Interview Hans Verkerk

Moet je grasland nu al willen bemesten?

13 Maart 2020 - Chanti Oussoren

Het uitrijdseizoen voor mest is ondertussen al weer een paar weken begonnen, maar vanwege de vele regenval is de start teleurstellend. Hans Verkerk, secretaris meststoffendistributie van Cumela geeft zijn blik op de mestmarkt. Hij vraagt zich daarbij af of het überhaupt zinvol is om voor half maart al mest uit te rijden op grasland.

Kunnen we in vergelijking met voorgaande jaren spreken van een moeizame start op de mestmarkt?
"Het is heel nat en dat is natuurlijk erg vervelend. De temperatuur is daarentegen hoger dan normaal. Meestal wordt er in deze periode van het jaar mest uitgereden, maar nu is dat moeilijk. Op bepaalde granen kan er maar een bepaalde periode mest worden uitgereden, daarna kan de mest op bijvoorbeeld de tarwe niet meer terecht. Het is voor deze gewassen belangrijk om op tijd te beginnen met het uitrijden van mest en dat lukt nu niet. Voor het uitrijden van mest op grasland is het een ander verhaal. Moet je grasland echter wel bemesten voor 15 maart vraag ik mij af. Er zijn namelijk onderzoeksresultaten die erop duiden dat dit niet leidt tot een meerwaarde. Daarbij zal het gras er door de zachte winter rond 15 maart sowieso al veel hoger zijn. Er is al met al enigszins sprake van een moeizame start maar er is geen reden tot paniek. De landbouwsector is altijd afhankelijk van het weer en na het natte weer komt er vanzelf weer droger weer aan."

Er wordt gesproken van  overvolle mestopslagen, dit valt dus wel mee?
"Vorige week hebben wij het hier nog over gehad met het bestuur. Her en der zullen de mestopslagen best wat vol zitten. Voornamelijk in de ontvangstgebieden raken de opslagen redelijk vol. Echter zijn er lokaal nog wel mogelijkheden om mest op te slaan. Het is niet zo dat er nergens meer opslag te vinden is. Er zitten alleen wel extra kosten verbonden wanneer de mest elders dient te worden opgeslagen. Deze kosten komen voornamelijk voort uit extra kosten van het transporteren van de mest en uit het bedrag dat betaald dient te worden voor de opslag."

Er is nog wel opslagruimte te vinden

Hans Verkerk

De vollere mestopslagen drukken wel op de mestmarkt. Hoe is de drukverdeling onder varkens- en rundveehouders?
"De druk wat betreft opslagcapaciteit zit hem in het algemeen vooral onder de rundveehouders. De varkenshouders hebben in principe meer opslagruimte, vaak zelfs wel voor meer dan een jaar. De melkveehouderij heeft minder opslagcapaciteit. Het afgelopen jaar werd het eind augustus ook heel nat. De koeien zijn daardoor wat eerder naar binnen gegaan en dat zorgt er voor dat de mestopslagen eerder vol zijn."

Kan het exporteren van mest zorgen voor verlichting?
"De mestexport is tegenwoordig zo groot dat er zelfs meer wordt geëxporteerd dan nodig is. De export trekt de markt vaak al wat leeg en het is niet zo dat er wordt geëxporteerd om evenwicht op de mestmarkt te bereiken. Het exporteren van mest is geen hele snelle oplossing. Voor de melkveehouder is het waarschijnlijk goedkoper om de mest dicht in de buurt op te slaan. Tenzij er een verwerkingsplicht van toepassing is. Dan zou de melkveehouder kunnen kiezen voor het scheiden van de mest en het afvoeren van de dikke fractie naar een composteerder. Het scheiden leidt tot 20% ruimte in de opslag en de verwerkingsverplichting is meteen ingevuld, dus 2 vliegen in een klap. Dan hoeft de melkveehouder aan het einde van het jaar niet alsnog de vervangende verwerkingsovereenkomsten te kopen."

Wat zijn de verwachtingen voor de mestexport van 2020?
"Wij gaan ervan uit dat er sprake is van een krimpende mestmarkt. Dit omdat het de melkveehouderij is gekrompen en ook het aantal varkens dit jaar zal gaan verminderen. Dat betekent ook dat er minder mest zal zijn en er minder mest geëxporteerd hoeft te worden. De meeste mest wordt al jaren geëxporteerd naar Duitsland. De aangescherpte Duitse mestwetgeving maakt het echter lastiger voor Duitse akkerbouwers om mest te ontvangen. Wel is er een toenemende vraag vanuit Frankrijk en door de jaren heen wordt er daar meer mest naar geëxporteerd. Voor de Nederlandse export maakt het in kilometers niet veel uit of de mest wordt geëxporteerd naar Oostelijk-Duitsland of naar Noord-Frankrijk."

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Chanti Oussoren

Redacteur bij Boerenbusiness die zich verdiept in de markten van zuivel, varkens(vlees) en voer.
Regenradar
Powered by Agroweer

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox