Blog: Rowan van Drogen

Bijna 200 melkers mee in proces Bel Leerdammer

7 December 2017 - 2 reacties

Eind september hebben een aantal melkveehouders zich in een collectief verenigd. Zij konden zich niet vinden in de melkprijs die Bel Leerdammer in de periode van 2010 tot en met 2015 uitbetaalde. Het collectief is sindsdien gegroeid tot een groep van bijna 200 melkveehouders. Zij vorderen nu een betaling van het achterstallige melkgeld.

De vordering is gebaseerd op het standpunt dat de zuivelaar de melkveehouders een lagere prijs heeft betaald, dan de prijs die in eerste instantie met hen was afgesproken. In de periode van 2010 tot en met 2015 heeft Bel Leerdammer een melkprijspolitiek gehanteerd, waarbij de hoogte van de prijzen gebaseerd is op het gewogen gemiddelde bij een viertal andere zuivelverwerkers.

2,80

euro

te weinig betaald in 2015

Te weinig uitbetaald
Volgens het collectief, dat een onderzoek heeft ingesteld, heeft Bel Leerdammer elk jaar een te lage melkprijs uitbetaald. Dit loopt op van €0,25 in 2010 tot €2,80 in 2015 (per 100 kilo). Het jaarlijkse verschil volgt uit een door het collectief gemaakte berekening, welke is gebaseerd op de jaarlijks uitbetaalde melkprijzen van de 4 referentiebedrijven en de verwerkte hoeveelheden van die bedrijven. De vordering van het collectief overstijgt inmiddels de €10 miljoen.

Sinds 1 januari 2016 heeft Bel Leerdammer haar melkprijspolitiek gewijzigd. Vanaf dat moment wordt de hoogte van de melkprijs onder meer gebaseerd op de eiwit- en vetgehaltes, waarvan de prijs per kilo wordt vastgesteld op basis van de 'ontwikkelingen in de markt'. Marktontwikkelingen (als referentiekader) bieden de melkveehouders nauwelijks of helemaal geen houvast. Melkveehouders leveren een hoogwaardig product aan Bel Leerdammer, terwijl zij op voorhand niet weten welke prijs zijn daarvoor ontvangen.

Standpunt Bel Leerdammer
Bel Leerdammer is regelmatig aangesproken op betaling van het achterstallige melkgeld. Op de verzonden brieven wordt inhoudelijk niet gereageerd. Hoewel er geen bezwaar wordt gemaakt tegen de vorderingen en/of tegen de aan de vordering ten grondslag liggende berekeningen, wordt het achterstallige geld niet betaald. Dit zonder opgaaf van redenen.

Nu Bel Leerdammer nalaat het melkgeld te betalen, zien de melkveehouders zich genoodzaakt om hun vorderingen in rechte te laten vaststellen. Inmiddels worden daartoe de nodige voorbereidingen getroffen.

Achterstallige geld wordt niet betaald

Stuiten van verjaring
De vorderingen kunnen, door tijdsverloop, teniet worden gedaan (de verjaringstermijn is 5 jaar). Een lopend termijn kan worden gestuit. Daarvoor dient een schuldenaar schriftelijk op betaling te worden aangesproken en dient hij in gebreke te worden gesteld. Gezien hun vorderingen (deels) door verjaring teniet dreigen te gaan, wordt melkveehouders in overweging duidelijk gemaakt om Bel Leerdammer tijdig en schriftelijk op betaling aan te spreken en niet lijdzaam af te wachten op de uitkomst van ophanden zijnde gerechtelijke procedures.  Voor de tot het collectief behorende melkveehouders is de lopende verjaringstermijn inmiddels door Te Biesebeek Advocaten gestuit.

Collectief blijft groeien
Melkveehouders melden zich nog dagelijks aan bij Te Biesebeek Advocaten en voegen zich bij het collectief van melkveehouders, welke inmiddels bestaat uit een groep van 179 melkveehouders.

boerenbusiness.nl

Boerenbusiness

Onder Boerenbusiness worden opinies geplaatst van auteurs die in principe eenmalig hun mening op Boerenbusiness.nl ventileren of van personen die liever anoniem willen blijven. Naam en woonplaats zijn altijd bij de redactie bekend.
Reacties
2 reacties
bella 7 December 2017
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/ondernemen/blogs/column/10876813/bijna-200-melkers-mee-in-proces-bel-leerdammer][/url]
Hier heeft Leerdammer volledig zelf om gevraagd met hun arrogante houding tegenover hun leveranciers.
marc 7 December 2017
Goede zaak, keihard aanpakken die arrogante lui, het vertrouwen in hun is totaal weg. Het huidige melkprijs beleid is ook totaal niet meer van deze tijd, als melkveehouder iets leveren en de volgende maand maar af wachten wat hun jou betalen. niet raar dat er een leegloop gaande is
theo 7 December 2017
Helemaal met bovenstaande eens.
Hun arrogante gedrag gaat ze nu tegenwerken.
Veel zijn leveranciers vertrokkken, en gaan nog vele volgen.

Ze hebben een groot probleem!!
U kunt niet meer reageren.
Boerenbusiness Award

Win jij dit jaar de Agribusiness Award?

Maak kans op een mediapakket en een vervolgtraject van ABN AMRO

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Nieuws Melkprijs

Leerdammer verhoogt, maar zakt in rangorde

Nieuws Melk

Leerdammer volgt RFC en Arla met februariprijs

Nieuws Melk

Leerdammer zoekt met januariprijs aansluiting

Achtergrond Melk

Winnaars en verliezers op Nederlandse zuivelmarkt

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief