Blog: Stijn Haarhuis

Kleine windmolens interessant vanaf 2023

13 April 2018 - DLV Advies - 1 reactie

Boeren mogen in verschillende gemeenten op hun eigen bouwblok een kleine windmolen bouwen. Het kan voor melkveehouders interessant om een windmolen aan te schaffen, zegt Stijn Haarhuis van DLV Advies.

Een windmolen zorgt namelijk voor een gelijkmatige opwekking van energie zonder de huidige hoofdzekering te verzwaren. Melkveehouders, als voorbeeld, hebben vaak een elektriciteitsverbruik van circa 60.000 kWh, afhankelijk van het aantal koeien en de eventuele extra activiteiten rondom het bedrijf.

Doordat het verbruik over het hele jaar is verspreid en alle apparatuur niet gelijktijdig aanstaat, hoeft de hoofdzekering van de netbeheerder niet zo hoog afgezekerd te zijn, meestal rond de 3x50A.

Voldoende wind
Een windmolen heeft financieel alleen zin als er in het gebied voldoende wind staat: een gemiddelde windsnelheid van zeven meter of meer per seconde. Wil je investeren in een windmolen? Investeer er dan in ieder geval in één die aan alle wettelijke eisen voldoet. Dan gaat het met name om het voldoen aan de bestaande normen: ontwerp en testen, milieu, netaansluiting en prestatie, certificering, EMC-richtlijnen en machinerichtlijnen.

Door de net opkomende markt van kleinere windmolens zijn er leveranciers die de windmolens goedkoop kunnen aanbieden, waardoor de kans bestaat dat deze niet voldoen aan alle wet- en regelgeving.

Energiekosten drukken
Naar schatting staan er in Nederland momenteel meer dan 150 kleine windmolens, vooral bij melkveehouders die zo hun energiekosten drukken. De moderne windmolens hebben een gemiddelde ashoogte van 15 meter. Met een capaciteit van 30.000 kWh kosten ze ongeveer € 40.000 inclusief aansluiting op de meterkast.

Voor het vergunningen- en bouwtraject staat een periode van circa zes maanden. Bij een gemiddelde windsnelheid van zeven meter per seconde kan een haalbaar rendement van vier tot zes procent van de investering behaald worden. Dat is inclusief een SDE-subsidie.

Zonder de SDE-vergoeding zal de terugverdientijd boven de tien jaar liggen. Voor agrarisch ondernemers is het dan ook van belang om SDE aan te vragen om het rendement zo hoog mogelijk te krijgen. Het belangrijkste voordeel zit in het verminderen van de te betalen energiebelasting van de afgenomen energie, dat kan dankzij intern salderen.

Vervallen van intern salderen zal markt fors veranderen

Intern salderen
Als de regering in 2023 beslist dat het intern salderen komt te vervallen dan betaal je voor de afname van het net en krijg je een vergoeding  voor de teruglevering. Maar de vraag naar windmolens zal vele malen groter worden, zodra het intern salderen wordt afgeschaft door de overheid.

Intern salderen geldt alleen voor kleinzakelijke gebruikers, waar de regering beslist of het intern salderen vervalt in 2023. Over de elektriciteit die de ondernemer voor eigen gebruik aanwendt hoeft hij geen belasting te betalen. Dan gaat het om ruwweg elf cent per kWh voor de eerste 10.000 kWh. Voor het leveren aan het elektriciteitsnet krijgt de ondernemer bij de meest recente toekenningsronde in maart tussen de 2,2 en 4,1 cent netto SDE per kWh afhankelijk van de windsnelheid.

Voorwaarde om een molen te mogen plaatsen is dat de gemeente meewerkt. Lang niet overal is dat het geval.  Als het intern salderen in 2023 komt te vervallen zal de markt mee veranderen. Het opslaan van energie in accu’s of en het begeleiden van de energie naar de apparaten die het nodig hebben of van te voren kunnen gebruiken wordt interessanter. Denk hierbij aan het verwarmen van een voorraadvat om een ruimte mee te verwarmen of voor warm tapwater.

DLV Advies

DLV Advies is een onafhankelijk adviesbedrijf voor ondernemers, bedrijven en instanties in de agrarische sector. Naast individuele advisering begeleidt DLV studiegroepen en zijn zij actief in diverse Agri&Food-projecten.
Reacties
1 reactie
Abonnee
Berry 13 April 2018
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/ondernemen/blogs/column/10878214/kleine-windmolens-interessant-vanaf-2023][/url]
Wanneer het salderen wordt afgeschaft. Komt het bedrijf met een gem. verbruik van 60000 kwh en 1 windmolen die 30000 kwh opwekt nooit toe aan een belastingvoordeel van 11 ct. Het is zelfs de vraag of het met 2 windmolens lukt, zonder dat er gebruik gemaakt wordt van accu's
U kunt niet meer reageren.

Wat zijn de actuele noteringen?

Bekijk en vergelijk zelf prijzen en koersen

Opinie Kasper Walet

Help! De energietransitie verzuipt

Analyse Energie

Grotere voorraden krijgen weinig vat op olieprijs

Nieuws Energie

Afbouw salderingsregeling sneuvelt in Eerste Kamer

Analyse Energie

Zijn de dagen van de salderingsregeling geteld?

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden