Shutterstock

Opinie Geesje Rotgers

Tjeerd de Groot krijgt gelijk: veestapel wordt gehalveerd

25 April 2020 - 50 reacties

De essentie van de stikstofbrief, die het kabinet op 24 april naar buiten bracht, wordt gemakkelijk gemist. Het kabinet drukt haar streven namelijk uit in ‘een luttele’ 255 mol per ha per jaar aan stikstofreductie, een streefwaarde die bijna niemand iets zegt. Daar wordt een ‘gigantisch’ subsidiebedrag van €5 miljard aan gekoppeld, waardoor het pakket royaal oogt. Schijn bedriegt: deze streefwaarde betekent halvering van de landbouw.

De stikstofbrief maakt duidelijk waar het kabinet naar toe wil: ‘in 2030 op tenminste 50% van de hectares met stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden de stikstofdepositie onder de kritische depositiewaarde te brengen.’ De betekenis van dat streven wordt niet opgepakt door media, noch door boerenorganisaties.

Dit voorjaar liet Mesdag Zuivelfonds doorrekenen wat de stikstofwinst voor kwetsbare natuur inhoudt bij halvering van de landbouw: die ligt rond 250 mol/ha/jaar. Deze waarde is vergelijkbaar met de doelstelling van het kabinet in de stikstofbrief. Uit deze brief blijkt verder dat het kabinet bijna de volledige stikstofwinst voor de natuur (voor wel 90%) wil halen bij de landbouw. Daarmee kan grofweg worden geconcludeerd dat het kabinet inzet op halvering van (de emissies uit) de landbouw tussen nu en 2030. D66-kamerlid Tjeerd de Groot, die eerder opzichtig heeft gepleit voor een gedwongen halvering van de Nederlandse veestapel, krijgt daardoor bij dit kabinetsbeleid gewoon zijn zin.

Niet doelen, maar normen moeten doorgelicht
Het onderzoek van Mesdag Zuivelfonds zet grote vraagtekens bij de haalbaarheid van de stikstofnormen voor natuurgebieden. Uit doorrekening blijkt dat bij volledig opheffen van de landbouw in 70% van de kwetsbare natuurgebieden de norm nog altijd niet wordt gehaald. Wanneer van heel Nederland een reservaat wordt gemaakt (geen landbouw, industrie, bewoning en verkeer) dan wordt in 32% van de natuurgebieden de stikstofnorm nog altijd overschreden. Dit komt doordat de bijdrage uit het buitenland en van zee al groter is dan het natuurgebied aankan.

Het kabinet schrijft in haar brief de doelen van Natura2000 ter discussie te willen stellen. Het gaat echter niet zozeer om de doelen (welke soorten wil je beschermen), maar om de realiteit van de stikstofnormen (uitgedrukt in kritische depositiewaarden). En over de implementatie van de Europese Habitatrichtlijn, die in Nederland eenzijdig is vertaald naar stikstofnormen voor het bedrijfsleven. De Commissie Hordijk, die de opdracht kreeg het stikstofrekenwerk te toetsen, liet weten zich niet te buigen over de kritische depositiewaarden. Terwijl deze waarden de hoofdreden zijn van alle stikstofwetgeving.

Bosaanplant dweilen met subsidiekraan open  
De minister wil ten slotte versneld gronden verwerven voor het aanplanten van nieuw bos ter compensatie van de bomenkap als gevolg van Natura 2000-beheerplannen. De minister versluiert hiermee de werkelijke reden van de bomenkap. De Rijksoverheid staat voor een forse opgave voor duurzame energie om te kunnen voldoen aan de Europese afspraken. In dat kader zijn zeer forse SDE-subsidies gezet op de verbranding van biomassa (lees: bossen), waardoor het kappen van bos meer geld in de lade brengt van terreinbeheerders dan het onderhoud van bos.

boerenbusiness.nl

Geesje Rotgers

Onderzoeksjournalist in de agrarische sector
Reacties
50 reacties
fdf lid 25 April 2020
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/column/10886902/tjeerd-de-groot-krijgt-gelijk-veestapel-wordt-gehalveerd]Tjeerd de Groot krijgt gelijk: veestapel wordt gehalveerd[/url]
dus gewoon in het pak genaaid door de minister. ff gebruik maken van corona momentje. het was een volkomen vooropgezet plan waarbij d66 door monde van Tjeerd het Trojaanse peerd de boodschap mocht brengen . compleet geregisseerd om de landbouw op te ruimen ten ferveure van woningbouw en vliegverkeer. ( dus niet voor de natuur. maar dat staat goed bij de kiezers). "toevallig" kwam er de corona crisis doorheen zodat de weerstand van de boeren gebroken werd en protesten lamgelegd. dank je wel Carola, boerendochter, christen en verder.
fdf lid 25 April 2020
De rekening komt een keer terug.
ex lto lid 25 April 2020
bij LTO jubelen ze juist over het plan. wat zou daar achter zitten. ik voorspel; LTO gaat veel geld ontvangen van LNV voor projecten en onderzoek en calon wordt ergens burgemeester of commissaris van de koningin
antoon 25 April 2020
burgermeester van sexbierum hooguit
John 25 April 2020
Laten we reëel blijven: er is komende jaren te veel aanvoer en te weinig vraag. Dus beter saneren dan dat ik als boer failliet gaan!
2smart 25 April 2020
fdf lid: proficiat

realiteit is koning

laat Haagse stakkers de rambam krijgen,
Anarchie is de waarheid: regeren is vooruitzien.
Pietje1 25 April 2020
Inkrimpen veestapel is voor alle intelligente veehouders goed
Pietje1 25 April 2020
Mits geheel vrijwillig!
Thon 25 April 2020
Het is werkelijk een zeer groot schandaal zoals veel bossen er bij liggen. Je wordt woest als je het ziet , i.p.v. dat je er van genieten.
Wat haalt de politiek een zeer vuilr streek uit met dir stikstof en alles wat erbij verzonnen wordt. Ze moeten de zaken onderhouden zo als het moet. Ze verdienen geen rooie cent! Zandgronden zijn van nature zuur.
Daarvoor moet je kalk zaaien, dan gaat de ph weer omhòog. Dan groeien die apparte plantjes weer.
Minder onzin verkopen en anderen de schuld geven.
Eric 25 April 2020
Wat ik gemist heb in de brief van de minister zijn specifieke doelen en/of ingrepen voor de industrie en luchtvaart.
arie 25 April 2020
Keek gisteravond naar Jinek .Schouten zat daar te oreren,iedereen zat ja te knikken terwijl niemand volgens mij begreep waar het over ging.
Nog vreemder vind ik hoe schoon de lucht is en helder de sterrenhemel,en niemand de vraag stelt in de media,op TV,en in de tweede kamer hoe dat nu ineens kan.
gewone boer 25 April 2020
maoh zhedong
zal trots zijn geweest
Ben 25 April 2020
Sinds de flater van MesdagFonds heb ik geen vertrouwen meer in ze.
Van alles roepen maar niets waarmaken.
Kjol 25 April 2020
Wie nu nog niet wil begrijpen dat de politiek zijn keuze al gemaakt heeft leeft in een volstrekt andere wereld.
janus van de lange dirk. 25 April 2020
zo is dat.
die gaan gewoon door.
ze hebben ook weinig tegenwerking meer te verwachten van een totaal verdeelde sector.
dus ik zou zeggen, gaan met die groene banaan!
Leo's vriend 25 April 2020
@ex lto lid, geen onzin uitkramen, lto staat helemaal niet te jubelen, ook zij vinden dit plan een grote schande, en dat is ook duidelijk aan de leden en minister kenbaar gemaakt.
Jan 25 April 2020
Ik had Geesje in de tijd van V-focus altijd hoog zitten. Jammer dat ze zich verbonden heeft aan de valse propagandamachine van het Mesdagfonds. Die slaat na de enorme 25% stikstof flater nimmer meer een deuk in een pakje boter.
kevin 25 April 2020
Volgens mij is dit gewoon een eigen berekening van haar jan en heeft het niets met het mesdagfonds te maken Blij dat iemand het uitrekent want verder doet niemand dat.
Kolk 26 April 2020
Ik snap niet dat de boeren dit land niet platleggen,net zolang totdat deze stikstof flauwekul van tafel is.jullie laten je piepelen door die kneuters daar in den haag,maar leg het land maar eens een paar weken plat dan piepen ze wel anders.en denk maar niet dat het volk niet achter jullie staan want dat is wel zo.er is een grote actie bereidheid.
Iedereen is deze regering kotsbeu.
???!!! 26 April 2020
Kolk schreef:
Ik snap niet dat de boeren dit land niet platleggen,net zolang totdat deze stikstof flauwekul van tafel is.jullie laten je piepelen door die kneuters daar in den haag,maar leg het land maar eens een paar weken plat dan piepen ze wel anders.en denk maar niet dat het volk niet achter jullie staan want dat is wel zo.er is een grote actie bereidheid.
Iedereen is deze regering kotsbeu.
we moeten werken.
en we zijn het niet eens met elkaar.
en er zijn schijnbaar ook nog steeds VVD/CDA/LTO leden.
en we willen over de snelweg, maar dat mag niet.
ideeën genererende Varkensboer 26 April 2020
Dit land platleggen: Zolang het nog kan en er geen antiregels komen om het verzet van onze vrijheid te blokkeren.

Boeren niet eensgezind, nou en?
Interne overwegingen zijn altijd noodzaak.

Laat boerenbusiness een REFERENDA maken!

Derhalve schande dat we dit ons hebben laten afpakken in een democratie van Trojaanse peerden en hoopopgeleide blindgangers.
Pietje1 26 April 2020
Stoor me aan de kop van dit artikel; klopt van geen kanten,hij krijgt geen gelijk ,veestapel zal bij lange na niet gehalveerd worden.
Verkeerde koppen van artikelen zijn gevaarlijk want koppen blijven meestal hangen terwijl er in het artikel vaak iets anders staat
janus van de lange dirk 26 April 2020
dat klopt ???!!!
er is geen eensgezindheid meer.
komt er ook niet meer.
koester die beelden maar van de laatste fdf actie. dat ga je nooit meer zien. of meemaken.
Hans Sud-Frylan 26 April 2020
5 Miljard Euro is veel geld maar niet genoeg om maar de helft van de Nederlandse boer uit te kopen .
1 . De agrarische sector kan zeggen we gaan 1 maand niets meer afleveren en dan kijken wie als eerste toe geeft . Zorg ook met zijn allen dat er ook geen voedsel uit het buiten land komt , dus grenzen sluiten . 2 . Je kunt ook zeggen als jonge boer ook al heb je het bedrijf nog niet zolang geleden over genomen , maar ook jonge boeren gezinnen , ga ik deze onzin nog verder aanhoren en mij ergeren aan deze regering . Of
Bied het bedrijf aan en verkoop het bedrijf en ga weg uit Nederland en start elders op de wereld een nieuw bedrijf op , er komen en staan steeds meer bedrijven te koop elders anders op deze wereld . Heb mijn melkvee bedrijf verkocht in 2013 waar ik 60 koeien melkte met 30 ha land erbij en ben verhuisd naar Bretagne en heb daar nu een bedrijf met 100 ha en 120 koeien . Hier heb ik de rust en de ruimte weer gevonden en niet die continu gecontroleerde stress van op je vingers worden gekeken .
Dus mijn conclusie is alles plat gooien een maand of grijp je kans en vertrek . O ja toen ik uit Nederland vertrok was ik 50 jaar .
Frans 26 April 2020
Allemaal veel stoere praat in de reacties wat 'we' moeten doen, maar zelf achter de schort van mammie wegkruipen. RIVM staat nu op een torenhoog voetstuk bij de bevolking, Mesdagfonds kruipt ergens door de modder na de enorme afgang in Nieuwspoort. Het boeren verdient best goed, zie de torenhoge grondprijzen die we grif neerlappen. Dat is de boerenwelvaartsindicator voor Den Haag. En dan ook nog diverse regelingen voor degenen die als boer wat minder kwaliteiten in huis hebben en ook nog het hardste klagen. We zijn als boeren echt niet meer of minder dan burgers.
Kjol 26 April 2020
Indianenverhaal, eerst onderhandelen en denken dat je wat krijgt, in opstand komen en denken dat je wat bereikt, uiteindelijk meeste land kwijt en blij zijn met een reservaat in een uithoek. Ongeveer die manier zal het agrarisch nederland ook vergaan.
SjefO 26 April 2020
Juridisch aanvechten het hele voorstel, verliezen we dit dan is knopen tellen, je keuze maken, wil je, je nog verder uit laten uit melken of geef je de pijp aan Maarten
Ook onze coöperatie’s moeten de handen ineen slaan en zichzelf de vraag stellen of het nog verantwoord is te blijven ondernemen in de voedingsindustrie binnen Nederland.
Nederland waar het produceren van voedsel stelselmatig in verband wordt gebracht met de vernietiging van zowat alles , milieu,lucht,water,enge ziektes, enz
Een overheid die er alles aan doet om en gruwelijk veel geld voor overheeft de landbouw op alle fronten in diskrediet te brengen.
Een overheid die bijna ongelimiteerd geld over heeft de meest intelligente landbouw ter wereld af te serveren voor een gecreëerde stikstof crisis
Jeroen drenth 26 April 2020
De stikstofwet is de doodstraf voor de veehouders, beperking op stikstof betekent geen gras dus geen melk ,basta !!!!
Kjol 26 April 2020
Die hele stikstof crisis komt niet plots uit de lucht vallen maar past precies in het model om de landbouw (legitiem) te decimeren. Wat de politieke agenda zowel Europees of Nederlands is zal nooit precies duidelijk worden, maar ga er maar vanuit dat een uitruil van NL als landbouw exporteur wellicht handig uitkomt om in Europa op andere fronten weer wat binnen te halen. Er zijn genoeg landen die belang hebben bij een verminderde productie in NL.
A. van der Peijl 26 April 2020
Als consument weet ik vaak te weinig van wat er werkelijk speelt.
Ook hier lees ik weer verdeeldheid.
Maar, ik sta achter de boeren.
Betrek a.u.b. veel meer de bevolking erbij. Korte en krachtige info, die begrepen wordt. En inderdaad, zorg maar eens dat de winkels leeg zijn, als dat kan.
Geef de mensen adressen waar ze bij de boer kunnen kopen.
Vroeger kwam er een auto door de straat met spullen of een bakfiets.
zou dat nu ook kunnen?
Martin 27 April 2020
Groenvvd 10 zetels meer ///// [GroenLinks]/////
Frits 27 April 2020
laat ze die 5 miljard liever in droogte preventie maatregelen investeren. Dan zien we iig nog iets terug van de bedrag. Lijkt me met de laatste paar jaar in het geheugen geen slecht plan.
Fortissimo 27 April 2020
Planet of the Humans gemaakt door Micheal Moore. Verplicht allemaal kijken. Dan zie je hoe de zogenaamde groene bevrijders werken en Al Gore en zijn trawanten de hele groene lobby met hun dollars hebben ingelijfd. Dat is waar we in ons land op kapot gaan. Je kunt gelijk hebben, of grotendeels, maar als er door machtige personen geld aan verdiend wordt dan gaan er andere machten en krachten werken. Kansloze missie wordt het dan. Kijk bv. maar eens naar Trump. Hij slaat complete onzin uit. Toch zijn er miljoenen mensen die hem blind volgen in de stemlokalen. Money makes the world go round.
dirk 27 April 2020
Goeie docu Fortissimo@! Heel links Nederland weet niet wat haar overkomt nu ze zien hoe dat ze altijd in de maling zijn genomen. Links is als een marionet achter het grootkapitaal aangehobbeld zonder het zelf in de smiezen te hebben.
Dirk 27 April 2020
Moet nu de overheid overal voor betalen: water als het een beetje droog is. Waarom investeer je zelf niet een sloot, bassin. Je hebt maar 200 m3 per ha nodig. Een mentaliteit van een communist: alles van een ander graaien en zelf niks willen doen. Dit is het einde
Peter 28 April 2020
@dirk kletspraat verkondig je!
Ik heb een eigen sloot maar bij droogte verbied overheid mij ;om er water uit te halen anders boete!
Student 28 April 2020
Het probleem van agrarisch nederland wordt hier pijnlijk duidelijk. Gemiddeld genomen is er geen visie, feiten niet een rij en geen oor voor de burger. In een van reacties onder dit artikel stelt een burger (A. van der Peijl) een vraag. Het wordt gewoon volkomen genegeerd.

Als genoeg burgers iets willen in een democratie dan wordt dan in het algemeen vrij aardig geregeld. Misschien moet de agrarische sector het daar eens gaan zoeken. Met voldoende stemmen is er te sturen aan zowel de gewenste omvang van de sector als de prijzen die worden betaald.
peer 28 April 2020
Student schreef:
Het probleem van agrarisch nederland wordt hier pijnlijk duidelijk. Gemiddeld genomen is er geen visie, feiten niet een rij en geen oor voor de burger. In een van reacties onder dit artikel stelt een burger (A. van der Peijl) een vraag. Het wordt gewoon volkomen genegeerd.

Als genoeg burgers iets willen in een democratie dan wordt dan in het algemeen vrij aardig geregeld. Misschien moet de agrarische sector het daar eens gaan zoeken. Met voldoende stemmen is er te sturen aan zowel de gewenste omvang van de sector als de prijzen die worden betaald.
niet de consument bepaalt wat er gegeten wordt dat doet ah lidl en of jumbo wel die bepaalt er wat u eet en de boer heeft het maar te slikken en als het de duur wordt dan haalt de groep het wel uit een ander land waar de norm iets je lager licht
Tonnie 28 April 2020
Aanplant dan zullen de koeien in de natuur er toch uit moeten
ze vreten het jong-gewas op en gaan er met hun kont aan staan schuren weg aanplant kost handen vol geld aanplant
Jan kievit 28 April 2020
Boeren moeten allemaal zelf de afzet regelen moet langzaam groeien om afzet in eigen hand te houden als fruitteler heb ik een automaat aangeschaft om mijn appels en peren met de veilige residunormen door de consument te kopen in het appel seizoen dat ik appels en peren te verkopen heb zonder global gab en planetproof
Mesdagfonds 28 April 2020
Mesdagfonds is niet betrouwbaar. Laat lekker kletsen.
Drikus 28 April 2020
Het gaat om het grote geld . Dat kun je aan alles merken . De een bezuiniging op de andere in de gezondheidszorg . Op de werkvloer werden mensen weg gesaneerd de andere moesten dit werk erbij doen in dezelfde tijd of minder aandacht aan patiënt . Bezuiniging op middelen enz. De managers moesten kosten omlaag brengen en zelf met bonus gaan lachen .Zie nu wat er gebeurt en de gevolgen kunnen nog veel erger worden . De landbouw en veeteelt zit in het zelfde schuitje . Ze zitten andere in de weg en zijn makkelijkst en waarschijnlijk goedkoopst om op te offeren . We zien nu al wat het betekend in de maak industrie wat betekend afhankelijk te zijn van zogenaamd goedkoop productie land . De gevolgen bij volgende crisis zijn mogelijk voorspelbaar . We praten van emancipatie man,vrouw ,oudere ,jongere ,ras ,geaardheid ,beroep,geloof enz. Maar nu bij de oplossen van crisis . Gaan we de kant op van beroepen belangrijk of minder belangrijk . Leeftijd wordt al als criterium genoemd wel of niet maximale zorg bij overvol enz .Wie wel of niet in openbaar vervoer zou mogen Boer is waarschijnlijk niet belangrijk , Net als de kleine zelfstandige . Maar verplegend personeel jaren uitgeknepen en nu onmisbaar . Wat staat daar tegenover als alles voorbij is . Ik denk dat weer oude voet verder gaan . Verder uit knijpen . En zo wordt de boer ook uitgeknepen toen er te kort was was alles goed en nu er voldoende is , Stinkt het en vervuilt het enz, Maar de grote bedrijven gaan nu aan de haal met bak geld en gaan na de crisis vrolijk verder en de schone lucht die er nu is is straks weer net zo vuil als eerst . En de managers kunnen weer dikke fooi mee naar huis nemen .
Boerenverstand 28 April 2020
Planet of the Human: Goeie tip Fortissimo, bedankt!

VVD is de meest linkse partij ooit, krankzinnig!!!
Derrik 28 April 2020
@kjol, je probeert krom recht te praten. Ammoniak is echt het boerenprobleem; voor meer dan 2/3 aandeel. Jarenlang is het door fraude en wegkijken op de lange baan geschoven. Er zit gewoon te veel eiwitten in het veevoer, zeer dieronvriendelijk. Kjol jij eet ook geen 15 eieren op een dag. Voor het foute veevoer wordt ook nog teveel betaald, al decennia lang. Word toch eens wat kieskeuriger
Ps 29 April 2020
De regering werkt met meerdere agendas en beheerd en voed de media ,laat het niet zo ver komen dat deze plannen worden uitgevoerd zonder overleg en Instemming van de primaire agrosector
Hersenspoeling regeert 29 April 2020
Hoe krijgen biljardairs een bevolking zo gek om hun (Amerikaans) bossen te verbranden voor hun duizenden biocentrales?

hersenspoeling: renewable energy
(links en rechts staan erachter, hoe achterlijk kan je zijn)

Onze van belastinggeld hoogopgeleide misrekening:
1 boom van 100 jaar oud in seconden verbrand.

HERSENSPOELEN, HET PRINCIPE WAAR ONZE REGERING OP DRAAIT
Laat de bevolking onbewust door een loer van normen en leugens, kom met onbetwistbare normen en grondslagen achterhouden.
DIT IS NIETS ANDERS ALS ONEINDIGE GENOCIDE!

https://youtu.be/V3IlnuMG39U
Jan kievit 30 April 2020
Het is heel gemakkelijk in dit dossier zijn we verplicht met de gehele sector alle neuzen moeten dezelfde kant opgaan .geen kilo stikstof buiten de sector verkopen maar grote vraag welke ruimte krijg je van de overheden om met plezier verder te werken in deze prachtige sectoren en gaat inhouden bv minimaal voor melk 0.40 aardappelen 0.25 perkg elstar appelen 0.75 conference peer 0.60 mits opbrengsten per ha gelijk blijven
schoenmakers 1 30 April 2020
Jan, in principe heb je wel gelijk, maar een stopper, waar de rechten vandaan moeten komen, zal gewoon denken, ik hoor niet meer bij de sector, of gaan we dit algemeen bindend verklaren, met deze verklaring heb ik ook al vaak mee MOETEN doen, te vaak
Mike Voorhand 30 April 2020
Alleen boerenvakmanschap hebben we nodig :)
Geen halvering melkveestapel, wel van de input stikstof. Terug naar de basis.
Derrik 30 April 2020
Helemaal eens Mike, dan krijgen we ook weer grip op de veevoerderindustrie, die ons boeren opgejaagd hebben en in de penarie hebben geduwd. Laten die witte jassen en boorden nu eens met oplossingen komen. Minimumprijzen voor agrarische producten prima idee, maar dan wel met quota's in EU
U kunt niet meer reageren.

Wat zijn de actuele noteringen?

Bekijk en vergelijk zelf prijzen en koersen

Achtergrond Stikstofstemming

De Aerius-economie draait onverstoorbaar door

Nieuws Prinsjesdag

Kabinet houdt vaart in stikstofdossier

Analyse Stikstofstemming

Controverse bevangt beleid rondom stikstof

Achtergrond Stikstofstemming

Hete UvA-stikstofaardappel voor heilige koe uit De Bilt

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox