Pynappel

Nieuws Mest

Voedingswater mix met drijfmest ei van Columbus?

26 Augustus 2020 - Erik Colenbrander

De Twentse ondernemers Pieter Jansen, Richard Pijnappel en Gerrold Emaus ontwikkelden de Abrimix mobiele mestverwerkingsinstallatie die het mogelijk moet gaan maken om 'voedingswater' te injecteren, beregenen of op te mengen met drijfmest.

Het Abrimix principe is een bestaand systeem dat wordt toegepast voor diverse doeleinden in de waterzuiveringstechniek. Pijnappel en Emaus zijn op het idee gekomen om deze techniek te gaan toepassen in de verwerking van dierlijke mest op boerderijschaal, met als doel stikstof en fosfaat te reduceren voor een betaalbare prijs.

Loosbaar water duur
De laatste stap die grootschalige mestverwerkingsinstallaties vaak toepassen is de dunne fractie opwerken tot loosbaar water. Die laatste stap maakt de mestverwerking duur. Het is volgens Emaus en Pijnappels een betere methode en een minder dure oplossing om de gelige vloeistof die overblijft na drijfmest centrifuge te gebruiken als voedingswater in plaats van verder te zuiveren tot loosbaar water.

Emaus is al vele jaren actief in de handel en transport van mest. Met het Abrimix systeem is hij er van overtuigd dat ze de concurrentie met grootschalige mestverwerking aan kunnen. Na 3 jaar testen en door ontwikkeling is het systeem nu klaar om van start te gaan. Het is natuurlijk ook een groot voordeel dat er niet met grote volumes drijfmest over grote afstand gereden hoeft te worden.

Gelig voedingswater
Het verwerking procedé is gebaseerd op het scheiden van drijfmest met een gebruikelijke schroefpers/centrifuge in een dunne en een dikke fractie, in de verhouding 85% / 15%. De vaste stof in de dunne fractie kan tot een minimum worden beperkt door extra na te filteren. De vloeistof die vervolgens overblijft bevat geen fosfaat meer en heeft nog een stikstof en kali gehalte tussen de 0,3 en 1,5 kilogram per ton, afhankelijk van de mestsoort.

Bemestingsplan
Pijnappel en Emaus zijn van mening dat dit gelige voedingswater een geringe tot geen milieubelasting meer vormt en dat veehouders dit voedingswater kunnen toevoegen aan hun mest, in plaats van drijfmest te verdunnen met water uit een bron of oppervlakte water zoals nu al in veel gevallen gebeurd.

Mestverwerking wordt duur als water loosbaar gemaakt moet worden 

Gerrold Emaus 

Door de dosering van het voedingswater aan te passen kun je in het voorjaar extra bemesten als de gewasbehoefte groter is, en in de zomer meer het accent leggen op tegengaan van ammoniakreductie en droogtebestrijding. Door op deze manier te werken met een Abrimix installatie hoeft er ook niet meer met drijfmest te worden bemest en is een probleem met een eventueel drijfmestverbod in de toekomst opgelost nog voordat het een probleem zou kunnen worden.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
Regenradar
Powered by Agroweer

Achtergrond Stikstofstemming

Wojciechowski: 'Bedankt voor de boerenprotesten'

Achtergrond Stikstofstemming

PAS-melders kunnen opvliegen van Rutte 3 en 4

Achtergrond Stikstofstemming

Succesje Adema met rouwrandje veehouderij

Achtergrond mest

Derogatie beëindigd door druk Timmermans

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden