Eerst nieuw onderzoek

Mesdagfonds wil stop op nieuw mestbeleid

24 April 2017 - Esther de Snoo - 2 reacties

De Stichting Mesdag-Zuivelfonds roept Tweede Kamerleden op om niet verder te praten over een nieuw mestbeleid. De stichting wil eerst onderzoek doen naar de ecologische normstelling van oppervlaktewateren. 

De Tweede Kamer zal op 18 mei debatteren over het toekomstig mestbeleid en de invulling van het 6e Actieprogramma Nitraatrichtilijn. 

Aanwijzigingen voor wisselend gedrag van overheden

Goede kwaliteit grond- en oppervlaktewater
Het uitgangspunt van het nieuwe mestbeleid is een ecologische goede kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. Het Mesdagfonds zegt aanwijzigingen te hebben dat de overheden te wisselend omgaan met de normen voor grond- en oppervlaktewater. 

Lokale overheden zouden regelmatige hogere natuurdoelen opleggen aan de land- en tuinbouw dan aan de natuurgebieden. 

Veel strengere normen
De waterschappen in West-Nederland hanteren bijvoorbeleld veel strengere normen dan de landelijke richtlijn. Diverse waterschappen eisen een hogere nutrientennorm voor land- en tuinbouwgebieden dan voor de natuurgebieden zelf. Dit zou ook gelden voor de 13 Natura 2000-gebieden. De ecologische doelen voor deze gebieden zijn lichter dan de landelijke streefnorm. 

Bizar
Het Mesdagfonds noemt dit een bizarre en ongewenste situatie. De stichting roept de Tweede Kamer op om niet eerder in debat te gaan, maar om eerst helderheid te krijgen over de normstelling van grond- en oppervlaktewater in Nederland. Ook is er, volgens de stichting, onvoldoende zicht op de redenen waarom de waterkwaliteit al zo'n 10 jaar niet meer verbeterd is. Ondanks het feit dat er ongeveer 30 procent minder mest, zowel stikstof als fosfaat, op het land terecht komt. 

De landbouw overschrijdt de normen

De juiste toepassing van de normen is cruciaal voor het Nederlandse mestbeleid. Op basis van de strengere normering voor boerenafwateringen rapporteren het PBL en de Nederlandse overheid (ministerie I&M) aan Brussel dat de landbouw de normen overschrijdt. Bij natuurlijke wateren is ook een geringere overschrijding.

Forse opgave
De aanleiding voor de oproep is het debat op 18 mei. Ook het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) 'Evaluatie Meststoffenwet', dat vorige maand is verschenen, heeft invloed. In dat rapport wordt beschreven dat het mestbeleid al jaren niet meer effectief genoeg is. Het PBL geeft aan dat er voor een aantal gebieden in Nederland een forse opgave ligt voor de land- en tuinbouw om de waterkwaliteit te verbeteren. 

Het bestuur van de stichting bestaat uit Jan Cees Vogelaar, Lubbert van Dellen en melkveehouder Jan Eggenkamp. Zij richten zich vooral op de ondersteuning van  projecten, die de kwaliteit van melk verbeteren en de kwaliteit van het totale veehouderijsysteem.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
2 reacties
Fier 24 April 2017
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/mest/artikel/10874238/Mesdagfonds-wil-stop-op-nieuw-mestbeleid]Mesdagfonds wil stop op nieuw mestbeleid[/url]
En weer worden we bedonderd. Daar worden we dus aan getoetst. Hoe oneerlijk kan het zijn! De niet platteland inwoners bepalen hoe het moet werken in het platteland. Roepen zonder eerlijke kennis. Hopelijk kunnen de formatie partijen beter kijken naar Duurzaamheid en Economie die het platteland al bijdraagt. En al veel verder is dan politici de niet plattelands inwoner doet laten geloven. Eindelijk eens realiteit zonder teveel emotie, daar komt dit land economisch niet verder mee en raken we achterop.
Concludeur 24 April 2017
Zolang de opkomst bij waterschapsverkiezingen zo laag zijn moet iedere boer kappen met janken want zo laat je over je beslissen.
beekhuis 24 April 2017
In elk waterschap zitten mensen op geborgde zetels. Naar mijn beleving vind er veel te weinig aansturing van deze mensen plaats. Ik weet wel: ze zitten er zonder last of ruggespraak, maar dat wil nog niet zeggen dat je geen gezamelijke thema s kunt formuleren. De slagkracht zou vele malen groter kunnen zijn. Een zaak die ook op ons af komt is de herziening van het belastingstelsel voor de waterschappen. Er leven gedachten om met een of twee vervuilingseenheden per ha. te komen. Dan gaat het al snel om duizenden euro s per bedrijf . Zelf heb ik sterk het idee dat het rapport van het planburo voor de leefomgeving hier als voorzet dient. Je schetst eerst het beeld dat de oppervlaktewaterkwaliteit volstrekt niet deugd, vervolgens kun je dan gaan heffen omdat lang niet aan de normen wordt voldaan, en te lange lest zal er wel een mogelijkheid komen gedeeltelijk onder de heffing uit te komen met allerlei inspanningen. Ondertussen zit je wel in de tang. Om het plaatje compleet te maken versoepel je de normen in natuurgebieden gewoon zodat die al voldoen en geen heffing krijgen. Dus ik zou zeggen geborgde mensen: uit het pluche, er is veel werk aan de winkel.
U kunt niet meer reageren.

Bekijk en vergelijk zelf prijzen en koersen

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden