Shutterstock

Politiek Stikstofcrisis

CDA en VVD uiten waslijst aan kritiek op stikstofwet

10 December 2020 - Erik Colenbrander - 1 reactie

Hoewel de woningbouw doorslaggevend is voor het CDA en de VVD als het op stemmen aankomt, hebben deze partijen een waslijst aan verbeterpunten voor de stikstofwet. Bijvoorbeeld als het gaat om zekerheid over over het tijdspad van legalisering van de PAS-melders.

Alleen de toezegging dat de PAS-melders gelegaliseerd zullen worden, is voor deze partijen niet genoeg. Deze toezegging is immers al meer dan een jaar oud en er is nog steeds geen zicht op een spoedige oplossing. Tot nu toe is alleen duidelijk dat het de PAS-melders tijd en geld kost om de legalisering geregeld te krijgen, hoewel ze niets onwettigs hebben gedaan. CDA en VVD verlangen van minister Schouten dat ze de kosten die er mee gemoeid zijn, compenseert.

Aerius-model onvoldoende
Jaco Geurts (CDA) wil ook van de minister weten waarom de innovaties in emissiearme stalsystemen zo vaak belemmerd worden door procedures. Hij verlangt verder van de minister dat de stikstofruimte die het extern salderen oplevert, zo goed mogelijk wordt benut en niet deels weglekt uit het systeem. Dat kan het geval zijn als niet alle aangekochte stikstofruimte (na 30% afroming) wordt gebruikt door de koper. Ook is Geurts van mening dat het zogenaamde 'bijplussen' van natuur op landbouwgrond weliswaar niet achter gesloten deuren heeft plaatsgevonden, maar dat de openbaarmaking van nieuw aangewezen natuur onvoldoende transparant is geweest. De consequenties van aanwijzing van nieuwe natuur zijn groot en dat is onvoldoende duidelijk gemaakt.

Het CDA neemt geen genoegen met de uitleg van de minister in de Kamerbrief van september waarom voorlopig alleen gebruik wordt gemaakt van het Aerius-model. Geurts wil dat er een 'modellenensemble' komt, omdat er meer mogelijkheden zijn om de stikstofdepositie in te schatten dan louter het Aerius-model. Bovendien heeft de commissie Hordijk aangegeven dat het model schijnzekerheid biedt over de stikstofdepositie op detailniveau. Al realiseert Geurts zich dat de Raad van State geoordeeld heeft dat het model juridisch gezien wél voldoende zekerheid biedt. Ook de VVD verlangt van de minister dat er meer resultaat wordt geboekt in de verbetering van de inschatting van stikstofdepositie.

Investeringssteun
Samen met VVD bepleit het CDA heroverweging van kwetsbare natuurgebieden, waarbij ook sociaal economische effecten worden genomen. VVD'er Mark Harbers waarschuwt de minister dat ze wel ruimhartig vrijwillige opkoopregelingen inzet maar te weinig oog te heeft voor het perspectief van degenen die door willen boeren. Zij verdienen ruimhartige steun bij het investeren in de reductie van stikstofemissie. Ook is hij van mening dat de invulling van de opkoopregeling piekbelasters en de algemene stoppersregeling veehouderij, die volgend jaar van kracht wordt, verbetering verdiend. Bijvoorbeeld als het gaat om de grond die bij de op te kopen veehouderijen hoort, de verplaatsingsregeling en het daarmee samenhangende beroepsverbod.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Erik Colenbrander

Freelance agrarisch journalist
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
1 reactie
Petatje 10 December 2020
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/melk/artikel/10890338/cda-en-vvd-uiten-waslijst-aan-kritiek-op-stikstofwet]CDA en VVD uiten waslijst aan kritiek op stikstofwet[/url]
Ja leuk, beetje geblaat voor de Buhne. Deze minister is aangesteld door de coalitie die CDA en VVD nog steeds steunen. Zij steunen een minister die samen met groen links, haar eigen spookbeleid voert en de Nederlandse landbouw en daarmee voedselzekerheid op langere termijn volledig onderuit haalt en afbreekt! CDA en VVD u staat erbij, en faciliteert deze waanzin om een eenmaal te riducuul te laag vastgestelde onhaalbare stikstofnorm. Groen links lacht zich in het vuistje, de stikstofneerslag uit ons omringende landen en verkeer en industrie, gaat er voor zorgen samen met deze termijndoelen dat de landbouw en daarmee eigen voedselvoorziening gegarandeerd via de juridische weg binnen 15 jaar verdwenen is. Maar natuurlijk als het zover is, huilen ze bij CDA(als ze nog bestaan) en VVD tuiten, en verontschuldigen zich dan met Wir haben es nicht gewüsst!
U kunt niet meer reageren.

Wat doen de actuele melkprijzen?

Bekijk en vergelijk het
in de Melkprijsvergelijker

Achtergrond Stikfstofstemming

De boze blanke mannen zitten opeens links

Achtergrond Stikstofstemming

Stikstof lager op ladder kiezer, maar niet echt

Achtergrond stikstofstemming

Timmermans bindt thuis in en schaadt zijn imago

Achtergrond Stikstofstemming

Big data en kleine cijfertjes van het stikstofbeleid

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox