boerenbusiness.nl

Alfred Jansen

Alfred Jansen is bestuurder veiligheid en pacht bij LTO Nederland, rentmeester en hij heeft een boerderij met kalveren en akkerbouw. In zijn opinies schetst hij de ontwikkelingen in de markt van agrarisch onroerend en dierrechten.

Opinie Alfred Jansen

Geef pachter plek in de pachtkamer

9 Augustus 2019

Opinie Alfred Jansen

Fosfaatrechten horen bij pachter en wel hierom

9 Juli 2019

Opinie Alfred Jansen

De pachter investeert, maar wie profiteert?

4 Juni 2019

Blog: Alfred Jansen

Wie is de Mol in politiek Den Haag?

9 Maart 2017

Blog: Alfred Jansen

Grondprijs gaat grote uitdagingen tegemoet

24 December 2016

Blog: Alfred Jansen

Waar doet gemis van derogatie het meeste pijn?

23 November 2016

Blog: Alfred Jansen

Varkens worden bedreigd door dierenactivisten

6 Juni 2016

Blog: Alfred Jansen

Kritisch over percelen bij gecombineerde opgave

2 Mei 2016

Column Alfred Jansen

Zorg om de kwaliteit van de Tweede Kamer

27 Maart 2016

Column Alfred Jansen

Bouwland maakt en breekt grondmarkt in 2015

1 Januari 2016

Column Alfred Jansen

Mestverwerking breekt groen plafond landbouw

7 September 2015

Column Alfred Jansen

Fosfaatrechten alleen effectief in alle sectoren

7 Juli 2015

Column Alfred Jansen

Agrarische grondmarkt staat op springen

9 Juni 2015

Column Alfred Jansen

Waterschap moet boer faciliteren in waterbeheer

11 Maart 2015

Column Alfred Jansen

Waterschap geen plek voor politiek gedoe

16 Januari 2015

Column Alfred Jansen

Toekomst voor Vion ligt in Nederland

18 November 2014

Column Alfred Jansen

Markten beschermen tegen Russisch roulette

22 Augustus 2014

Column Alfred Jansen

Agrarische marges bepalen de grondprijs

19 Mei 2014

Column Alfred Jansen

Loont het bezitten van een schouwpad?

14 Februari 2014

Column Alfred Jansen

Is maatschappij gebaat bij Nederlands vlees?

21 Januari 2014

Column Alfred Jansen

Succesvol kiezen uit boerderijen en partners

11 December 2013

Column Alfred Jansen

Beleggen in grond: je moet er verstand van hebben

8 November 2013

Column Alfred Jansen

Hoge agrarische grondprijs voor groot deel te verklaren

15 Augustus 2013

Column Alfred Jansen

Wordt het niet tijd voor Nationale Landbouwtop?

28 Juni 2013

Column Alfred Jansen

Boeren gaan 100.000 hectare natuur beheren

10 Mei 2013

Column Alfred Jansen

Zoveel kansen om geld te ontvangen voor natuur

12 April 2013

Column Alfred Jansen

Grondrechten beter dan dierrechten

4 Maart 2013

Column Alfred Jansen

Grond is te financieren, maar cash is king

21 Januari 2013

Column Alfred Jansen

Landbouwgrond een betere belegging dan de AEX

18 December 2012

Column Alfred Jansen

Natuurbeleid heeft stevige impact op grondmarkt

29 November 2012

Column Alfred Jansen

Wat is het beste: dure grond of hoge pacht?

1 November 2012

Column Alfred Jansen

Betoog banken over hoge grondprijs realistisch?

26 September 2012

Column Alfred Jansen

Vraag, aanbod en emotie op grondmarkt

23 Augustus 2012