Agrifoto

Opinie Jaap Majoor

Landbouw kan niet zonder het vloeibare goud mest

20 Januari 2022 - Boerenbusiness - 11 reacties

Op de televisie was een programma over hoe 2050 eruit gaat zien. Diverse mensen voorspelden de toekomst. Zo ook kwam de producent van veganvoedsel aan het woord. Hij preekte duidelijk voor eigen parochie en stelde dat onze veestapel verdwijnt. Logisch wanneer je samen hebt gewoond met de partijleider van de Partij voor de Dieren en zelf veganproducten produceert en verkoopt.

Een andere wetenschapper stelde, dat het produceren van veganvoedsel een heel zware voetprint heeft. Steeds meer wetenschappers waarschuwen ervoor. Wanneer de jeugd nu veganistisch wordt opgevoed, zij een gebrek hebben aan bepaalde basiselementen die in vlees en zuivelproducten zitten. Alle nutriënten namaken lukt gewoon niet en wordt onbetaalbaar. De mens is een omnivoor en zeker geen herbivoor.

Niemand staat stil bij het feit dat onze veestapel naast het produceren van vlees en zuivelproducten nog een belangrijk product produceert: mest. Dit product gaat in de toekomst vloeibaar goud worden genoemd. Alle basis voedingsstoffen (stikstof, kali en fosfaat) om planten te laten groeien bevat deze mest in de juiste samenstelling. Stikstof kunnen wij maken, maar kali en fosfaat worden gewonnen uit de mijnen. Binnen enkele tientallen jaren raken de mijnen op en is de voorraad fosfaat en kali dus op. Onze veestapel produceert deze voedingsstoffen in hun mest om onze planten optimaal te laten groeien. Deze mest wordt getransporteerd naar de akkerbouw en zo kunnen de akkerbouwgewassen optimaal groeien, zonder aanspraak te maken op de kali- en fosfaatmijnen.

Voedingsstoffen verdwijnen van de boerderij
De mens is het probleem. Wij nemen al ons voedsel van de boer af en zo verdwijnen de voedingsstoffen van de boerderij. De mensen zouden hun mest terug moeten leveren aan de boer, maar helaas. De mens slikt zoveel pillen dat onze mest chemisch afval is geworden. De waterschappen laten wij zitten met het afval. Niemand, zowel de politiek als de milieuorganisaties, staat hierbij stil. Maar wanneer de dieren worden opgeruimd, ruimen zij indirect ook de akkerbouw op.

Kortom, een landbouw kan niet zonder het vloeibare goud, genaamd mest. Deze mest vormt de basis voor een goede en gezonde groei van onze gewassen, zonder de bodem uit te putten. In 2050 is het energieprobleem opgelost, maar de grondstoffencrises gaan talrijker en groter zijn. Zo gaat ook worden gevochten om het vloeibare goud mest.

Politiek wees zuinig op de veehouderij.

Jaap Majoor
Laag Zuthem

Boerenbusiness

Onder Boerenbusiness worden opinies geplaatst van auteurs die in principe eenmalig hun mening op Boerenbusiness.nl ventileren of van personen die liever anoniem willen blijven. Naam en woonplaats zijn altijd bij de redactie bekend.

Meer over

mestvegan
Reacties
11 reacties
ruud hendriks 20 Januari 2022
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/column/10896280/landbouw-kan-niet-zonder-het-vloeibare-goud-mest]Landbouw kan niet zonder het vloeibare goud mest[/url]
Ik zal maar eerlijk zijn: deze opinie bevat een ontzettend gebrek aan inzicht in mineralenstromen. Ik citeer: "Binnen enkele tientallen jaren raken de mijnen op en is de voorraad fosfaat en kali dus op. Onze veestapel produceert deze voedingsstoffen in hun mest om onze planten optimaal te laten groeien".

Dit is een totaal verkeerd beeld. Onze veestapel produceert helemaal niets, geeft alleen maar organische stof en mineralen door die uit bodem en plant komen. Ons vee eet voer van een bodem die met die mijnzouten zoals kalium en fosfaat wordt bemest. Wij dienen die zouten toe, het gewas haalt het er uit, het dier eet dat en in de mest blijven de restanten organisch verpakt achter. Ook krachtvoer van ver weg is geteeld met mijnzouten. Als de mijnen leeg zijn raakt de dierlijke mest ook leeg, nou ja, sterker nog, dan is die er niet meer. Stikstof kunnen we met o.a. vlinderbloemigen produceren, daar zijn oplossingen voor. Alle andere mineralen komen óf uit mijnen, óf uit andere bronnen (zoals zee en reststromen), óf uit de reserves van de bodem. Zo komt op jonge kleigronden kalium en eventueel fosfor vrij bij mineralisatie van kleideeltjes. Op zandgronden oude kleigronden is die reserve er niet om op terug te vallen.

Het is daarom dat kringlooplandbouw zo in de picture staat. De afvalstromen die we nu grotendeels onbenut laten, met name onze dagelijkse uitwerpselen, kunnen er een flink deel van vervangen. Het zal wellicht niet de heilige graal zijn, maar we moeten het wel zo gaan inrichten dat het weer bruikbaar wordt. Struviet (fosfor) is pas een begin daarvan.
ruud hendriks 20 Januari 2022
Daar waar Jaap constateert dat het lek de maatschappij is sluit ik helemaal aan. Als het klopt dat in 2050 de energievoorziening fossielvrij en probleemloos is zou dat veel ruimte geven. Daar worden de mijnen niet voller van, maar voor stikstof zou dat betekenen dat Yara weer verder kan. De basis dat het in 2050 voor elkaar is lijkt me vooral wishfull thinking. Zon en wind schiet voor geen meter op, digitalisering vraagt bakken energie, een paar kerncentrales erbij schiet ook niet op. Dus laten we voorlopig inplannen dat de stikstofvoorziening beperkt wordt en in elk geval erg duur. De 50% verlies die de landbouw nu gemiddeld heeft kunnen we ons uit dat oogpunt niet veroorloven. Dit mag wat mij betreft meer in de aandacht komen dan het gedoe rondom natuur. Als we de verliezen beperken bespaart dat de boeren kosten en lift de natuur daar vanzelf op mee.
Abonnee
FB 20 Januari 2022
er zitten dan wel mineralen in de drijfmest maar verder is het waardeloos spul (stront). Op klei krijg je een slechte structuur en moeilijk bewerkbare grond. Dus vloeibaar goud, nou nee. vaste mest en compost daar kan je wat mee voor goede bewerkbaarheid en mineralen buffer.
Henk. 21 Januari 2022
Jaap Majoor, Het grootste gedeelte van 75 % van je verhaal klopt exakt.! Maar vertel dit ook even aan je Ex, want die heeft het nog steeds niet begrepen lijkt me.!? Gr, Henk.
Abonnee
drent 21 Januari 2022
nou Ruud je vergeet wel een aantal zaken, vee eet niet alleen van de bodem, wat denk je van alle afval stromen die de mens over houdt of niet kan eten. Door ze op te voeren komt er nog een stukje van terug in de vorm van vlees, melk en mest.
Abonnee
Vrij grof 21 Januari 2022
ruud hendriks schreef:
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/column/10896280/landbouw-kan-niet-zonder-het-vloeibare-goud-mest]Landbouw kan niet zonder het vloeibare goud mest[/url]
Ik zal maar eerlijk zijn: deze opinie bevat een ontzettend gebrek aan inzicht in mineralenstromen. Ik citeer: "Binnen enkele tientallen jaren raken de mijnen op en is de voorraad fosfaat en kali dus op. Onze veestapel produceert deze voedingsstoffen in hun mest om onze planten optimaal te laten groeien".

Dit is een totaal verkeerd beeld. Onze veestapel produceert helemaal niets, geeft alleen maar organische stof en mineralen door die uit bodem en plant komen. Ons vee eet voer van een bodem die met die mijnzouten zoals kalium en fosfaat wordt bemest. Wij dienen die zouten toe, het gewas haalt het er uit, het dier eet dat en in de mest blijven de restanten organisch verpakt achter. Ook krachtvoer van ver weg is geteeld met mijnzouten. Als de mijnen leeg zijn raakt de dierlijke mest ook leeg, nou ja, sterker nog, dan is die er niet meer. Stikstof kunnen we met o.a. vlinderbloemigen produceren, daar zijn oplossingen voor. Alle andere mineralen komen óf uit mijnen, óf uit andere bronnen (zoals zee en reststromen), óf uit de reserves van de bodem. Zo komt op jonge kleigronden kalium en eventueel fosfor vrij bij mineralisatie van kleideeltjes. Op zandgronden oude kleigronden is die reserve er niet om op terug te vallen.

Het is daarom dat kringlooplandbouw zo in de picture staat. De afvalstromen die we nu grotendeels onbenut laten, met name onze dagelijkse uitwerpselen, kunnen er een flink deel van vervangen. Het zal wellicht niet de heilige graal zijn, maar we moeten het wel zo gaan inrichten dat het weer bruikbaar wordt. Struviet (fosfor) is pas een begin daarvan.
Zet ook maar gevangenisstraf op het verbranden van o.a kippenmest.
Het is ook inderdaad een schande dat er geen mensenmest gebruikt mag worden om de simpele reden dat er allemaal troep in zit die de bodem vervuilen.
Wanneer stopt dit??
Huib Rijk 21 Januari 2022
Het klopt wat Ruud zegt. Dieren produceren geen mineralen. Die denkfout hebben ze een paar eeuwen geleden eens gemaakt, Rijke investeerders dachten arme zandgronden vruchtbaar te kunnen maken door er veel vee te gaan houden. Immers, hoe meer vee, hoe meer mest, hoe vruchtbaarder de grond?!? Alleen werkt het andersom: op arme grond kun je weinig planten telen, heb je dus weinig veevoer en nog minder mest om genoeg planten te kunnen telen. Dat proces van verrijking van arme grond kon pas eeuwen later: via aanvoer van kunstmest danwel via aanvoer van veevoer van buitenaf. Overigens klopt het dat mest veel duurder gaat worden. Maar dat is minder gunstig dan veeboeren graag zullen denken: dat gebeurt pas als de grondstof voor de mest - veevoer - in nog sterkere mate duur is.
Huib Rijk 21 Januari 2022
Overigens is er nog een methode die werkt. Als de veestapel met 20-30% krimpt hoeft de mest niet meer tot aan Parijs en Berlijn afgevoerd te worden. Klopt deze berekening: stel een varkensbedrijf met duizend varkensplaatsen x 1 m3 per jaar x €17 = € 17.000 per jaar is een half jaarinkomen? Mijn stelling is daarom dat de enige sector die gaat profiteren van krimp van de veestapel de veehouderij is. Voor de akkerbouw is het gunstig dat de veestapel niet halveert maar verdubbelt.
info 21 Januari 2022
In Nederland hebben we de mazzel dat we genoeg mest hebben wat resulteert in heel goede grondkwaliteit waar niet alleen met kunstmest de gewassen groeien zoals in ons omliggende lande zoals Frankrijk waar voor onze mest veel geld word betaald om de humus die zo hard nodig is op te krikken, zij hebben jaren roofbouw gepleegd en moeten dat nu repareren wat jaren in beslag neemt. Als we hier de mestproductie staken zal Nederland hetzelfde overkomen , en zal ons nageslacht daar ons niet dankbaar voor zijn . We hebben nu de kennis nog , die zal dan ook zijn verdwenen. Ook vegetarisch voedsel heeft voeding nodig en mest heeft alle componenten van plantenvoedsel in zich, zo kan de koeien en varkensboer niet zonder de akkerbouwer en de akkerbouwer niet zonder de koeien en varkensboer, evenwicht is altijd het beste in alle dingen.
ikke 22 Januari 2022
Huib Rijk, wat is deze persoon toch totaal niet van de feiten, ik ben een stal aan het bouwen, heb nog niet de nood om hem klaar te hebben, maar dit zal zeker komen, wist ik al toen ik er aan begon, ik zit op arme zandgrond, en als ik er niet voor zorg dat ik genoeg mest heb, zullen idioten als deze Rijk, er voor zorgen dat we allemaal arm worden
Pietje Precies 22 Januari 2022
Ikke, als je Huib goed leest begrijp je hoe intelligent hij is en ...
U kunt niet meer reageren.

Wat zijn de actuele noteringen?

Bekijk en vergelijk zelf prijzen en koersen

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox