Eigen foto (bewerking BB)

Opinie Bart Kemp

Focus op het fundament van het stikstofbeleid

12 Augustus 2022 - Boerenbusiness - 6 reacties

De wijze bouwer in de gelijkenis Mattheüs 7 wist het al. Voor je gaat bouwen, moet er een goed fundament worden gelegd. Zonder goed fundament gaat het gebouwde huis vroeg of laat in elkaar storten.

Dit geldt ook in de stikstofkwestie. Steeds meer komt bloot te liggen dat het fundament in het stikstofbeleid, de KDW (kritische depositiewaarde) en het rekenmodel gekoppeld aan de vergunningverlening, niet deugt. Op dit fundament kan je stikstof reduceren tot je een ons weegt, de sector in veel gebieden fors inkrimpen, maar de natuur schiet er uiteindelijk nauwelijks iets mee op. We staan op het punt te gaan bouwen op dit verrotte fundament. Door middel van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en de Gebiedsgerichte Aanpak (GGA) wil Den Haag vanuit het fundament de wettelijk vastgelegde reductiedoelstellingen gaan halen. Het kabinet legt alle wetenschappelijke kritiek naast zich neer en wil doorbouwen, blind voor de les uit Mattheüs 7.

Goedgevonden politieke afleider
De agrarisch sector(partijen) moeten wijzer zijn. Op een fundament dat niet deugt, kan je niet verder bouwen. Daarom moet het fundament, de KDW en het rekenmodel uit het beleid en worden losgekoppeld van de vergunningverlening. Dit is naar onze mening de enige mogelijkheid om uit deze impasse te komen en verder te kunnen. Ook een verschuiving van depositie naar emissie gaat de sector niet helpen, omdat voortgebouwd blijft worden op hetzelfde fundament en dezelfde wettelijke doelstellingen. Het is een goedgevonden politieke afleider, die geen oplossing kán brengen. Omdat nog steeds wordt getoetst door middel van het foutieve model aan de KDW, die niets zegt over de werkelijke staat van de natuur.

Hoe kan het dan wel? Er dienen als de wiedeweerga rapportages te komen van alle afzonderlijke N2000 habitats. Hoe is het gebied er aan toe? Wat zijn de drukfactoren? (Denk aan bodem, vocht, zuurtegraad, concurrentie, mineralentoestand, stikstof, etc) Wat is er nodig om het gebied te verbeteren? Aan de hand van deze rapportages en beheersplannen gaan we aan de slag om de natuur te verbeteren én stikstof te reduceren. En we moeten gaan accepteren dat in bepaalde gebieden de doelen waarschijnlijk niet haalbaar zijn. Daarnaast dient er een drempelwaarde te komen volgens het TNO advies, die overeenkomt met de te meten werkelijkheid (200 - 2000x de huidige van 0.005 mol/ha). Om ongeremde groei in verschillende sectoren, waaronder industrie en luchtvaart, te voorkomen moeten daarover afspraken worden gemaakt. In de agrarische sector zijn de meeste takken van sport al begrensd door productieplafonds of rechten.

Geen boer die niet zijn best wil doen minder stikstof uit te stoten
Op deze manier is de geradicaliseerde KDW en het model nagenoeg overbodig en staat de werkelijke staat van de natuur centraal. En ik denk dat er geen boer is die niet zijn best wil doen minder stikstof uit te stoten. Immers, alle stikstof die de lucht ingaat, kan je niet benutten voor je gewassen. Blijft nog het punt dat in sommige gebieden de dichtheid van bedrijven erg hoog is en het aantal natuurlijke stoppers (tè) hoog. In die gebieden kunnen vrijwillige regelingen helpen om het perspectief voor de boeren die wél door willen te vergroten, mits die regelingen op de goede manier worden vormgegeven. En er moet een halt worden toegeroepen aan prijsopdrijvende speculanten met agrarische grond.

Onze oproep aan alle boeren en agrarische partijen: houd de focus op het omvérhalen van het fundament! Want vóór er een goed fundament is gelegd, kunnen we niet gaan bouwen!

Bart Kemp
Voorzitter Agractie Nederland

Boerenbusiness

Onder Boerenbusiness worden opinies geplaatst van auteurs die in principe eenmalig hun mening op Boerenbusiness.nl ventileren of van personen die liever anoniem willen blijven. Naam en woonplaats zijn altijd bij de redactie bekend.
Reacties
6 reacties
Ontkennende VVD stemmer 12 Augustus 2022
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/column/10900078/focus-op-het-fundament-van-het-stikstofbeleid]Focus op het fundament van het stikstofbeleid[/url]
Probleem is reeds geïnjecteerd, verzet heet complot
Het werkelijke probleem waren wij 17 maart 2021, dit moet worden opgelost.

Bedankt, maar dit verzet was volkomen voorspelbaar, de wetten tegen vrijheid liggen klaar.

gedragswetenschappers doen hun werk, net als de boeren in opdracht van de markt
Boerenverstand 13 Augustus 2022
Oplossing:

Democratisch kiezen naar welke lobbyist onze belasting heen gaat.

Hierna kan onze regering verder met hun zelfverzonnen werkzaamheden die iedere sociaal geschiedkundige werkloze kan doen: "in goede banen leiden". Wij dienen onze politici het voorbeeld te geven van werkelijke tolereren en hun in hun waarde te laten als nietsnutten.

Niet kiezen voor hypocriet "functies elders" of complotkruisigingen als de regering gouden plannen krijgt toegeworpen, maar hardwerkende respecteren en ervan leren, zoals wij nieuwkomers moeten respecteren en niet elders mogen plaatsen.

P.s.
Schiphol 105 miljoen euro winst in 2021.
Nederlandse luchtvaart stootte bijna 30 miljoen kilo stikstofoxiden uit in 2020.
Abonnee
gerard 13 Augustus 2022
boerenverstand was 2020 niet het eerste corona jaar
heeft u al de tichet prijzen gezien zijn aardige omhoog gegaan
en als je er veel mensen uit gooit wordt je winst ook hoger {denkt men }
Boerenverstand 13 Augustus 2022
Gerard, je discussie corona kan ik even niet volgen

https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/verkeer-en-vervoer/uitstoot-en-brandstofverbruik/uitstoot-luchtvaart

lijkt me evident
Abonnee
anna 15 Augustus 2022
Beste Bart, ga niet inzetten op innovatie. Innovatie is een directe kostprijs stijging voor de boer. Wellicht de grootste frustratie van het agrarische wereldje: gemaakte kosten kan een boer niet rechtstreeks doorberekenen. Hierdoor ontstaat er een afhankelijkheid van onze erfbetreders. Iedereen kan/mag een inkomen hebben, de boer moet maar afwachten wat onze erfbetreders aan ons wil betalen / gestuurde facturen!!
Theo 15 Augustus 2022
Neem als fundament de natuur in de natura2000 gebieden zoals die 1000 jaar geleden was. Dus beuken en eikenbossen in plaats van kunstmatig uitgemergelde heidevelden. Bossen doen het prima op stikstof, en daarmee is het hele fundament onder het stikstofbeleid verdwenen.
U kunt niet meer reageren.

Wat zijn de actuele noteringen?

Bekijk en vergelijk zelf prijzen en koersen

Achtergrond Stikstofstemming

‘Dom en ongewenst’ kabinet kruipt naar startblok

Achtergrond Stikstofstemming

Wojciechowski: 'Bedankt voor de boerenprotesten'

Achtergrond Stikstofstemming

PAS-melders kunnen opvliegen van Rutte 3 en 4

Achtergrond Stikstofstemming

Succesje Adema met rouwrandje veehouderij

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden