk veel meer producten om dezelfde hoeveelheid dierlijke voedingsstoffen met plantaardige vervangers te bereiken. De overheid moet volgens NZO haar beleid rondom het verduurzamingsplan op voeding baseren op voedingswaarde per kilogram product en niet alleen op het aantal CO2-equivalenten.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Jorine Cosse

Redacteur bij Boerenbusiness die zich verdiept in de markten van zuivel, varkens(vlees) en voer. Jorine analyseert onder meer wekelijks de ruwvoermarkt en periodiek de markt van mengvoer.
Regenradar
Powered by Agroweer

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox