Shutterstock

Nieuws Stikstofcrisis

LNV en STAF weer in gesprek over voerspoor?

30 Juli 2020 - 3 reacties

De rechter heeft vanochtend (30 juli) tijdens het kort geding dat de stichtingen STAF en Stikstofclaim tegen het ministerie van LNV hebben aangespannen, geen uitspraak gedaan. Beide partijen is aangeraden weer met elkaar in gesprek te gaan over de volledige onderbouwing van de ministeriële voermaatregel.

Wel heeft de rechter geconstateerd dat het ministerie van LNV geen informatie achterhoudt over de onderbouwing van de gewraakte ministeriële voermaatregel, waarmee minister Schouten nog dit jaar stikstofruimte wil creëren. Zodat de economische ontwikkeling van de bouwwereld niet wordt afgeremd.

Vakantie vertraging
De stichtingen STAF en Stikstofclaim zien in het gesprek met de rechter juist des te meer aanleiding om te veronderstellen dat het ministerie de zaak traineert en daarmee vertraagt. De ambtenaar die het meeste van de onderbouwing van de voermaatregel af weet is op vakantie en zijn redenatie is blijkbaar niet op papier gezet. Woordvoerder Geesje Rotgers: "Zijn redenatie is precies dat wat we willen weten." 

Woordvoerder Rudi Buis van het ministerie van LNV laten weten blij te zijn met de constatering van de rechter dat er geen informatie wordt achtergehouden. "Vervelend dat telkens opnieuw wordt gesuggereerd dat het ministerie bewust informatie achterhoudt. Maar we zullen gehoor geven aan de oproep van de rechter om over de volledige onderbouwing opnieuw in gesprek te gaan." Wanneer dat gesprek zal plaatsvinden is onder andere vanwege vakantie op dit moment nog niet duidelijk.

Interpretatie verschillen
Ruimte voor verschillende interpretatie van de voermaatregel zal er altijd blijven, erkent Buis. De ministeriële voermaatregel is vergelijkbaar met de indeling in bedrijfstypen en categorieën waarop de Mestwetgeving en de wetgeving rondom het fosfaatrechtenstelsel zijn gebaseerd. Ook de indeling van deze wetgeving is in zekere zin arbitrair.

"Vervelend dat telkens opnieuw wordt gesuggereerd dat het ministerie van LNV bewust informatie achterhoudt."

Rudi Buis, woordvoerder ministerie LNV

In de ministeriële voermaatregel is op basis van BIN data (de vroegere LEI boekhouding) en CBS gegevens een negental bedrijfstypen onderscheiden, afhankelijk van grondsoort en melkproductie per hectare. Ook is er een uitzonderingsmaatregel ingebouwd waarbij mag worden afgeweken van het voorgeschreven maximumpercentage ruw eiwit in voedermiddelen. Woordvoerder Geesje Rotgers: "Wij willen weten waarom voor deze indeling en werkwijze is gekozen. Dat moet beter worden onderbouwd."

De stichtingen worden gesteund in hun standpunt door het feit dat zowel de Commissie Deskundige Meststoffen (CDM) als de dierenartsen organisatie KNMvD heel kritisch zijn in hun oordeel over de voermaatregel van het ministerie.  

Maar Buis is het er niet mee eens dat ministerie van LNV meer dan gewoonlijk afwijkt van de adviezen die deskundigen het ministerie geven bij de totstandkoming van wetgeving.

Diergezondheid en dierenartsen
Met de KNMvD heeft de minister nog geen overeenstemming kunnen bereiken over de vraag of de diergezondheid in het geding is. De minister heeft toegezegd de voermaatregel te zullen aanpassen, als dit het geval blijkt te zijn. Of ze dit gaat doen, zal blijken als ze half augustus terugkeert van vakantie en de Tweede Kamer moet informeren.

Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
3 reacties
hans 30 Juli 2020
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/melk/artikel/10888549/lnv-en-staf-weer-in-gesprek-over-voerspoor]LNV en STAF weer in gesprek over voerspoor?[/url]
Leuk nieuwtje om de rechtbank te omzeilen.
Ben "op vakantie", stuur je buurman die zegt geen informatie te hebben en "niets op papier" gevonden te hebben, en de rechter is weer tevreden.
"Ga maar opnieuw in gesprek."
roy 30 Juli 2020
lachwekkend zo'n D66 rechter...
Abonnee
koentje 30 Juli 2020
Compleet lachwekkend. Betreffende ambtenaar is op vakantie.
Min van landbouw is onderhand meer ministerie van willekeur en chaos.
U kunt niet meer reageren.
Boerenbusiness Award

Win jij dit jaar de Agribusiness Award?

Maak kans op een mediapakket en een vervolgtraject van ABN AMRO

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Nieuws Rabobank

Rabobank: melkveehouderij is kwetsbare sector

Nieuws stikstof

Stikstofexperts D66: krimp veestapel niet nodig

Nieuws Stikstof

LTO herkent terechtwijzing Van der Tak niet, lijkt hoax

Politiek Peilingen

Omtzigt trekt veel zetels bij BoerBurgerBeweging weg

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief