Shutterstock

Nieuws Melk

Wakker Dier vindt welzijn koe te weinig verbeterd

8 December 2021 - Klaas van der Horst

Van een serie onderzochte veehouderijtakken toont de melkveesector de minste vooruitgang op dierenwelzijn. Dit constateert actiegroep Wakker Dier naar aanleiding van een ongeriefanalyse, die is opgesteld door Wageningen Livestock Research. Wakker Dier gaf opdracht voor het opstellen van deze analyse en wil de bevindingen volgend jaar gebruiken voor een publiekscampagne.

"Voor vleeskippen, kalveren en varkens is het leven de afgelopen tien jaar beter geworden door verbeterde wetten en supermarkteisen. Voor melkkoeien niet", stelt Anne Hilhorst van Wakker Dier. "Nederland laat de koeien aardig in de kou staan." Hilhorst realiseert zich dat de melkveesector veel energie moet steken in het oplossen van milieuproblemen, maar wil niet dat dit ten koste gaat van het dierenwelzijn. "Het is belangrijk dat ook voor melkvee echte vooruitgang wordt geboekt. Voor de publiekscampagne willen we daarom insteken op bestrijding van veelvoorkomende aandoeningen, zoals mastitis en klauwproblemen."

Rapport: Meer weidegang en concepten helpen
Het rapport van Wageningen UR is relatief gematigd van toon. Het is niet dat er geen verbeteringen mogelijk en nodig zijn, maar 'overall kenmerkt de melkveehouderij zich als een sector waarin de trends qua schaalvergroting, productieniveau en certificering doorzetten'. "Grote ontwikkelingen qua ongerief ontbreken", wordt geconcludeerd. Van de geïdentificeerde trends zijn volgens de onderzoekers de meeste gunstig voor de dieren, ingegeven door eisen van concepten en technische vernieuwing. De belangrijkste trendbreuk is de omkering van de negatieve trend in weidegang naar een positieve. Hilhorst tekent hierbij aan dat in de concepten relatief veel aandacht uitgaat naar milieu en weinig naar dierenwelzijn. 

Voor de onderzoekers van WUR overheerst eigenlijk in alle sectoren het positieve. "De grootste gemeenschappelijke deler van het resultaat van de analyses is dat de mate van ongerief een gunstige trend vertoont." Bij melkvee ontbrak wel een sprong, zoals in de pluimvee-, kalver- en varkenssectoren. Dit kan ook deels met de peildatum te maken hebben. De onderzoekers van de WUR leunen sterk op data uit 2018. Toen stonden concepten als PlanetProof en ook het 'Beter voor'-programma van Albert Heijn nog in de kinderschoenen.

Belangrijke problemen
Belangrijke problemen in de melkveehouderij zijn er nog wel met klauwaandoeningen en uierontsteking, zaken die regelmatig voorkomen en veel aandacht vragen. Hier wil Wakker Dier vooral op insteken. De trend naar meer weidegang, ruimere stallen en betere vloeren helpt om verbetering aan te brengen. Ook de opkomst van verdergaande keurmerken speelt een belangrijke rol, met name het Beter Leven-keurmerk, zo geven de onderzoekers aan.

Voor poot- en klauwaandoeningen bestaat in Nederland geen goed
monitoringssysteem, zo constateert de WUR. Op dat gebied is verbetering mogelijk. Duidelijk is dat er aanzienlijke variatie bestaat tussen de bedrijf onderling als het gaat om deze problematiek. Veel bedrijven hebben nog harde en gladde vloeren, maar die worden in toenemende mate voorzien van een rubber toplaag of anti-slipprofiel. Uierontsteking is een ander veelvoorkomend probleem. Het overkomt jaarlijks 25% tot 33% van de dieren in klinische (direct waarneembare) vorm. Daarnaast zorgt het scheiden van moederkoe en kalf voor ongerief en kalversterfte. Huisvesting van kalveren in eenlingboxen snel na de geboorte is tevens aan te merken als een bron van ongerief, zo wordt gesteld.

Schaalvergroting is niet automatisch negatief, terwijl de trend naar meer automatische melksystemen als overwegend positief is te duiden voor de koeien. 

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Klaas van der Horst

Klaas van der Horst is een gedreven volger van de zuivelmarkt en alles wat daarmee te maken heeft. Hij zoekt het nieuws en interpreteert de ontwikkelingen.
Regenradar
Powered by Agroweer

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden