Rijksoverheid

Nieuws Mest

LTO en minister snel om tafel over nieuw mestbeleid

7 Oktober 2020 - 5 reacties

Nog deze maand gaan belangenbehartigingsorganisatie LTO Nederland en landbouwminister Carola Schouten in gesprek over de contouren van het nieuwe mestbeleid. LTO verlangt naar minder middelvoorschriften, meer vertrouwen en naar keuzevrijheid van de minister.

Dinsdagavond 6 oktober spraken de mestwetgevingspecialisten van LTO Nederland, Michael van der Schoot en Claude van Dongen, met de leden tijdens een webinar de contouren van het nieuwe mestbeleid door. Het is een vervolg op de herbezinning van het nieuwe mestbeleid. Dat proces is al een paar jaar bezig, in de aanloop naar het zevende Actieprogramma Nitraat.

De contouren die de minister in haar Kamerbrief van 8 september heeft geschetst, komen te weinig overeen met het nieuwe mestbeleid dat LTO Nederland graag ziet. Minister Schouten schetst 3 hoofdlijnen: volledig grondgebonden veehouderij waarbij geen mest hoeft te worden verwerkt, 100% mestverwerking voor niet-grondgebonden intensieve veehouderij en extra maatregelen voor kwetsbare gebieden waarin de waterkwaliteit (ondanks decennia van aangescherpte mestwetgeving) nog steeds niet wordt gehaald.

Minder middelvoorschriften
Weliswaar benadrukt Schouten in deze brief ook dat ze keuzevrijheid wil bieden aan verschillende agrarisch ondernemers, afhankelijk de manier waarop hun bedrijf is ingericht. Toch mist LTO Nederland die vrijheid. De meststromen worden volgens de belangenorganisatie in het plan van de minister van bovenaf aanbodgestuurd gekanaliseerd, waarbij de boeren zelf minder keuzevrijheid hebben dan nu het geval is over hoe en waar de mest wordt aangevoerd en afgevoerd.

Meer in het algemeen is LTO Nederland van mening dat er te veel middelvoorschriften en 'kalenderregels' blijven bestaan, terwijl op doelen moeten worden gestuurd. 1 dag eerder of later zaaien van een vanggewas moet geen rol spelen. De waterkwaliteit halen is het belangrijkste doel in het nieuwe mestbeleid, met name in de zandgebieden in Zuid-, Oost- en Noordoost-Nederland waar de nitraatrichtlijn nog steeds structureel is overschreden. "Geef ondernemers de keuzevrijheid hoe ze er zorg voor willen dragen dat ze deze doelen wel halen", benadrukten van Dongen en Van der Schoot.

Teeltverboden
Het is voor LTO Nederland echter een brug te ver als het voornemen om bepaalde teelten in de akkerbouwsector te verbieden (in gebieden waar de waterkwaliteit nog altijd niet wordt gehaald), wordt uitgevoerd. In de Kamerbrief wordt hier volgens LTO Nederland wel op gezinspeeld. Hierbij worden onder meer aardappelen en prei genoemd. 

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
5 reacties
Abonnee
melkert 7 Oktober 2020
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/mest/artikel/10889579/lto-en-minister-snel-om-tafel-over-nieuw-mestbeleid]LTO en minister snel om tafel over nieuw mestbeleid[/url]
apart dat LTO daar voor gevraagd worden, die spreken toch maar namens 25% van de boeren
Abonnee
jan 7 Oktober 2020
zeker apart
je zou toch denken dat er meer groepen meepraten
dit moet nog even voordat er nieuwe voorzitter{s{ komen bij de Lto
dan zadel je die op met wat je nu afspreekt
Abonnee
Hendrik 7 Oktober 2020
Ik zeg jullie: aan dit mestbeleid met LNV en LTO zit een luchtje........
Abonnee
ikke 8 Oktober 2020
Slim van die minister
Bij LTO doen ze lekker belangrijk en rennen de leden weg en bij de andere organisaties krijgt ze toch geen voet aan de grond .
misschien de tractors maar weer eens van stal halen
jaap 17 Oktober 2020
van bovenaf aanbodgestuurd gekanaliseerd

Kan iemand mij dat in werkend Nederlands uitleggen?
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox