VanderWolf Images / Shutterstock.com

Opinie Jaap Majoor

Mijn vertrouwen in politiek is gedaald naar nul

6 Juli 2021 - Boerenbusiness - 24 reacties

Nederland zit 3% onder de toegewezen norm van het stikstofplafond. Toch worden de boeren in Nederland aangewezen als de veroorzakers van het stikstofprobleem.

Uit rapporten die niet openbaar zijn gemaakt, maar nu toch boven tafel zijn gekomen, blijkt dat de beheerders van de natuurgebieden ver weg de grootste veroorzakers zijn van deze stikstofuitstoot. Zij worden de hand boven het hoofd gehouden en niet ter verantwoording geroepen.

Hoe kun je als overheid met zulke verschillende maten meten? Dat de natuurbeheerders zelf de grootste veroorzakers zijn, geloof ik zeker. In een eerder rapport, waar de overheid en natuurorganisaties óók niet over praten, was al uit metingen vastgesteld dat de stikstof uit de stallen direct in de nabije omgeving neerslaat en verder weg niet meer te meten was. Hoe kun je verder de landbouw de schuld geven van het sterke verlies aan biodiversiteit van de laatste jaren? De laatste jaren is het oppervlak landbouwgrond sterk afgenomen, het aantal natuurgebieden sterk uitgebreid en de landbouw heeft zijn stikstofuitstoot sterk gereduceerd.

Boer vangt meeste regenwater op
De verlaging van het grondwaterpeil wordt de boeren ook in de schoenen geschoven. Zij vangen met hun grond nota bene de grootste hoeveelheid aan het regenwater op. Alleen wij pompen steeds meer drinkwater op en bestraten steeds meer oppervlak, zodat het regenwater niet door de bodem wordt opgevangen. De groene lobby en waterleidingbedrijven zeiden vorige week in het programma Eén vandaag, dat de landbouw met het slaan van putten en dan het oppompen van water, de continuïteit voor het leveren van drinkwater in gevaar brachten. Wie is nu de schuldige?

Het ene na het andere rapport verschijnt, dat de landbouw de schuldige is. Alleen niemand heeft harde cijfers, dat dit klopt. Het Plan Bureau voor de Leefomgeving (PBL) is nu wel duidelijk: de landbouw moet weg in meerdere provincies. In welke vorm dan ook. Gevolg: door de aanleg van natuurgebieden een veel groter stikstofoverschot, groot tekort op de handelsbalans, sterke toename van werkloosheid, geen goed en betrouwbaar geproduceerd voedsel meer.

Van buitenland afhankelijk
Voor ons voedsel ook geheel van het buitenland afhankelijk. Sterke afname van ongerepte natuur gebieden in het buitenland. Totale kap van de tropische regenwouden om onze verdwenen landbouw te compenseren. Kortom, de meest domme beslissing ooit genomen in de Nederlandse geschiedenis. Ik heb al eens geschreven, dat wij het nieuwe ontwikkelingsland worden. Dat gaat dan gebeuren.

Wordt het niet eens tijd om een groot onafhankelijk onderzoek te doen met ook een paar boeren erbij? De huidige onderzoeksrapporten worden nu duidelijk geschreven door deskundigen die worden betaald door de natuurinstanties en zodoende hun opdrachtgevers buiten schot houden.
Zolang er geen onafhankelijk duidelijk rapport is, vertrouw ik geen enkel onderzoeksrapport meer.

Zij bestaan allemaal uit aannames en 'wij vinden.' Of 'wat past ons'?
Wanneer in dat echt onafhankelijk rapport duidelijk beschreven staat, wat de landbouw nog kan doen aan verbeterpunten en de overheid daarbij een schriftelijke garantie geeft voor minimaal 15 jaar, dan weet ik zeker dat de overheid weer draagkracht krijgt. Nu is elke ondernemer zijn vertrouwen in de overheid kwijt.

Bedrijven zijn vogelvrij
Neem ook de PAS-meldingen die de boeren moesten doen in plaats van een milieuvergunning aanvragen. Nu zijn deze bedrijven vogelvrij en weten niet of zij nog een vergunning krijgen. Zelfs Rabobank schrijft nu: boeren met een PAS-melding - en dus geen geldige hinderwetvergunning - krijgen problemen met hun financiering. Dan weer wel, dan weer niet een vergunning aanvragen. Uiteindelijk toch wel. Wat moet je nu?

Als bedrijf doe je alleen maar zaken met bedrijven die je 100% vertrouwen kunt, maar je bent nu verplicht zaken te doen met de overheid. Een bedrijf, die helemaal niet meer te vertrouwen is door de onduidelijke en wisselende regels. En ook nog met zeer verschillende maten meet, zodat de boeren telkens weer in een kwaad daglicht komen

Jaap Majoor
Laag Zuthem

Boerenbusiness

Onder Boerenbusiness worden opinies geplaatst van auteurs die in principe eenmalig hun mening op Boerenbusiness.nl ventileren of van personen die liever anoniem willen blijven. Naam en woonplaats zijn altijd bij de redactie bekend.
Reacties
24 reacties
Abonnee
grijze haren 6 Juli 2021
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/column/10893127/mijn-vertrouwen-in-politiek-is-gedaald-naar-nul]Mijn vertrouwen in politiek is gedaald naar nul[/url]
er is een spreekwoord de wal keert het schip ben bang dat het schip al gezonken is eer dat het bij de wal arriveert
Abonnee
huug 6 Juli 2021
liegen van hier tot en met China dat linkse volk
Abonnee
dramos 6 Juli 2021
Zet dit morgen in alle landelijke kranten!
gerard 6 Juli 2021
dit zal in geen krant te lezen zijn, dat mag niet van de krant die zijn veel te links net als de tv
Jos 6 Juli 2021
Kamer vragen van de BBB , voor het kabinet.
ruud hendriks 6 Juli 2021
Inmiddels is de bijdrage van de natuur aan stikstofuitspoeling allang bijgesteld en genuanceerd. Daar is uitgebreid discussie over geweest in de social media. Daar was dhr Majoor bij dus het is verbazend dat hij nog steeds vast houdt aan de rapportage van Agrifacts als enige werkelijkheid. Stikstof wordt in ongestoorde natuur vastgehouden. Het komt met name in natte gebieden (beekdalen, veen) vrij door verlagen van grondwater en doordat toegenomen stikstofdepositie veranderingen in bodemleven veroorzaakt welke de versnelde afbraak stimuleert.

Het verhaal wordt ronduit triest als de landbouw wordt aangemerkt als grootste opvanger van water. Juist voor de landbouw is het hele afvoersysteem van door de landbouw als overtollig aangemerkte water opgetuigd en is in alle van nature natte beekdalen en veengebieden het waterpeil verlaagd. En dan nu de stikstofverliezen die daar in de natuur uit voort komen op het conto van die natuur schuiven? Waar haalt dhr majoor de logica vandaan! Zeker, verstedelijking doet ook mee in het hele waterbeheer, maar landbouw is daar nog altijd een hele grote speler en de grootste buurman van de natuur.

Ik verklaar de natuur niet heilig, heide is niet eens natuur. Maar kromme redeneringen kan ik niet tegen.

Redeneringen over ontbossing en voedselafhankelijkheid? Alle rapporten betaald door natuurinstanties? Is het wellicht een idee om over te schakelen op het literaire schrijven van fictie? Inspiratie genoeg.
Abonnee
petatje 6 Juli 2021
Beste Hendriks.
Laren we vooraan beginnen; leg mij eens uit waarom onze depositienorm zonodig meer als het 20voudife lager is gezet dan in de ons omringende landen ?!
Vind u deze ambtelijke en politieke dwaling terecht?
Of is onze natuur met meer (loterij-) geld omgeven?
Het kan vriezen of dooien 6 Juli 2021
ruud hendriks schreef:
Inmiddels is de bijdrage van de natuur aan stikstofuitspoeling allang bijgesteld en genuanceerd. Daar is uitgebreid discussie over geweest in de social media. Daar was dhr Majoor bij dus het is verbazend dat hij nog steeds vast houdt aan de rapportage van Agrifacts als enige werkelijkheid. Stikstof wordt in ongestoorde natuur vastgehouden. Het komt met name in natte gebieden (beekdalen, veen) vrij door verlagen van grondwater en doordat toegenomen stikstofdepositie veranderingen in bodemleven veroorzaakt welke de versnelde afbraak stimuleert.

Het verhaal wordt ronduit triest als de landbouw wordt aangemerkt als grootste opvanger van water. Juist voor de landbouw is het hele afvoersysteem van door de landbouw als overtollig aangemerkte water opgetuigd en is in alle van nature natte beekdalen en veengebieden het waterpeil verlaagd. En dan nu de stikstofverliezen die daar in de natuur uit voort komen op het conto van die natuur schuiven? Waar haalt dhr majoor de logica vandaan! Zeker, verstedelijking doet ook mee in het hele waterbeheer, maar landbouw is daar nog altijd een hele grote speler en de grootste buurman van de natuur.

Ik verklaar de natuur niet heilig, heide is niet eens natuur. Maar kromme redeneringen kan ik niet tegen.

Redeneringen over ontbossing en voedselafhankelijkheid? Alle rapporten betaald door natuurinstanties? Is het wellicht een idee om over te schakelen op het literaire schrijven van fictie? Inspiratie genoeg.
We zijn met teveel mensen op deze aardbol dat moet de politiek eens gaan erkennen.

Helaas lijkt het erop dat deze discussie niet gevoerd mag worden.

In het verleden, ik praat over de jaren 60 heeft de club van Rome gesteld dat Nederland vol was bij ongeveer 12 miljoen inwoners we leven nu al met meer dan 18 miljoen op deze postzegel.
ruud hendriks 6 Juli 2021
@ petatje. Bezint eer ge begint met wijzen naar het buitenland. Het buitenland komt wat later op stoom, maar ook daar is stikstof een hot item aan het worden (met ook toenemende protesten). Het is een EU brede ontwikkeling, wijzen naar het buitenland levert mede daarom weinig op. Als we het toch doen dan gaan ze meteen terug wijzen om te melden dat het grootste deel van de Nederlandse stikstof in het buitenland terecht komt. Dan zijn we verder van huis.
De vakinhoudelijke reactie op het verhaal van Agrifact is o.a. te vinden op https://www.foodlog.nl/artikel/stichting-agrifacts-heeft-ongelijk-over-stikstof-uit-bodems-maar-agendeert/
Jos 6 Juli 2021
In veel gebieden in Nederland, wordt er veel grondwater weggepompt.
Om te zorgen dat woonkernen, industrie gebieden droge voeten houden.
Daar staat niks tegenover. Maar wel 1 beroepsgroep overal de schuld geven.
Het is al een aantal jaren bekend veel te veel bewoners in Nederland.
Die eten, drinken, poepen, plassen en aardolie opstoken.
6 Juli 2021
Hetzelfde geldt voor de glyfosaat discussie, toen gemeentes hun glyfosfaat gebruik inperkte werd er veel minder glyfosaat in water gevonden. Nu gemeentes weer glyfosaat gebruiken vindt men weer meer terug in het oppervlaktewater, en dat is ook niet gek want in de landbouw heb je teeltvrije stroken naast oppervlaktewater waar geen bemesting of bestrijdingsmiddelgebruik mag plaatsvinden, en plantsoenedienst van de gemeente spuit vrolijk glyfosaat over de stoep die voorzien is van de bijbehorende afvoerputjes en andere afwateringssystemen. Maar de boer krijgt wel de schuld wanneer er glyfosaat in het water gevonden wordt.
Abonnee
Captain Gone 6 Juli 2021
Ga lekker achterover zitten en kijk hoe dit prachtige land met het gedachtegoed van Ruud helemaal naar de kloten gaat, het enige agrarische product waar links nog positief over is dat zijn de drugs.
Abonnee
petatje 6 Juli 2021
Ruud, begrijpend lezen is niet je sterkste punt of je gaat er bewust omheen: de absurd lage stikstofnorm die onze (s)linkse ambtenaren ons land hebben opgelegd, en die nu onze hele economie om zeep gaan helpen! Er is maar 1 oplosding, en dat is die norm verhogen gelijk aan de ons omringende landen die ook EU lid zijn! En ja daar loopt de groene maffia ook te zeuren en ook de postcodeloterij is daar al gestart om de boel te financiere en ook die landen op hun gat te leggen! All for the money van de groene rakkers!
Vroeger ging het nasr de kerk voor een plekje in de hemel, nu nasr het milieu omdat de burger een probleem wordt aangepraat via de media, net als vroeger vanaf de kansel. En Ruud, ja ik vind jou ook een goed gelovige! Blij dat ik geen zoon in Dronten heb zitten, ik zou gem gelijk van school halen met het soort docenten wat daar rondloopt.
Abonnee
frog 6 Juli 2021
boycotten die school en ook hun stagiaires, mijn zoon gaat niet naar Dronten en ik hoop dat velen er net zo over gaan denken!
Kjol 7 Juli 2021
Binnen de EU boeren is sowieso een toekomstloze excertitie. Ga naar Canada, gewoon doen.
Abonnee
Zuidwesten 7 Juli 2021
Ja das de oplossing, szomers 5 maand verteren van dr hitte en in de winter 7 maand bij -25 en 2 meter sneeuw. Echt mooi!
Abonnee
Dirk 7 Juli 2021
kjol heeft wel gelijk.
Als het hier niet naar je zin is, ga dan naar een oord ergens ter wereld waar de regels wel helemaal op jouw wensen afgestemd worden.
Maar ga hier niet de boel verder lekker egocentrisch liggen verkloten en beslag leggen op politiecapaciteit enz. die we hier onder
de huidige omstandigheden echt wel zinvoller in kunnen zetten dan een stel non conformistische boeren in bedwang te houden.
Abonnee
kraai 7 Juli 2021
Ja Dirk totdat jou gebied wordt aangewezen als gebied niet geschikt om te boeren en je langzaam uitgerookt wordt. Maar waarschijnlijk ben je geen boer
Maarten 7 Juli 2021
Het beste stuur je je kinderen helemaal niet naar het agrarische onderwijs, maar gewoon naar een andere sector of algemenere breder toepasbare studierichting. Toen ik in het laatste jaar zat van de HAS DB (alweer meer dan 10 jaar geleden), kwam de directeur van de opleiding vertellen dat het grootste gedeelte van de afgestudeerde buiten de sector komt te werken, en dat heeft puur te maken met de productie uitbreidingen en ontwikkelingen in het buitenland. En zo geschieden, diegene die nog wel in de agrarische sector zijn gaan werken zitten het grootste gedeelte van het jaar in het buitenland. Zo ook hoor je steeds meer dat bijv grote voercoöperaties bij sollicitaties (als ze überhaupt al iemand aannemen) de kandidaat mededelen dat ze geen has'ers meer aannemen maar liever voor bijv HEAO'ers kiezen. De commerciële belangen zijn belangrijker, een HAS'er met een boerenachtergrond is niet meer de ideale kandidaat voor het behartigen van de commerciële belangen van de voerfabrieken. Het boerenhart zit de commerciële belangen vaak in de weg. Je moet toch de klant een werkwijze adviseren waar het meeste door je werkgever aan verdient wordt en dat is niet de optimale keuze voor de boer en dan moet je wel je boerenhart en -verstand uit kunnen zetten.
Abonnee
Dirk 7 Juli 2021
waarschijnlijk ben ik wel boer, beste kraai.
waarschijnlijk ben jij geen kraai, beste kraai
Boeren genoeg in nl., net zoals kraaien.
Hier natura 2000, wordt thans ingericht en wordt heel mooi.
Als de veehouderij verantwoordelijk is voor 46% van de stikstofuitstoot en alle ammoniak in de atmosfeer afkomstig is uit de veehouderij en wordt omgezet in fijnstof, dan hoef je Wageningen niet gehad te hebben om onder ogen te zien dat er hier en daar een probleem is.
Begin eens vanaf een hoge tak onder ogen te zien, dat er een oplossing moet komen in dit overbevolkte (vee)landje, dat doorgaan op de huidige wijze (ook met evt."innovatie") direct weggestreept kan worden en dat onze regering net wat anders te doen heeft dan zich uitputtend bezig te houden met een minderheidsgroep die ontevreden is. Laat de trekker maar gewoon in de schuur staan (of zo iets)
Bliksem schicht 7 Juli 2021
stikstof depositie door bliksem alleen: 60 kg/jaar/ha.

daar bestaat voldoende literatuur over die wijselijk weggelaten wordt

IEDER jaar!!!!Hendriks : loop naar de bliksem en neem een lange omgekeerde hooi vork mee!
Koos 16 Juli 2021
Wij burgers zijn deels het probleem, wij moeten eten. Anderzijds kan ik het grotendeels eens zijn met de reactie van Ruud Hendriks en zijn de redeneringen van Jaap Majoor lastig te volgen. Daar heb ik twijfels over, ook omdat hij in een andere publicatie schreef dat NH4 wordt omgezet in CO2, wat niet kan.

We hebben het probleem dat een deel van de stikstofoxiden buiten de terreinen van de veehouder terechtkomen. Tot schade voor stikstofmijdende planten. Zijn die minder belangrijk dan de (vlees)etende mens, of een bedrijfstak? Ze waren eerder op aarde aanwezig dan de mens zodat de mens zich wel wat bescheidener mag opstellen.

Meningen zijn normaal gesproken gebaseerd op een uitgangspunt dat we kiezen, iets dat we belangrijk vinden. Je kunt kiezen voor 1. het economisch belang, 2. voor de mensheid die gevoed moet worden, 3. voor planten en dieren die zich niet kunnen verdedigen of 4. het ongeschonden doorgeven van de Aarde aan volgende generaties. Dhr. Majoor kiest voor 1 en/of 2. Als burgers, ecologen of politici in Den Haag, prioriteit aan 3 of 4 geven, wil dat niet zeggen dat hun mening onjuist is of dat ze geen “boerenverstand” hebben. Ze stellen alleen een andere prioriteit.

Het zou misschien wel goed zijn als deskundigen uit Nederland en buurlanden in beraad gaan en gezamenlijk vaststellen welke stikstofneerslag nog is toegestaan. Dat wordt dan de grens waarbinnen we moeten opereren. Dat kan 0,5 mol worden of 6 mol of iets ertussen. Het staat niet vast of de Duitse norm beter is omdat die ruimer is. Dat geldt alleen bij bovengenoemde prioriteit 1. De norm kan vervolgens minder vee betekenen, of minder auto’s of beide.

Het is aan de politiek om dat op te lossen en hoe een schadeloosstelling eruit moet zien. Wonen en werken in een overbevolkt land is inderdaad lastig.
Abonnee
petatje 17 Juli 2021
Koos schreef:
Wij burgers zijn deels het probleem, wij moeten eten. Anderzijds kan ik het grotendeels eens zijn met de reactie van Ruud Hendriks en zijn de redeneringen van Jaap Majoor lastig te volgen. Daar heb ik twijfels over, ook omdat hij in een andere publicatie schreef dat NH4 wordt omgezet in CO2, wat niet kan.

We hebben het probleem dat een deel van de stikstofoxiden buiten de terreinen van de veehouder terechtkomen. Tot schade voor stikstofmijdende planten. Zijn die minder belangrijk dan de (vlees)etende mens, of een bedrijfstak? Ze waren eerder op aarde aanwezig dan de mens zodat de mens zich wel wat bescheidener mag opstellen.

Meningen zijn normaal gesproken gebaseerd op een uitgangspunt dat we kiezen, iets dat we belangrijk vinden. Je kunt kiezen voor 1. het economisch belang, 2. voor de mensheid die gevoed moet worden, 3. voor planten en dieren die zich niet kunnen verdedigen of 4. het ongeschonden doorgeven van de Aarde aan volgende generaties. Dhr. Majoor kiest voor 1 en/of 2. Als burgers, ecologen of politici in Den Haag, prioriteit aan 3 of 4 geven, wil dat niet zeggen dat hun mening onjuist is of dat ze geen “boerenverstand” hebben. Ze stellen alleen een andere prioriteit.

Het zou misschien wel goed zijn als deskundigen uit Nederland en buurlanden in beraad gaan en gezamenlijk vaststellen welke stikstofneerslag nog is toegestaan. Dat wordt dan de grens waarbinnen we moeten opereren. Dat kan 0,5 mol worden of 6 mol of iets ertussen. Het staat niet vast of de Duitse norm beter is omdat die ruimer is. Dat geldt alleen bij bovengenoemde prioriteit 1. De norm kan vervolgens minder vee betekenen, of minder auto’s of beide.

Het is aan de politiek om dat op te lossen en hoe een schadeloosstelling eruit moet zien. Wonen en werken in een overbevolkt land is inderdaad lastig.
Ik lees niets over vliegtuigen beste Koos. Die maar gelijk verbieden ook inclusief weekenjes Barcelona of Praag. Gewoon noch n fietstochtje hè Koos. Zo leef jij ook, alles puur nederlandse makelaardij, houten kale meubels, ACtion kom je ook nooit en internet gebtuik je bij de buurman zodat jij geen rnergie verbruikt of datacenters nodig hebt.
Ja Koos jij geeft vast het voorbeeld, jij staat immers op de kansel hel en verdoemenis te prediken net als de zo geliefde Frenske. Fijne vent ben je, maar ik ga je niet geloven.
Jokertje 18 Juli 2021
Geef Ruud Hendriks eens een stukkie land voor een jaar, geen toegang tot de supermarkt en laat hem zelf eens telen.

Een man met een echt Pipi Langkous syndroom: "Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan".

De Overheid heeft van alle kanten de zaak zo benaderd dat de schuld bij de electoraal kleinste groep van Nederland kwam, die de meeste grond in beheer hadden: de Boeren.

Verkeerscijfers zijn omlaag gebracht in het geluidregister lang voordat het verhaal echt naar boven kwam.

En met lagere verkeerscijfers heb je ook minder uitstoot.

En over de luchtvaart kan het verhaal van Leon Adegeest als leidraad gehouden worden.

Andere motoren gebruikt in de berekeningen, andere hoogtes ga maar door het was daar ook 1 fraude festijn.

En dan zie ik nu een warrige man met een raar brilletje die het iedereen eens gaat vertellen en zijn macrobiotische ideeën als leidinggevend wil verkondigen en onze voedselproductie in groot gevaar brengt.

We zien nu het verhaal van de Bio Aardappelen die waarschijnlijk allemaal op het land blijven, maar door dat gekluns is de ziektedruk op de conventionele teelt ook enorm.

Als we figuren zoals Ruud Hendriks, Klavertje en Timmermans aan het werk laten kunnen er nog heel veel doden vallen door de honger.
Koos 18 Juli 2021
Ik lees niets over vliegtuigen beste Koos. Die maar gelijk verbieden ook inclusief weekenjes Barcelona of Praag. Gewoon noch n fietstochtje hè Koos. Zo leef jij ook, alles puur nederlandse makelaardij, houten kale meubels, ACtion kom je ook nooit en internet gebtuik je bij de buurman zodat jij geen rnergie verbruikt of datacenters nodig hebt.
Ja Koos jij geeft vast het voorbeeld, jij staat immers op de kansel hel en verdoemenis te prediken net als de zo geliefde Frenske. Fijne vent ben je, maar ik ga je niet geloven.

Heb je ook inhoudelijk opmerkingen, in plaats van geschamper? Het ging hier toevallig niet over vliegtuigen dus ik haal niet alles erbij.
U kunt niet meer reageren.

Wat zijn de actuele noteringen?

Bekijk en vergelijk zelf prijzen en koersen

Nieuws Politiek

Natuurherstelwet met noodrem goedgekeurd

Analyse Politiek

Financiën breekpunt, ook op landbouw botert 't niet

Achtergrond Stikstofstemming

Lang schaduwregeren geeft irritatie en chagrijn

Achtergrond Stikstofstemming

De missiegerichtheid van gehavend Rutte IV

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden