Mestbeleid

LTO en minister snel om tafel over nieuw mestbeleid

Nieuws Mest

LTO en minister snel om tafel over nieuw mestbeleid

Nog deze maand gaan belangenbehartigingsorganisatie LTO Nederland en landbouwminister Carola Schouten in gesprek over de contouren van het nieuwe mestbeleid. LTO verlangt naar minder middelvoorschriften, meer vertrouwen en naar keuzevrijheid van de minister.
7 Oktober 2020
Belangenbehartiging krijgt buikpijn van mestplan

Achtergrond Mestbeleid

Belangenbehartiging krijgt buikpijn van mestplan

Veel belangenbehartigers hebben gereageerd op de nieuwe mestbeleid van landbouwminister Schouten. De reacties liegen er niet om. De vrijwel altijd correcte NAJK neemt de term 'schijtbeleid' in de mond, terwijl Cumela vreest voor het einde van de mestdistributie in Nederland. Een ding staat als een paal boven water: het ministerie heeft de lobby links laten liggen.
10 September 2020
'Schouten blundert met het nieuwe mestbeleid'

Interview Johan Mostert

'Schouten blundert met het nieuwe mestbeleid'

Johan Mostert, voorzitter van de sectie meststoffendistributie bij Cumela, vindt dat landbouwminister Carola Schouten met het nieuwe mestbeleid een politieke blunder begaat. Het plan staat volgens hem haaks op de eerder geschetste principes van kringlooplandbouw.
9 September 2020
Sector onthutst over nieuw Haags mestbeleid

Nieuws Mestbeleid

Sector onthutst over nieuw Haags mestbeleid

Kort na het afschieten van de veevoermaatregel komt landbouwminister Carola Schouten met een reeks mestmaatregelen op de proppen die ze het komende decennia wil invoeren. De ochtend na de Kamerbrief moet de sector de plannen nog laten bezinken, zo leert een rondgang.
9 September 2020
Schouten: 'Mestbeleid invoeren duurt 10 jaar'

Nieuws Mest

Schouten: 'Mestbeleid invoeren duurt 10 jaar'

Landbouwminister Carola Schouten verwacht dat het nog minstens 10 jaar duurt voordat het door haar gewenste mestbeleid is ingevoerd. Zij rekent op een toename van mestbewerking, in combinatie met stalaanpassingen. Als voorbeeld kijkt Schouten naar de pluimveehouderij, met de centrale mestverwerkingsfabriek in Moerdijk.
9 September 2020
Intensieve veehouders de klos in mestplan Schouten

Nieuws Mestbeleid

Intensieve veehouders de klos in mestplan Schouten

Landbouwminister Carola Schouten wil het mestbeleid in ons land drastisch veranderen en vindt de huidige gang van zaken te fraudegevoelig. Ze wil daarbij toe naar een twee-sporen mestbeleid. Of een veehouderijbedrijf is grondgebonden. Zo niet, dan moet alle mest verplicht verwerkt worden wat verstrekkende gevolgen voor veel veehouders heeft. Een nieuw mestbeleid vraagt om 'ingrijpende keuzes', zo schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.
8 September 2020
Verplichte rijenbemesting in maïs van de baan

Nieuws Derogatie

Verplichte rijenbemesting in maïs van de baan

Voortschrijdend inzicht op het ministerie van LNV heeft er toe geleid dat de aangekondigde verplichting tot rijenbemesting met drijfmest in maïsteelt van de baan is. Er voor in de plaats komt een uitbreiding van het uitverbod tot 1 april bij maïsteelt op zand-en lössgrond.
18 Mei 2020
Belangrijke wijzigingen in mestbeleid voor akkerbouw

Nieuws Mest

Belangrijke wijzigingen in mestbeleid voor akkerbouw

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), heeft de Tweede Kamer maandag 18 mei middels een Kamerbrief ingelicht over de actualiteiten rondom het mestbeleid. Hierin is belangrijk nieuws voor de akkerbouw opgenomen. Zo is een verplichte groenbemester na de aardappelteelt op zandgrond niet langer verplicht. Telers op klei moeten maatregelen nemen tegen afspoeling.
18 Mei 2020

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief