FrieslandCampina

Nieuws Ledenfinanciering

FrieslandCampina past plan ledenfinanciering aan

28 Mei 2021

FrieslandCampina heeft het voorstel voor de nieuwe ledenfinanciering, waarbij de financiering wordt gekoppeld aan geleverde melk via leveringscertificaten, met de leden besproken. Het zuivelconcern heeft naar eigen zeggen goed naar hen geluisterd. Hier zijn een aantal aanpassingen aan het voorstel uit gerold.

Begin april kwam FrieslandCampina met een voorstel voor een nieuw ledenfinancieringssysteem. Inmiddels is het voorstel, dat in de eerste plaats de scheefgroei in kapitaalinleg en de verhandelbaarheid van de ledenobligaties moet oplossen, met de leden besproken. Jan Pieter Tanis, Director Cooperative Affairs, zegt dat er goed naar de leden is geluisterd en dat het voorstel gezamenlijk is geoptimaliseerd.

Het aangepaste voorstel blijft nog steeds inspelen op de geconstateerde 3 dilemma's: de verhandelbaarheid van de vrije ledenobligaties, scheefgroei in de kapitaalinleg door leden en de kwalificatie van de huidige ledenfinanciering als zuiver eigen vermogen. Deze dilemma's waren volgens Tanis ook de speerpunten in de discussies met de leden. Het voorstel is vervolgens aangepast op basis van de geworven feedback.

Het principe blijft hetzelfde en de leveringscertificaten worden nog steeds per 1 januari 2022 geïntroduceerd. De nominale waarde van een leveringscertificaat blijft ongewijzigd op €8 per 100 kilo melk. Leden kunnen eenmalig de ledencertificaten en vaste- en vrije ledenobligaties inwisselen en bijspringen met contante middelen. Hierover zijn in het voorstel geen wijzigingen gedaan.

Aanpassingen Lening
Wat wel veranderd is, is de optie om gebruik te maken van een lening bij de coöperatie om voldoende leveringscertificaten te bemachtigen wanneer zij zelf over onvoldoende financiële middelen beschikken. De lening had in het oorspronkelijke voorstel een looptijd van 10 jaar met een rentepercentage.

In het aangepaste voorstel wordt de looptijd verlengd tot 12 jaar en wordt er geen rente over gerekend. Daarbij wordt de aflossing in de eerste 8 jaar gekoppeld aan de contante nabetaling van FrieslandCampina. Dit houdt in dat er, wanneer het zuivelconcern goed presteert, sneller kan worden afgelost. Na een periode van 8 jaar wordt het overige bedrag lineair afgelost.

Financiering op een later moment
In principe kunnen leden slechts eenmalig de ledencertificaten en ledenobligaties inruilen voor leveringscertificaten, maar dit resulteerde in een aandachtspunt in groeimogelijkheden. Zo wordt later nog beslist of melkveebedrijven die al voldoende ledenfinanciering hebben op een later moment in te kunnen zetten om leveringscertificaten aan te schaffen als hun melkproductie is gegroeid. De ledenraad besluit in september 2022 of de situatie op de interne markt het toelaat om vaste ledenobligaties in te zetten via verkoop om leveringscertificaten te financieren voor groeiers.

Coöperatief oplossen verhandelbaarheid vrije ledenobligaties
Ook in het coöperatief oplossen van de verhandelbaarheid van ledenobligaties vrij, is meer duiding gekomen in het nieuwe voorstel. Vrije Ledenobligaties die tijdens de handelsdagen niet worden verhandeld, worden volgens het plan gezamenlijk opgekocht door de leden en omgezet in vaste obligaties. De leden van de coöperatie gaven hierbij aan deze conversie wel te willen beheersen tot een bepaald plafond.

Het voorstel is nu het coöperatie omzetten van vrije ledenobligaties naar vast op handelsdagen te beperken tot maximaal 3 keer in een periode van 2 opeenvolgende jaren. In die periode kan er maximaal voor €75 miljoen worden omgezet, oftewel €25 miljoen per handelsdag. Als het maximum wordt bereikt, kijkt het bestuur naar andere opties om te voorkomen dat de markt vastloopt.

Leden die dit jaar vrije ledenobligaties kopen op de interne markt en deze ook gebruiken om leveringscertificaten te kopen, ontvangen een premie van 2%. Zo wil FrieslandCampina het inruilen van vrije ledenobligaties stimuleren om druk op de interne markt te verlichten. Deze premie is met name interessant voor leden die al over voldoende ledenfinanciering beschikken. Leden die een tekort hebben, kunnen een lening aangaan.

Reserveringsbeleid
Op het reserveringsbeleid gaven leden gemengde feedback, zo zegt David Tillmanns, Director Corporate Treasury. "Een aantal leden wilde juist een hogere contante nabetaling en andere leden waren juist voor een hoger percentage naar de algemene reserve om zo de onderneming te versterken." In het nieuwe voorstel blijft de verdeling zoals in het oorspronkelijke voorstel: dit houdt in dat 60% van de nettowinst naar de algemene reserve en 40% wordt contante nabetaling.

Verdere proces van het voorstel
Het aangepaste voorstel wordt komende maandag (31 mei) via een webcast aangeboden aan de leden. Deze is ook later terug te kijken. Vervolgens wordt er per district nog de mogelijkheid gegeven voor het bijwonen van informatiebijeenkomsten wanneer daar behoeften aan is.

De besluitvorming staat nog altijd gesteld op 16 juni. Dan wordt door de ledenraad besloten of het voorstel wordt goedgekeurd. FrieslandCampina heeft zelf veel vertrouwen dat het voorstel door de raad komt. "We gaan met een goed gevoel richting de besluitvorming. We hebben goed naar onze leden geluisterd en ik ben ervan overtuigd dat we hiermee het voorstel nog beter hebben gemaakt. Het gros van de districten is blij met het proces. Niet 100% gaat voor stemmen, maar we zijn vol vertrouwen dat het voorstel een meerderheid van tweederde haalt", aldus Tanis.  

boerenbusiness.nl

Chanti Oussoren

Redacteur bij Boerenbusiness die zich verdiept in de markten van zuivel, varkens(vlees) en voer.
In tijden als deze houden we je graag op de hoogte van objectieve en transparante marktinformatie, aangevuld met heldere prijzen en noteringen. Daarom haal je deze maand meer uit jouw gratis Boerenbusiness Account. Je krijgt van ons in de maand juli 10 gratis premium-artikelen cadeau. Meld je aan
Regenradar
Powered by Agroweer

Nieuws Zuivel

Friso blijft in handen van FrieslandCampina

Analyse melk

FrieslandCampina bevrijdt zich van Duitse last

Nieuws Overname

FrieslandCampina doet Duitse tak van de hand

Nieuws FrieslandCampina

FrieslandCampina vangt bot met verkoop Friso

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief