Shutterstock

Nieuws Stikstofcrisis

Piekbelasters domineren markt stikstofrechten

30 November 2020

Het loopt nog geen storm op de markt voor stikstofrechten. Vergeleken met de markt voor dier-en fosfaatrechten is de handel veel onoverzichtelijker. Piekbelasters kunnen hier het verschil maken.

De berekeningen met het Aerius-model spelen een cruciale rol. De voorzitter van Stichting STAF, John Spithoven, plaatste onlangs een handleiding online waarmee het technisch mogelijk is om zelf het effect van aan-en verkoop van stikstofrechten te berekenen, maar de doorsnee koper en verkoper blijft aangewezen op de adviesbureau's die gespecialiseerd zijn in deze berekeningen.

Investico en Wageningen
Afgelopen weken werd steeds duidelijker dat de piekbelasters een grote rol kunnen spelen in de prijs van stikstofrechten. De publicatie van Investico waaruit bleek dat een enkele piekbelaster op de Veluwe meer effect kan hebben dan alle verkeersmaatregelen bij elkaar opgeteld, onderstreept het grote belang van de ligging van bedrijven die stikstofrechten willen aan-of verkopen. Natuurlijk betreft dit slechts een modelmatige berekening en geen daadwerkelijk gemeten stikstofdepositie, maar het is een feit dat sinds half oktober bij vergunningverlening met het Aerius-model wordt gerekend.

Vorige week publiceerde Wageningen University en Research een onderzoeksrapport dat in lijn ligt met de conclusies van de journalisten van Investico. De Wageningse onderzoekers trekken ook de conclusie dat opkopen van piekbelasters in de provincie Gelderland gemiddeld de grootste depositiereductie op de Natura 2000-gebieden in Gelderland oplevert. Niet de uitstoot van stikstof bepaalt het effect, maar waar de stikstof neerslaat en op welk type natuur. Volgens de Wageningse onderzoekers heeft het opkopen van piekbelasters in het westelijk deel van de Veluwe het meeste effect. Het gaat dan om een beperkte groep grote intensieve veehouderijbedrijven (pluimvee en vleeskalveren) met relatief weinig grond.

Niet alleen piekbelasters
Volgens Peter Drenth, gedeputeerde van de Provincie Gelderland en voorzitter van het interprovinciaal IPO overleg, is het duidelijk dat gekeken moet worden naar bedrijven met de meeste impact op de natuur. Drenth: "Lukraak bedrijven opkopen levert de natuur weinig op, maar doet wel veel schade aan de agrarische sector, een sector die we juist nodig hebben voor een leefbaar en krachtig platteland. Deze eerste analyse uit Wageningen is onderdeel van een breder onderzoek. We kijken naar meer maatregelen, zoals de landelijke beëindigingsregeling veehouderij."

Drenth rekent er op dat de landelijke beëindigingsregeling veehouderij begin 2021 van start gaat. Hiervoor heeft het Rijk €1 miljard gereserveerd. Drenth: "De provincie Gelderland richt zich met deze maatregelen niet alleen op opkoop. We kijken juist ook naar vernieuwing en verplaatsing van bedrijven. Want ook op die manier neemt de stikstofneerslag op de natuur af."

foodbusiness.nl

Erik Colenbrander

Freelance agrarisch journalist
Regenradar
Powered by Agroweer

Nieuws Stikstof

Agractie verwacht omslag meer coalitieleiders

Achtergrond Stikstof Stemming

Stikstofknieval zet de verhoudingen op scherp

Nieuws Stikstof

Stikstofdoel 2030 niet langer heilig voor CDA

Interview Gerbrand van 't Klooster

'Komt niet goed als we met z'n allen naar rechter gaan'

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief