Mestverwerking

bemesting uitrijden

Opinie Jaap Uenk

Contouren van nieuw mestbeleid al achterhaald

In september 2020 presenteerde toenmalig landbouwminister Carola Schouten de contouren van een nieuw mestbeleid. Uit de voorgenomen transitie van het platteland en de al aan de gang zijnde veranderingen op de mestmarkt, kan je concluderen dat dit nieuwe beleid al achterhaald is.
23 Februari 2022
melkveebedrijf mest drijfmest Agrifoto3

Analyse Mest

Kopers van VVO's hikken tegen hoge prijzen aan

Naarmate de jaarwisseling dichterbij komt, steekt de handel in vervangende verwerkingsovereenkomsten (VVO's) vaak de kop op. Er wordt dit jaar druk geïnformeerd, maar concrete zaken blijven vooralsnog veelal uit. Kopers hikken tegen hoge prijzen aan. 
23 December 2021
MTS van Leijsen

Aangeboden door van Leijsen

'Kringlopen duurzaam sluiten tegen lage kosten'

De familie van Leijsen organiseert binnenkort kijkdagen op haar thuislocatie in Poortvliet (Zeeland). Er wordt hier een nieuwbouwproject in gebruik genomen waar het afgelopen jaar hard aan is gewerkt. Een multifunctioneel, energieneutraal bedrijfsgebouw als aanvulling op bestaande activiteiten in mestbewerking, mestverwerking en akkerbouw.
1 Oktober 2021
mest Agrifoto2 mestscheiden

Opinie Jaap Uenk

Drijfmestverwerking: leren van lessen uit het verleden

Het nieuwe mestbeleid stelt voor om op termijn alle (overschot)mest van varkens-, kippen en vleeskalveren te verwerken. In de praktijk blijkt volledige verwerking van drijfmest een weerbarstige materie met volop technische, financiële en marktrisico's. 
24 Juni 2021
mest drijfmest Agrifoto3

Interview Mestfraude

'Geschorst lid mestbedrijf is gevaar volksgezondheid'

Brancheorganisatie Cumela, die onder andere de belangen van bedrijven in de mestsector vertegenwoordigd, heeft een lid geschorst. Aanleiding was 'een aanhoudende stroom signalen over het bewust overtreden van de mestwetgeving, mestfraude en het stelselmatig overtreden van de verkeersregels en de omgevingswetgeving'. Boerenbusiness sprak met Erna Berends, manager ledenorganisatie van Cumela, over dit besluit.
7 Mei 2021
Mestvergister Twence

Nieuws Energie

Mestvergister in Twente kan groen gas gaan leveren

Afvalwerker en energieproducent Twence heeft groen licht gekregen voor de bouw van een omstreden mestvergister. De installatie in het Twentse Zenderen moet straks jaarlijks 250.000 ton varkensmest verwerken. Daarmee kunnen 3.000 huishoudens worden voorzien van groen gas.
29 Oktober 2020
mestverwerking

Nieuws Mest

Voedingswater mix met drijfmest ei van Columbus?

De Twentse ondernemers Pieter Jansen, Richard Pijnappel en Gerrold Emaus ontwikkelden de Abrimix mobiele mestverwerkingsinstallatie die het mogelijk moet gaan maken om 'voedingswater' te injecteren, beregenen of op te mengen met drijfmest.
26 Augustus 2020
JOZ

Aangeboden door JOZ

JOZ lanceert baanbrekende stikstofkraker

Op 25 augustus lanceert JOZ de baanbrekende stikstofkraker en bijbehorende separator. Met deze circulaire oplossingen kunnen veehouders op hun eigen erf tot 80 procent stikstof reduceren zónder hun veestapel te hoeven inkrimpen. De stikstofkraker en separator zijn 2 van de 5 innovaties die de mestverwerkingspecialist dit jaar op de markt brengt.
17 Augustus 2020

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief