Shutterstock

Nieuws Rabo Carbon Bank

Eerste boeren krijgen geld voor koolstofcredits

18 November 2021 - Linda van Eekeres - 5 reacties

Rabo Carbon Bank begint met een pilot van drie jaar in het westelijk veenweidegebied, waarbij boeren betaald krijgen voor koolstofcredits. Het is de eerste proef van de koolstofbank op Nederlandse bodem. In de zomer lanceerde Rabo Carbon Bank al een pilotproject in Amerika

Met deze proef valt er volgens de koolstofbank op twee manieren klimaatwinst te boeken. Ten eerste wordt koolstof in landbouwbodems vastgelegd. Door compost toe te voegen aan de bodem of niet meer te ploegen, verbetert de bodem en legt die meer koolstof vast. In potentie wordt er daarmee in Nederland tot 1 Mton CO2 bespaard, stelt de Rabo Carbon Bank. Bovendien kunnen boeren hun uitstoot verminderen, bijvoorbeeld door minder fossiele brandstof en kunstmest te gebruiken of – specifiek in veenweidegebieden – het waterpeil te verhogen. De gerealiseerde klimaatwinst wordt berekend en verhandeld in de vorm van koolstofcredits.

Voor de proef waar acht tot tien boeren aan meedoen, wordt samengewerkt met Wij.land dat landbouwpilots faciliteert. Directeur Daniëlle de Nie: "In het project staan leren en experimenteren centraal. Veen, klei of zand, het één houdt meer koolstof vast dan het ander. En de ene maatregel zal beter werken, tegen minder kosten, dan de ander." In 2021 zijn grondmonsters genomen en in 2024 gebeurt dat weer om te bepalen of er extra koolstof in de bodem is vastgelegd. Ook rekent Wij.land. met een klimaatmodel uit wat de broeikasgasuitstoot was toen de boeren begonnen met regeneratieve landbouw, staat te lezen op haar website.

De kosten voor monitoring worden gedragen door Wij.land en Rabo Carbon Bank. De brutoprijs is €45 per ton waarvan €40 per ton CO2 equivalent uitbetaald wordt aan de boer, aldus Wij.land. De prijs staat voor drie jaar vast. De helft van de verwachte (gemodelleerde) emissiereductie wordt vooruitbetaald, in drie jaarlijkse betalingen. Aan het eind van het project vindt een eindafrekening plaats op basis van enerzijds de werkelijk vastgelegde hoeveelheid koolstof in de bodem en anderzijds de uitkomsten van het gevalideerde model. Rabo Carbon bank garandeert de afname van de (toekomstige) credits door nu al kopers te zoeken en te contracteren. 

De credits kunnen een belangrijke rol spelen in de financiering van de landbouwtransitie, stelt de Rabo Carbon Bank. Bosch: "Sommige aanpassingen, zoals een kruidenrijk grasland en een gezondere bodem, leveren na een aantal jaar ook echt meer geld op voor de boer. De vergoeding voor de koolstofcredits helpt de boeren om deze investeringsperiode te overbruggen."

De Rabo Carbon Bank is in maart van dit jaar opgericht. Directeur Barbara Baarsma vertelde in de studio van Boerenbusiness over de plannen.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Linda van Eekeres

Linda van Eekeres is meeschrijvend eindredacteur. Zij focust zich vooral op macro-economische ontwikkelingen en de invloed van de politiek op de agrosector.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
5 reacties
Abonnee
Insider 18 November 2021
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/melk/artikel/10895258/eerste-boeren-krijgen-geld-voor-koolstofcredits]Eerste boeren krijgen geld voor koolstofcredits[/url]
Hopelijk zijn die weeral niet in de luren gelegd door de industrie, maar ik vrees.

De rest van deze reactie is verwijderd vanwege het overtreden van de forumregels: reclame.
Abonnee
Ronald Akkerman 18 November 2021
CO2 vastlegging in de bodem (toename) moet toch in eerste instantie worden afgetrokken van de emissies van de betreffende boerderij? Of moeten de afnemers van dergelijke melkveehouders (voorbeeld) straks elders de "carbon credits" inkopen om de emissies van de melk (voorbeeld) te compenseren. In hoeverre neemt deze vastlegging structureel toe? Of is het een kwestie van vastlegging tijdens de reis "terug naar gezonde" bodem en vanaf dat moment komt er een keer een equilibrium waarbij geen extra CO2 meer wordt vastgelegd. Hoe permanent is dergelijke vastlegging eigenlijk. Een heleboel vragen, waardoor wij als zuivel producent ons beslist niet gaan wagen aan deze vorm van "green washing".
René van Druenen 18 November 2021
Er bestaan al enige tijd door de Stichting Nationale Koolstofmarkt geborgde nationale koolstofcertificaten die beschikbaar zijn via www.platformco2neutraal.nl (oorspronkelijk met een subsidie van het rijk van ruim 400.000 euro onder de naam koolstofbank () opgericht, uiteenlopend van de vermindering van de koolstofuitstoot in veenweidegebieden tot vastlegging van CO2 in hout en in de bodem onder blijvend grasland; en er komen nog steeds nieuwe methodes bij). Het wiel wordt niet alleen alweer helemaal opnieuw uitgevonden, maar ook met minder aantrekkelijke voorwaarden: opbrengst vooralsnog 75 euro per ton CO2, waarschijnlijk oplopend richting 100 euro; jaarlijkse vooruitbetaling van 80% voor om te beginnen 12 jaar vast. Verder werkt de Rabo Carbon Bank met een commissie (van ik dacht 10% want commercieel), niet-commerciële stichtingen brengen daarentegen alleen maar daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening, etc.
Oh ja: en in een veenweidegebied als de Krimpenerwaard wordt de komende jaren 2250 ha natuur gerealiseerd (bomen>hout...), andere veenweidegebieden zullen volgen...
Abonnee
Insider 19 November 2021
Maandag as komen de warranten vrij van het aandeel NETZ op Toronto.
Heel waarschijnlijk wordt het een prima dag om voordelig in te stappen. Doe het gestaffeld.
komt de prijs op of rond 10 CAD, niet twijfelen.

Wij zijn 4 maand terug ingestapt aan 5 CAD.

CO2 rechten staan nog maar aan het begin van een felle run up.
Abonnee
kempenboer 20 November 2021
Ronald Akkerman schreef:
CO2 vastlegging in de bodem (toename) moet toch in eerste instantie worden afgetrokken van de emissies van de betreffende boerderij? Of moeten de afnemers van dergelijke melkveehouders (voorbeeld) straks elders de "carbon credits" inkopen om de emissies van de melk (voorbeeld) te compenseren. In hoeverre neemt deze vastlegging structureel toe? Of is het een kwestie van vastlegging tijdens de reis "terug naar gezonde" bodem en vanaf dat moment komt er een keer een equilibrium waarbij geen extra CO2 meer wordt vastgelegd. Hoe permanent is dergelijke vastlegging eigenlijk. Een heleboel vragen, waardoor wij als zuivel producent ons beslist niet gaan wagen aan deze vorm van "green washing".
juist. ik vraag me ook af of je dan ook "CO2 boete "of zo moet terugbetalen als je weiland omploegt of bomen kapt voor op te stoken?
U kunt niet meer reageren.

Wat doen de actuele melkprijzen?

Bekijk en vergelijk het
in de Melkprijsvergelijker

BB TV Erik Jan van Huet Lindeman

'Carbon Credits juist nu interessant voor een boer'

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden