Shutterstock

Opinie Erik Colenbrander

Creatief boekhouden LNV tot kunst verheven

20 Augustus 2020

Hocus pocus met getallen noemt de POV de plotselinge koerswijziging van minister Carola Schouten in de plannen voor stikstofreductie voor dit jaar. Daar begint het LNV-beleid inderdaad steeds meer op te lijken.

Nu de ministeriële voermaatregel niet door kan gaan (vanwege de droogte is er extra eiwitaanvoer via krachtvoer nodig), lijkt de varkenshouderij er aan te moeten geloven. De stikstofruimte die de warme sanering van de varkenshouderij in 2021 gaat opleveren, wordt gedeeltelijk alvast dit jaar benut. Om zo aan de doelstellingen voor dit jaar te voldoen en om de bouw en de aanleg van wegen op gang te brengen.

Vlucht naar voren
Gaan MOB-voorman Johan Vollenbroek en de Raad van State, die de PAS opblies omdat geen voorschot mag worden genomen op vermeende stikstofreductie in de toekomst, met deze vlucht naar voren wel akkoord? Dat is nauwelijks voorstelbaar. Bovendien geeft de minister zelf aan dat de verschuiving van de aandacht richting de varkenshouderij allesbehalve perfect is, aangezien de warme sanering vooral effect heeft in Zuid-Nederland. Terwijl de wegenbouw en de woningbouw gebaat is bij stikstofreductie in heel Nederland en vooral in de Randstad.

Papier en big data stapelen
Het (computermatig) goochelen met cijfers door het ministerie van LNV is in de loop der jaren ogenschijnlijk uitgegroeid tot hun belangrijkste competentie. Snel groeit de stapel papieren, computersoftware en big data in databases en spreadsheets. Van PAS-wetgeving tot vermeende kalverfraude, van mestfraude en fosfaatrechtenstelsel tot het nationale fosfaat- en stikstofplafond en het nieuwste dieptepunt: de ministeriële voermaatregel. En tegelijkertijd een explosief gegroeid aantal rechtzaken.

Hexagoon niveau
Het ministerie van LNV lijkt voor gewone mensen in een onnavolgbare juridische werkelijkheid te zijn gaan leven. Het is niet de vraag of er daadwerkelijk op hexagoon niveau in heel Nederland aantoonbaar stikstofdepositie vermindering plaatsvindt, maar of de rechter geen gaten kan schieten in hun beleidsmatige aanpak. Neem alleen al het begrip hexagoon, dat nauwelijks aan normale Nederlanders is uit te leggen. Afkomstig uit de wereld van de computer programmeurs die het AERIUS-model maakten, bepaalt de honingraatvorm op (omgerekend) vierkante kilometerschaal de toekomst en de waarde ontwikkeling van veehouderijen.

Minister in spagaat
Ondertussen zijn er weinig mensen die landbouwminister Schouten wantrouwen als ze zegt, haast wanhopig, te worstelen met het aan de ene kant uitvoeren van korte termijn overheidsbeleid en aan de andere kant recht doen aan de mensen en bedrijven waar het over gaat.

Van die worsteling gaf ze afgelopen zondagavond in het televisieprogramma Zomergasten op indrukwekkende wijze blijk. Het woord spagaat viel, al werd dat in het programma gebruikt om de onbalans tussen landbouw en natuur in het beleid aan te duiden. "Ben ik wel goed genoeg", stelde ze zichzelf de vraag. Daarbij in het midden latend wat ze precies bedoelde.

Wachten op wapenstilstand
Deze vlucht naar voren via de warme sanering varkenshouderij is in ieder geval niet goed genoeg. Misschien wel om succesvolle claims van de veehouderij bij de rechter te voorkomen. Want diefstal claimen van stikstofrechten die formeel nog niet bestaan (zoals de POV betoogt) is een stuk lastiger aan te vechten bij de rechter dan de ministeriële voermaatregel.

De vlucht naar voren van de minister via de warme sanering varkenshouderij is zeker niet goed genoeg om de rust te doen terugkeren in de veehouderij. Er is voorlopig niets beters te bedenken dan een wapenstilstand. Die laat niet lang meer op zich wachten, aangezien deze regering binnen enkele maanden demissionair is vanwege de naderende verkiezingen maart volgend jaar.

boerenbusiness.nl

Erik Colenbrander

Politiek Kabinet Rutte IV

BBB juicht niet voor keuze Staghouwer tot minister

Nieuws Stikstof

Ambtenaren LNV wilden knallen met opkooprapport

Nieuws stikstof

Schouten wil 180 bedrijven opkopen in eerste slag

Nieuws stikstof

Landbouw stapt uit Gelders bufferzone-overleg

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief