5 vragen aan Hans Verkerk

'Saksen-Anhalt interessant voor mestafzet'

1 Juni 2017

In de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt zijn veel arme schrale zandgronden en is weinig eigen veehouderij. De akkerbouwers hebben veel behoefte aan organische stof in de bodem. De plek voor Nederlandse mestexporteurs om zaken te doen.

De pop-up redactie van Boerenbusiness interviewt Hans Verkerk, secretaris meststoffendistributie bij brancheorganisatie Cumela over de kansen voor Hollandse mestafzet in deze Duitse deelstaat.

Wat maakt Saksen-Anhalt interessant voor mestafzet?
'Saksen-Anhalt is interessant voor dierlijke mestafzet, omdat de deelstaat veel grote akkerbouwgebieden kent. De veehouderij daarentegen is relatief klein. Dit maakt dat de deelstaat een grote mestbehoefte heeft. Daarbij is Saksen-Anhalt, qua transportafstand, goed bereikbaar. Binnen een afstand van 500 kilometer kunnen duizenden hectares bediend worden met diverse mestproducten.'

Het akkerbouwpotentieel is hier enorm 

Is Saksen-Anhalt interessanter dan de deelstaten die grenzen aan Nederland?
'Qua transportafstand is Saksen-Anhalt misschien verder. Echter, de regelgeving hier is minder streng dan bijvoorbeeld in Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen. Deze deelstaten hanteren strenge importcriteria, wegens gevallen van mestfraude en mestdumpingen in het verleden. Sleeswijk Holstijn is, qua akkerbouwareaal, misschien nog wel interessanter, alleen kent deze deelstaat wel een grote veehouderij.' 

Welke mestbehoefte hebben akkerbouwers in deze deelstaat?
'Saksen-Anhalt wordt veelal gekenmerkt door arme schrale zandgronden en daarom hebben akkerbouwers veel behoefte aan organische stof in de bodem. Zeker omdat de deelstaat wordt gekenmerkt door een vrij droog landklimaat. Dierlijke mest is een prachtig 'alles-in-één'-product om het organische stofgehalte in de bodem op peil te houden of aan te vullen. Daarbij beschikt dierlijke mest over vruchtbare micronutriënten. In tegenstelling tot stikstof en organische stof hebben akkerbouwers hier minder behoefte aan fosfaat. Dat is namelijk voldoende in de bodem aanwezig. Ik verwacht daarom dat er vooral mogelijkheden liggen voor de export van onbehandelde kippenmest. Zo'n 6 tot 7 jaar geleden ging alle geïmporteerde mest naar de landbouw. Ik verwacht dat momenteel ongeveer de helft van de import de biovergister ingaat. Vanwege afgebouwde subsidies zijn de vergisters redelijk verzadigd. Daarom verwacht ik dat de extra mestruimte uit de landbouw moet komen.'

Het moeilijkste is de eindlogistiek 

Wat zijn de grootste uitdagingen hier?
'De transport is een uitdaging en dan met name de eindlogistiek. De afstand van de afslag van de snelweg tot de kopakker is cruciaal en kost vaak de meeste tijd. Afgelegen gebieden, ver van de snelweg, zijn moeilijk bereikbaar en daardoor minder interessant. Ook de retourvracht is een uitdaging. Voeder en levensmiddelen zijn vaak uitgesloten als retourvracht. Stro en biogas zijn voorbeelden die wel geschikt zijn om mee terug te nemen naar Nederland.'

Welke tips heeft u voor mestexporteurs die zaken in Duitsland willen doen?
'Zoek een contactpersoon die het gebied kent, de taal spreekt en kan helpen met wet- en regelgeving. Inventariseer vervolgens welke behoeftes de akkerbouwers hebben. Op basis daarvan kan gericht gezocht worden naar geschikte mestproducten. Zorg ervoor dat afspraken altijd worden nagekomen en dat de juiste gehaltes worden geleverd. Daar staan de Duitsers immers op. Het verschil kan worden gemaakt door naast mest ook advies te leveren. Daarmee bedoel ik vraaggestuurd werken en problemen oplossen in plaats van alleen maar leveren. Als wij Nederlanders daar in slagen, liggen hier prachtige kansen.'


Over Saksen-Anhalt
Saksen-Anhalt is een deelstaat in het midden van Duitsland, met een oppervlakte van 20.447 km² en 2.244.577 inwoners per einde 2007. De hoofdstad is Maagdenburg. Het is een landbouwintensieve regio en grenst aan Nedersaksen. Het ligt circa 500 kilometer vanaf de Nederlandse grens. Vooral in het midden en noorden is veel landbouw te vinden, op de Börde en in de Altmark.

Pop-up redactie
De ‘pop-up redactie’ van Boerenbusiness doet deze week verslag vanuit de deelstaat Saksen-Anhalt (Oost-Duitsland). Daar onderzoekt zij de exportmogelijkheden van Nederlandse mest naar die landbouwregio. De ‘pop-up redactie’ bezoekt onder meer Duitse akkerbouwers en volgt Nederlandse mestverwerkers en –exporteurs.

Biedt de lokale afzetmarkt van deze landbouwintensieve regio kansen voor de export van Nederlandse mestproducten? En op welke mestproducten zitten de Duitse akkerbouwers te wachten en aan welke voorwaarden moeten die voldoen? Alle artikelen over deze handelsmissie zijn hier te vinden.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
boerenbusiness.nl

Wouter Baan

Wouter Baan is redacteur voor Boerenbusiness en focust zich op zuivel, varkens en vleesmarkten. Ook volgt hij de (bedrijfs)ontwikkelingen binnen de agribusiness en interviewt hij CEO’s en beleidsmakers.
Regenradar
Powered by Agroweer

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox