Shutterstock

Opinie Edin Mujagic

Fed onderstreept rentebelofte uit 2020

29 Januari 2021 - Edin Mujagic

Jerome Powell, voorzitter van de Fed, deed 10 juni 2020 een belofte. Hij zei dat de bank niet nadenkt over renteverhogingen. "We zijn nog niet eens aan het nadenken wanneer we gaan nadenken over renteverhogingen." 

Dat waren woorden die de financiële markten graag wilden horen. Iedereen herinnerde zich nog heel goed de herfst en winter van 2018. De koersen daalden op dat moment behoorlijk toen de markt zich realiseerde dat de Fed het echt meende als die beraadslaagde over de rente. Die werd in 2019 nog 3 of 4 keer opgetrokken. 

De afgelopen weken is er wat nervositeit ontstaan over die belofte van 10 juni. Een belangrijke reden daarvoor is de Fed zelf. In december zei Powell uit te gaan van een minder sterk herstel in de eerste helft van het jaar. Maar hij is hoopvol over de tweede helft door de komst van de coronavaccins.

Tijdens de eerste persconferentie van 2021 moest Powell een middenweg zien te vinden tussen het glas half vol te blijven zien (het zou raar zijn als hij nu ineens minder hoopvol zou zijn dan enkele weken geleden) en die nervositeit wegnemen. Dat is hem gelukt

Ongewijzigde koers
Hij herhaalde dat de economische vooruitzichten voor de tweede helft van het jaar goed zijn, maar haastte zich te melden dat dit níet betekent dat de Fed de monetaire koers zal wijzigen. Dat komt pas aan de orde wanneer de inflatie structureel iets boven 2 procent op jaarbasis oploopt én het doel van maximale werkgelegenheid is bereikt. 

Dat laatste zal het geval zijn als de werkloosheid om en nabij 4 procent bedraagt... althans dat dachten we! Powell voegde daar deze week een niet onbelangrijk element aan toe door te zeggen dat de bank niet alleen naar het werkloosheidspercentage zal kijken om te bepalen of de maximale werkgelegenheid is bereikt, maar bijvoorbeeld ook naar de werkloosheid per bevolkingsgroep. Dus wanneer de werkloosheid in de VS zakt naar die circa 4 procent, hoeft dat niet automatisch te betekenen dat maximale werkgelegenheid is bereikt. "De economie is ver verwijderd van de doelen met betrekking tot de werkgelegenheid en inflatie en het zal zeer waarschijnlijk nogal wat tijd vergen om voldoende winst op die terreinen te boeken", aldus Powell. Ofwel: voorlopig wijzigen we de ingezette koers niet. 

Geleerd van vorige keer
Praten over minder ruim monetaire beleid en focus op een exit uit het huidige beleid is prematuur, aldus de Fed-baas. De tweede variant voor: voorlopig wijzigen we de ingezette koers niet. Hij voegde daaraan toe dat de Fed geleerd heeft van vorige keer. Die 'vorige keer' is de herfst van 2018. In de wetenschap dat de koersen toen behoorlijk daalden en financiële stabiliteit in gevaar was, is die les samen te vatten als: doe het niet weer. 

De derde variant voor 'voorlopig wijzigen we de ingezette koers niet', was te horen toen Powell zei dat 'het verband tussen lage rentes en koersen op de financiële markten waarschijnlijk niet zo sterk is als dat mensen denken'. Dat is een belangrijke opmerking omdat Powell in feite zegt dat ook als de aandelenkoersen te hoog zouden zijn, dat niet door het Fed-beleid komt. De bank kan er dus mee doorgaan zonder te vrezen dat haar beleid tot een zeepbel leidt. 

Niet alleen maakte de Fed duidelijk dat de belofte - dat ze niet eens nadenkt over wanneer ze gaat nadenken over renteverhogingen - nog steeds van kracht is. Powell hintte er ook op dat de Fed het monetaire beleid verder kan verruimen, dus de rente verder verlagen en/of meer activa opkopen op de beurzen. "Als werkgelegenheid en inflatie niet voldoende snel naar de niveaus bewegen die wij nastreven, dan kunnen we aangeven dat we het beleid nog ruimer zullen maken." 

Het zou kunnen dat de Fed zich gedwongen ziet toch na te gaan denken over renteverhogingen als de inflatie de komende tijd zou stijgen. Herstel, dat is wat in theorie roet in het eten kan gooien. In de praktijk niet, daarover was Powell helder. De inflatie zal de komende maanden stijgen door een statistisch effect (prijzen worden vergeleken met een veel lagere basis 12 maanden geleden). Dat is een tijdelijk effect, aldus de Fed-aanvoerder. En als de prijzen later in het jaar stijgen wanneer de economie goed op gang komt, zoals de Fed verwacht, dan nog zal dat voor de bank geen reden zijn na te gaan denken over renteverhogingen. Ook dat zullen we als een tijdelijk fenomeen beschouwen, aldus Powell.

Hogere inflatie welkom
De Fed zou een hogere inflatie verwelkomen, niet vrezen. "We weten wat te doen als de inflatie te hoog wordt. Het is veel lastiger om te gaan met te lage inflatie", klonk het uit zijn mond. Mocht het tot dan toe niet duidelijk zijn geweest: de belofte van 10 juni 2020 geldt onverminderd. Wat er ook gebeurt, zou ik bijna willen zeggen.

Edin Mujagic

Edin Mujagic is macro-econoom en hoofdeconoom bij OHV Vermogensbeheer. Hij focust zich op de wereldwijde centrale banken, en in zijn blogs schrijft hij met name over de ECB en Fed. Ook heeft hij diverse boeken geschreven.

Nieuws Economie

Inflatie zonder energie neemt af

Podcast Valuta met Joost Derks

Zo zijn de economische vooruitzichten voor 2024

Nieuws Economie

Deflatie door flink lagere energieprijzen

Opinie Han de Jong

Economie hobbelt niet vrolijk door bij hoge rente

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox