Eigen foto

Special Webinar

Hoe Boerproof is PlanetProof?

29 Januari 2021 - Redactie Boerenbusiness - 1 reactie

Boerenbusiness en Foodlog houden 11 februari van 19:30 tot 21:00 uur een webinar met deskundigen over het keurmerk On the Way to Planet Proof.

Regelmatig laten boeren kritiek horen op het keurmerk On the Way to Planet Proof. In samenwerking met Foodlog deed Boerenbusiness onderzoek naar de waarde die boeren ervaren van PlanetProof voor hun bedrijfsvoering en winst- en verliesrekening. De reacties zijn kritisch en bevatten suggesties voor verbeteringen.

Met een op het gebied van standaards, verdienmodellen en marketing zeer deskundig panel bespreken we 4 vragen:

1.Wat beoogt het keurmerk?

2.Beantwoordt de uitvoering aan het doel?

3.Is de boerenkritiek reëel?

4.Kan het beter en, zo ja, hoe?

Panel
Het panel bestaat uit Laurens Sloot (Hoogleraar Ondernemerschap in de detailhandel, RUG), Bert Urlings (directeur kwaliteit Vion Food Group), Jeroen Elfers (Corporate Director Dairy Development & Milk Streams), akkerbouwer Jaap van Wenum (voorzitter vakgroep Akkerbouw LTO Nederland) en Gijs Dröge (directeur SMK, standaardzetter van het On the Way to PlanetProof-keurmerk).

Volgens Dröge is de inkoopmacht van supermarkten een centrale factor die zowel negatief als positief kan uitpakken. In ESB schreef hij dat supermarkten onder druk van maatschappelijke organisaties en uit profileringsdrang de landbouw helpen verduurzamen. Door hun onderlinge concurrentie op prijs, zitten ze echter tegelijkertijd verduurzaming in de weg. Dröge zoekt de oplossing in overheidsingrijpen. Met name akkerbouwers zien aansluiting bij bestaande breed gebruikte internationale certificeringen als een voor de hand liggende oplossing.

De moderatie van het gesprek wordt verzorgd door de hoofdredacteur van Foodlog, Dick Veerman. Het webinar is vooral gericht op boeren, maar ook verwerkers en retailorganisaties zijn van harte welkom als gesprekspartners en vragenstellers aan het panel.

Naar aanleiding van een inleidend gesprek tussen de panelleden is de chat open voor de deelnemers om vragen te stellen. De resultaten kunnen belangrijke inzichten opleveren voor de manier waarop Nederland met private keurmerken in zijn verduurzamingsbeleid omgaat.

Hoe melkveehouders en akkerbouwers over PlanetProof oordelen, beschreven we in twee artikelen naar aanleiding van lezersenquête:

PlanetProof vooral een 'moetje' in de akkerbouw

'We doen PlanetProof, maar komen eraan tekort'

De enquêtes voerden we uit naar aanleiding van kritiek op het keurmerk. Die was onder meer op de nieuwssite van LTO Nederland te vinden onder de kop Vertrouwen in PlanetProof onder tuinders, telers en akkerbouwers brokkelt af en op Boerenbusiness en Foodlog onder de kop Fruittelers en akkerbouwers houden keurmerk On the Way to PlanetProof voor gezien.

Schrijf je hier in om toegang te krijgen tot het live videogesprek. Toegang is gratis voor betalende leden en abonnees van Boerenbusiness en Foodlog. Wie geen lid is kan van dit aanbod gebruik maken om toch deel te nemen.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
1 reactie
Abonnee
zandboer 1 Februari 2021
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/melk/artikel/10890839/hoe-boerproof-is-planetproof]Hoe Boerproof is PlanetProof?[/url]
laat de boer een klein stukje betalen 200-300 euro als basis en de rest van het geld voor de certificering betalen per ton, liter of stuks uit de retail die hiermee de consument wil paaien. Niet alle producten gaan onder planet proof. Door deze benadering komen de kosten beter in verhouding en worden ze betaald door diegene die hier waarde aan hechten.
U kunt niet meer reageren.

Wat doen de actuele melkprijzen?

Bekijk en vergelijk het
in de Melkprijsvergelijker

Nieuws Melk

Stichting Milieukeur op vingers getikt

Interview Gijs Dröge

'PlanetProof maakt gangbaar duurzamer'

Nieuws Melk

Weidegang voor jongvee extra eis in PlanetProof

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden