Van Dam over mestfraude

Boer is aan zet voor verbetering waterkwaliteit

9 Mei 2017 - Esther de Snoo

De inzet van de sector is noodzakelijk om de waterkwaliteit te verbeteren. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Martijn van Dam dinsdag (9 mei) in een brief aan de Tweede Kamer. Hij reageert daarmee op het syntheserapport Evaluatie Meststoffenwet 2016 van het PBL, waarin grootschalige mestfraude aan de kaak wordt gesteld.

Volgens het ministerie speelt mestfraude zich af in alle schakels van de mestketen en door het hele land. 'De exacte omvang van de mestfraude is niet bekend', schrijft Van Dam. Ondanks alle maatregelen, die mestfraude tegen moeten gaan, en het aanscherpen van de gebruiksnormen, verbetert de waterkwaliteit in de zuidelijke veehouderijgebieden niet.

In het zuidelijk veehouderijgebied is sprake van overbemesting

Sector heeft zelf een rol
De Staatssecretaris benadrukt daarom dat de sector zelf ook een rol heeft en de naleving van de regels zelf zullen moeten verbeteren. Vooral in de regio's waar de kans op verhoogde uitspoelig van nitraat in het grondwater het grootst is, is de inzet van de sector noodzakelijk om de waterkwaliteit te verbeteren. 

Van Dam wil de invulling van het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn aangrijpen om in overleg met de betrokken partijen de handhaving van de bestaande regels te verbeteren.

Overbenutting van fosfaat en stikstof
Uit berekeningen van het PBL en Wageningen UR blijkt in het zuidelijke veehouderijgebied sprake is van een overbenutting van stikstof tussen de 104 en 128 procent. Voor fosfaat is dat 108 tot 129 procent. Volgens de auteurs van het rapport kan deze bandbreedte worden beschouwd als het voorkomen van mestfraude.

De Staatssecretaris concludeert dat in slechts een deel en in bepaalde gebieden overbemesting de reden kan zijn dat de waterkwaliteit niet is verbeterd en soms zelfs is verslechterd. Het PBL berekende dat de eerder genoemde overschrijding leidde tot 5 à 30 milligram per liter extra nitraat in het bovenste grondwater. Volgens Van Dam wijst deze informatie erop dat de overschrijding van de gebruiksnorm, als gevolg van mestfraude, de oorzaak is dat de waterkwaliteit beperkt is verbeterd en in sommige gebieden verder is verslechterd.

Maatregelen tegen mestfraude
Van Dam somt de maatregelen op die sinds 2014 genomen zijn om mestfraude tegen te gaan: 

  • Verbeterde registratie van mestopslagen sinds 2016;
  • Standaar Bibob-toets voor nieuwe mestintermediairs;
  • Extra aandacht voor mesttransporten met extreem hoge gehaltes;
  • Verplichte AGR/GPS-apparatuur voor transportmiddelen van vaste mest sinds 2017;
  • Verplichte monstername van vaste mest door een onafhankelijk monsternemer per 1 oktober 2017.
Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
Regenradar
Powered by Agroweer

Nieuws Mest

Nieuwe boerencoöperatie daagt mestregelgeving uit

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden